Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  860/V

Business name: 
"FC LOKOMOTÍVA" a.s.
  (from: 07/14/1997 until: 05/29/2006)
FK LOKOMOTÍVA ENERGOGAS a.s.
  (from: 04/28/1997 until: 07/13/1997)
Registered seat: 
Čermeľská 1
Košice 040 01
  (from: 04/28/1997 until: 05/29/2006)
Identification number (IČO): 
36 172 871
  (from: 04/28/1997)
Date of entry: 
04/28/1997
  (from: 04/28/1997)
Date of deletion: 
05/30/2006
  (from: 05/30/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/30/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 04/28/1997 until: 05/29/2006)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore: potraviny, ovocie, zelenina, mäso a mäsové výrobky, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, železiarstvo, farby, laky, sklo, potreby pre kutilov, knihy, noviny, časopisy, písacie a kancelárske potreby
  (from: 04/28/1997 until: 05/29/2006)
skladovanie
  (from: 04/28/1997 until: 05/29/2006)
prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, nástrojov, motorových vozidiel, dopravných zariadení, tovarov osobnej potreby a domácich potrieb
  (from: 04/28/1997 until: 05/29/2006)
vydávateľská činnosť
  (from: 04/28/1997 until: 05/29/2006)
reklamná činnosť
  (from: 04/28/1997 until: 05/29/2006)
návrhy a realizácie zariaďovania interiérov nábytkom a bytovými doplnkami
  (from: 04/28/1997 until: 05/29/2006)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 04/28/1997 until: 05/29/2006)
činnosť športovej agentúry
  (from: 04/28/1997 until: 05/29/2006)
sekretárske služby a preklady, tlmočnícke služby
  (from: 04/28/1997 until: 05/29/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/14/1997 until: 05/29/2006)
Managing board
  (from: 04/28/1997 until: 07/13/1997)
Doc. PhDr. Ladislav Belanský , CSc. - podpredseda
Lichardova 2
Košice
  (from: 04/28/1997 until: 07/13/1997)
Ing. Igor Onuška - podpredseda
Komenského 47
Košice
  (from: 04/28/1997 until: 07/13/1997)
Martina Pillárová - podpredseda
Za Amfiteátrom 10
Košice
  (from: 04/28/1997 until: 07/13/1997)
Ing. Bartolomej Sinai - predseda
Cesta pod Hradovou 24
Košice
  (from: 04/28/1997 until: 05/29/2006)
Doc. PhDr. Ladislav Belanský , CSc. - druhý podpredseda
Lichardova 2
Košice
  (from: 07/14/1997 until: 05/29/2006)
Helena Magyarová - prvý podpredseda
Svinica 178
Bidovce 044 45
  (from: 07/14/1997 until: 05/29/2006)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden vždy musí byť prvý podpredseda predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/14/1997 until: 05/29/2006)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva súčasne, z ktorých musí byť vždy jeden predseda alebo podpredseda v druhom rade a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/28/1997 until: 07/13/1997)
Capital: 
1 001 000 Sk
  (from: 07/14/1997 until: 05/29/2006)
1 000 000 Sk
  (from: 04/28/1997 until: 07/13/1997)
Shares: 
Number of shares: 1001
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/14/1997 until: 05/29/2006)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1997 until: 07/13/1997)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Vladimír Bajtoš
Alžbetina 3
Košice
  (from: 10/04/2000)
Supervisory board: 
Ing. Ján Ferenci - člen
Dargovská 3
Košice
  (from: 04/28/1997 until: 07/13/1997)
Ing. Štefan Kračunovský - člen
Trebišovská 6
Košice
  (from: 04/28/1997 until: 07/13/1997)
JUDr. Tibor Vápeník - predseda
Tokajícka 16
Košice
  (from: 04/28/1997 until: 07/13/1997)
Pavel Bednář - predseda
Karola Šmidkeho 1825
Ostrava-Poruba
Česká republika
  (from: 07/14/1997 until: 05/29/2006)
Ing. Jiří Honl - člen
Brožíkova 2
Plzeň
Česká republika
  (from: 07/14/1997 until: 05/29/2006)
Ing. Petr Souček - člen
Nad stadionem 364
Králuv Dvur
Česká republika
  (from: 07/14/1997 until: 05/29/2006)
Other legal facts: 
Na základe §8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: "FC LOKOMOTÍVA" a.s. Sídlo: 040 01 Košice, Čermeľská 1 IČO: 36 172 871 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 3K 76/99 zo dňa 9.3.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.5.2006 zrušuje konkurz na majetok úpadcu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu.
  (from: 05/30/2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa notárskej zápisnice zo dňa 19.12.1996 podľa § 172 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/28/1997 until: 05/29/2006)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením vo forme notárskych zápisníc N 121/97, Nz 120/97 zo dňa 7.7.1997 a N 278/97, Nz 278/97 zo dňa 10.7.1997.
  (from: 07/14/1997 until: 05/29/2006)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 3K 76/99 zo dňa 13.7.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka "FC LOKOMOTÍVA" a.s., Čermeľská 1, Košice a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Vladimíra Bajtoša, advokáta, Košice, Alžbetina 3.
  (from: 10/04/2000 until: 05/29/2006)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person