Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2781/R

Business name: 
SLOV TREND, s.r.o.
  (from: 06/26/1996 until: 06/02/2008)
T.D.M., s.r.o.
  (from: 09/09/1994 until: 06/25/1996)
Registered seat: 
Stred 2204/34
Považská Bystrica 017 01
  (from: 04/07/1999 until: 06/02/2008)
Kukučínova 209/24-305
Považská Bystrica 017 01
  (from: 06/26/1996 until: 04/06/1999)
Sídlisko SNP 1453/67-5
Považská Bystrica 017 01
  (from: 09/09/1994 until: 06/25/1996)
Identification number (IČO): 
31 614 086
  (from: 09/09/1994)
Date of entry: 
09/09/1994
  (from: 09/09/1994)
Person dissolved from: 
1.5.2008
  (from: 06/03/2008)
Date of deletion: 
06/03/2008
  (from: 06/03/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/03/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/09/1994)
Objects of the company: 
maloobchod /v rozsahu voľných živností/
  (from: 09/09/1994 until: 06/02/2008)
veľkoobchod /v rozsahu voľných živností/
  (from: 09/09/1994 until: 06/02/2008)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/09/1994 until: 06/02/2008)
výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 07/19/1996 until: 06/02/2008)
výroba propagačných predmetov a reklamné činnosti
  (from: 07/19/1996 until: 06/02/2008)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 07/19/1996 until: 06/02/2008)
Partners: 
Ing. Ján Dutko
Pribinova 965/13-6
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/21/1996 until: 05/01/1997)
Ing. Ján Dutko
Pribinova 965/13-6
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/09/1994 until: 11/20/1996)
Ing. Jozef Magdech
Sídlisko SNP 1453/67-5
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/09/1994 until: 11/20/1996)
Ľubomír Talda
Stred 54/34-1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/02/1997 until: 04/06/1999)
Ing. Ivan Talda
Stred 54/34-1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/02/1997 until: 04/06/1999)
Ing. Ivan Talda
Stred 54/34-1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/21/1996 until: 05/01/1997)
Ing. Ivan Talda
Stred 54/34-1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/09/1994 until: 11/20/1996)
Ing. Ivan Talda ml.
Stred 54/34-1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/02/1997 until: 04/06/1999)
Ing. Ivan Talda
Stred 54/34-1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/07/1999 until: 06/02/2008)
Ing. Ivan Talda ml.
Stred 54/34-1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/07/1999 until: 06/02/2008)
Ľubomír Talda
Stred 54/34-1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/07/1999 until: 06/02/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Talda
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/09/1994 until: 11/20/1996)
Ing. Ján Dutko
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/09/1994 until: 11/20/1996)
Ing. Jozef Magdech
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/09/1994 until: 11/20/1996)
Ing. Ivan Talda
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 11/21/1996 until: 05/01/1997)
Ing. Ján Dutko
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 11/21/1996 until: 05/01/1997)
Ing. Ivan Talda
Amount of investment: 52 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 52 000 Sk
  (from: 05/02/1997 until: 04/06/1999)
Ing. Ivan Talda ml.
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/02/1997 until: 04/06/1999)
Ľubomír Talda
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/02/1997 until: 04/06/1999)
Ing. Ivan Talda
Amount of investment: 102 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 102 000 Sk
  (from: 04/07/1999 until: 06/02/2008)
Ing. Ivan Talda ml.
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/07/1999 until: 06/02/2008)
Ľubomír Talda
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/07/1999 until: 06/02/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/09/1994 until: 06/02/2008)
Ing. Jozef Magdech
Sídlisko SNP 1453/67-5
Považská Bystrica
  (from: 09/09/1994 until: 06/25/1996)
Ing. Ivan Talda
Stred 54/34-1
Považská Bystrica
  (from: 06/26/1996 until: 06/02/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/09/1994 until: 06/02/2008)
Capital: 
202 000 Sk
  (from: 04/07/1999 until: 06/02/2008)
102 000 Sk
  (from: 09/09/1994 until: 04/06/1999)
Other legal facts: 
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 17CbR/7/2004-74 zo dňa 31.03.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.05.2008, zrušil spoločnosť bez likvidácie.
  (from: 06/03/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.9.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5993
  (from: 09/09/1994 until: 06/02/2008)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5993
  (from: 06/26/1996 until: 06/02/2008)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.10.1996 bol schválený Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 5993
  (from: 11/21/1996 until: 06/02/2008)
Spoločenská zmluva bola nahradená novým znením o dodatku č.3 zo dňa 20.01.1997 zmluva o prevode obchodných podielom zo dňa 22.12.1997.
  (from: 05/02/1997 until: 06/02/2008)
Doplnok zo dňa 23.07.1998 k spolčoenskej zmluve. Doplnok zo dňa 19.03.1999 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/07/1999 until: 06/02/2008)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person