Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  851/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Paneláreň, akciová spoločnosť
  (from: 02/28/1997)
Registered seat: 
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 05/28/2004)
Pri Krásnej 2
Košice 040 12
  (from: 02/28/1997 until: 05/27/2004)
Identification number (IČO): 
36 170 739
  (from: 02/28/1997)
Date of entry: 
02/28/1997
  (from: 02/28/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/28/1997)
Objects of the company: 
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 02/28/1997)
výroba výrobkov z betónu a cementu
  (from: 02/28/1997)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 02/28/1997)
sprostredkovanie obchodu, sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/28/1997)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/28/1997)
veľkoobchod a maloobchod-stavebný materiál pre hlavnú a pomocnú stavebnú výrobu
  (from: 02/28/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/28/1997)
Mgr. Vanda Stoláriková
Stromová 50
Bratislava
From: 04/07/2003
  (from: 10/20/2003)
JUDr. Rastislav Opaterný - predseda predstavenstva
Školská 7
Tlmače 935 21
From: 05/19/2004
  (from: 05/28/2004)
Ing. Peter Baška - člen
Heyrovského 16
Bratislava
  (from: 02/28/1997 until: 09/30/1998)
Ing. Anton Holos
Palackého 20
Bratislava
From: 06/27/2002
  (from: 01/15/2003 until: 05/27/2004)
Ing. Anton Holos
Palackého 20
Bratislava
From: 06/27/2002 Until: 05/19/2004
  (from: 05/28/2004 until: 05/27/2004)
Ing. Rudolf Hrušovský
Budyšínska 8
Bratislava
From: 06/27/2002 Until: 04/07/2003
  (from: 01/15/2003 until: 10/19/2003)
Ladislav Ivan - člen
78
Janovík
  (from: 02/28/1997 until: 03/12/2000)
Ladislav Ivan - člen
78
Janovík
Until: 06/27/2002
  (from: 03/13/2000 until: 01/14/2003)
Ing. Miroslav Leško
Eisnerova 15
Bratislava
From: 06/27/2002 Until: 04/07/2003
  (from: 01/15/2003 until: 10/19/2003)
Ing. Štefan Pavlikán - člen
205
Pozdišovce
  (from: 02/28/1997 until: 09/30/1998)
Jozef Tarnóczy - člen
Watsonova 1
Košice
  (from: 02/28/1997 until: 09/16/2001)
Mária Tomášová - člen
Buzulucká 8
Košice 040 22
Until: 06/27/2002
  (from: 09/17/2001 until: 01/14/2003)
Juraj Tóth - člen
21
Kalša
Until: 06/27/2002
  (from: 02/28/1997 until: 01/14/2003)
Mag. Wolfgang Rieder
Pausingestrasse 8
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 04/07/2003
  (from: 10/20/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/28/1997)
Capital: 
118 008 000 Sk
  (from: 02/28/1997)
Shares: 
Number of shares: 118008
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/15/2000)
Number of shares: 118008
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/28/1997 until: 11/14/2000)
Stockholder: 
Rieder Holding GmbH
Mühlenweg 22
Maishofen 5751
Rakúsko
  (from: 05/28/2004)
Supervisory board: 
JUDr. Anna Holosová - člen
Palackého 20
Bratislava
From: 06/27/2002
  (from: 01/15/2003)
Ing. Ľubomír Jánoš
Na hrebienku 34
Bratislava
From: 04/09/2003
  (from: 10/20/2003)
Ing. Pavel Bulík - člen
Kláštorská 11
Bratislava
  (from: 02/28/1997 until: 05/11/1999)
Ing. František Fedor - člen
V. Clementisa 6
Prešov
  (from: 02/28/1997 until: 05/11/1999)
Karol Machala
Garbiarska 7
Košice
  (from: 02/28/1997 until: 05/11/1999)
Ing. Andrea Müllerová - člen
Okružná 18
Levice
From: 06/27/2002 Until: 04/09/2003
  (from: 01/15/2003 until: 10/19/2003)
Ing. Marián Németh - člen
Kuzmányho 5
Košice
Until: 06/27/2002
  (from: 05/12/1999 until: 01/14/2003)
Peter Patek - predseda
Košická 52
Bratislava
From: 06/27/2002 Until: 04/09/2003
  (from: 01/15/2003 until: 10/19/2003)
Mgr. Alena Široká - člen
Beniakova 5
Bratislava 841 05
Until: 06/27/2002
  (from: 05/12/1999 until: 01/14/2003)
Ing. František Zborovský - člen
Hlavná 110
Prešov
Until: 06/27/2002
  (from: 05/12/1999 until: 01/14/2003)
Hans Rieder
Lohningseinweg 9
Zell am See 5700
Rakúska republika
From: 04/09/2003
  (from: 10/20/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 444/96, Nz 433/96 napísanej v Bratislave dňa 26.11.1996, podľa zák. č. 513/91 Zb. na základe rozhodnutia č. 446 zo dňa 11.3.1996 o privatizácii podniku PANELÁREŇ Košice, štátny podnik, so sídlom v Košiciach, Pri Krásnej 2, zrušeného bez likvidácie.
  (from: 02/28/1997)
Zmena stanov schválená MVZ konaným dňa 23.12.1999 vo forme notárskej zápisnice N 1544/99, Nz 1523/99. Zmeny v zápise prevedené podľa zák. č. 127/1999 Z.z.
  (from: 11/15/2000)
Rozhodnutie a.s. zo dňa 27.6.2002.
  (from: 01/15/2003)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person