Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  864/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Imuna Pharm Holding a.s.
  (from: 10/08/2002)
Registered seat: 
Jarková 269/17
Šarišské Michaľany 082 22
  (from: 02/25/2003)
Identification number (IČO): 
36 173 487
  (from: 05/13/1997)
Date of entry: 
05/13/1997
  (from: 05/13/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/13/1997)
Objects of the company: 
veľkoobchod so strojmi a strojnými zariadeniami, výrobkami elektrotechnického a gumárenského priemyslu, výrobkami chemického priemyslu /mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, hutníckymi materiálmi, kovovými materiálmi a výrobkami z nich, výrobkami hutníckeho železa, neželezných kovov a ferozliatín, nerastnými surovinami, palivami, ropou, uhlím a výrobkami z nich, drevom a výrobkami z dreva, papierom a výrobkami, sklom a výrobkami zo skla, celulózou, spotrebnou a priemyselnou elektronikou, dopravnými prostriedkami a motorovými vozidlami, nábytkom a bytovými doplnkami, autodoplnkami, hračkami, športovými potrebami, kozmetikou, pracími a čistiacimi potrebami, výrobkami textilného priemyslu, konfekcie a obuvníckeho priemyslu, výrobkami polygrafického priemyslu, stavebnými materiálmi a stavebnými hmotami, priemyselnými hnojivami, poľnohospodárskymi produktami a potravinami, liehovinami, výrobkami tabakového priemyslu, ovocím a zeleninou
  (from: 05/13/1997)
maloobchod s uvedenými tovarmi
  (from: 05/13/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/13/1997)
sprostredkovanie predaja nehnuteľností
  (from: 05/13/1997)
leasigová a akvizičná činnosť
  (from: 05/13/1997)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/13/1997)
faktoring /odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr/
  (from: 05/13/1997)
výroba v SR krvných derivátov, tabliet, infúznych roztokov, roztokov pre hemodialýzu, roztokov pre bikarbonátovú a acetátovú dialýzu, očkovacích látok, diagnostických prípravkov, bakteriologických diagnostických prípravkov, prípravkov pre klinickú biochémiu, živných pôd, suplemetov, bielkovinových koncentrátov, hydrolyzátov, dieteteckých prípravkov (prípravkov pre veterinárne použitie)
  (from: 02/25/2003)
výroba prístrojov a zariadení, servis a údržba mechanických častí zdravotníckej techniky
  (from: 02/25/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/25/2003)
Ing. Ivan Šebesta - predseda predstavenstva
Cesta pod Hradovou 39
Košice
From: 04/22/2002
  (from: 10/07/2002)
MVDr. Peter Schvalb - člen
Požiarnická 23
Prešov
From: 10/09/2002
  (from: 02/25/2003)
Ing. Jozef Jakub - člen
Kapušianská 10
Ľubotice
From: 10/09/2002
  (from: 02/25/2003)
Ing. Anton Arvay - člen
Železničiarská 7
Šarišské Michaľany
From: 11/21/2002
  (from: 02/25/2003)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť koná predstavenstvo. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môžu iba dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/25/2003)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Imuna Pharm Holding a.s. odštepný závod Košice
  (from: 02/25/2003)
Registered seat: 
Bellova 3
Košice 040 01
  (from: 02/25/2003)
Head: 
Ing. Ladislav Koch
Boženy Němcovej 8
Košice
  (from: 02/25/2003)
 
 
Capital: 
120 000 000 Sk Paid up: 120 000 000 Sk
  (from: 02/25/2003)
Shares: 
Number of shares: 120
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/25/2003)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Markovič - člen
Matice Slovenskej 4
Prešov
From: 10/09/2002
  (from: 02/25/2003)
Andrej Rusinkovič - predseda
Bernolákova 6
Prešov
From: 10/09/2002
  (from: 02/25/2003)
Doc.Ing. Jozef Živčák , CSc. - člen
Čerešňová 43
Prešov
From: 10/09/2002
  (from: 02/25/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice v zmysle zák. č. 513/91 Zb. dňa 10.3.1997.
  (from: 05/13/1997)
Zmena stanov schválená VZ dňa 30.11.1999.
  (from: 02/03/2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 22.4.2002.
  (from: 10/07/2002)
Zmena stanov - notárska zápisnica č. N 105/02, Nz 104/02.
  (from: 10/08/2002)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 9.10.2002 a 21.11.2002. Deň vzniku funkcie vedúceho odštepného závodu: od: 9.10.2002.
  (from: 02/25/2003)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person