Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5753/B

Business name: 
Metrostav Slovakia a. s.
  (from: 05/01/2013)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 68
Bratislava 824 77
  (from: 05/01/2013)
Identification number (IČO): 
47 144 190
  (from: 05/01/2013)
Date of entry: 
05/01/2013
  (from: 05/01/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/01/2013)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/01/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/01/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/01/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/01/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/01/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 05/01/2013)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/01/2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/01/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/01/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/01/2013)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 05/01/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/01/2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 10/25/2013)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 10/25/2013)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 10/25/2013)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 10/25/2013)
nákladná cestná doprava
  (from: 10/25/2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby, dopravné stavby
  (from: 08/28/2015)
výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske stavby, dopravné stavby
  (from: 08/28/2015)
výkon činností autorizovaného architekta
  (from: 12/16/2015)
Vedenie účtovníctva
  (from: 06/01/2021)
Administratívne služby
  (from: 06/01/2021)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/01/2021)
Inžinierska činnosť
  (from: 06/01/2021)
Stavebné cenárstvo
  (from: 06/01/2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/01/2021)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/01/2021)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/01/2021)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 06/01/2021)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/01/2021)
Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
  (from: 06/01/2021)
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (from: 12/11/2021)
Technik požiarnej ochrany
  (from: 12/11/2021)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 03/17/2022)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 03/17/2022)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 06/22/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/01/2013)
Ing. Karel Volf - člen
Podvinný mlýn 2347/24
Praha 9, Libeň 190 00
Česká republika
From: 07/01/2020
  (from: 08/08/2020)
Ing. Tomáš Vašut - Member of the Board of Directors
K Červenému vrchu 736/33
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 10/01/2022
  (from: 11/26/2022)
Ing. Robert Pátek , PhD. - Predseda
Husova 19/1462
Šlapanice u Brna 664 51
Česká republika
From: 04/25/2023
  (from: 10/17/2023)
Ing. Dávid Barčák - Member of the Board of Directors
Jurská 25
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/01/2023
  (from: 12/29/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva spoločne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 05/01/2013)
Capital: 
1 000 000 EUR Paid up: 1 000 000 EUR
  (from: 05/01/2013)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií na meno je podmienený súhlasom predstavenstva spoločnosti. Akcionári spoločnosti majú prednostné právo na nadobudnutie prevádzaných akcií. Predstavenstvo môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií v prípade, že toto právo nebolo možné uplatniť. Spoločnosť je povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu na prevod akcií a písomne oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi do 30 dní od doručenia žiadosti.
  (from: 05/01/2013)
Stockholder: 
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
Praha 8 - Libeň 180 00
Česká republika
  (from: 12/11/2021)
Supervisory board: 
Ing. František Kočí - predseda
K Rovinám 557/6
Praha 5, Jinonice 158 00
Česká republika
From: 07/01/2020
  (from: 08/08/2020)
Ing. Jaroslav Heran - člen
Na záhonech 847/18
Praha 4, Michle 141 00
Česká republika
From: 07/01/2020
  (from: 08/08/2020)
Ing. Peter Emmer
Na vŕšku 2673/5
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 09/01/2022
  (from: 11/05/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou zo dňa 16.04.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 258/2013, Nz 12194/2013 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 05/01/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 630/2013, Nz 30002/2013, NCRls 30585/2013 zo dňa 05.09.2013.
  (from: 10/25/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.09.2015.
  (from: 08/28/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 3159/2015, Nz 55940/2015, NCRls 56873/2015.
  (from: 12/16/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.05.2016.
  (from: 06/04/2016)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person