Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  88984/B

Business name: 
ALPHA associates s. r. o.
  (from: 05/03/2013)
Registered seat: 
Chlumeckého 3/3150
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
  (from: 02/10/2021)
Identification number (IČO): 
47 145 498
  (from: 05/03/2013)
Date of entry: 
05/03/2013
  (from: 05/03/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/03/2013)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/03/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/03/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/03/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/03/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/03/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 05/03/2013)
činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nasledujúcom rozsahu: - vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, - vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, - spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, - vykonávanie projektového manažmentu, najmä riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a vykonávanie stavebného dozoru, - grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, - poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, - vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 05/03/2013)
počítačové služby
  (from: 05/03/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/03/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/03/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/03/2013)
Partners: 
Erik Ryban
Višňové 782
Žilina 013 23
Slovak Republic
  (from: 01/20/2023)
Julianna Török
Kápolna utca 26
Somogysárd 7435
Maďarsko
  (from: 05/16/2023)
Contribution of each member: 
Erik Ryban
Amount of investment: 980 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 980 EUR
  (from: 01/20/2023)
Julianna Török
Amount of investment: 5 020 EUR Paid up: 5 020 EUR
  (from: 05/16/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/20/2023)
Julianna Török
Kápolna utca 26
Somogysárd 7435
Maďarsko
From: 03/01/2023
  (from: 05/16/2023)
Acting in the name of the company: 
V prípade, ak má spoločnosť jediného konateľa, koná konateľ v mene spoločnosti samostatne. V prípade, ak má spoločnosť viacero konateľov, koná v mene spoločnosti každý z konateľov samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že pripojí k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti vlastnoručný podpis.
  (from: 05/03/2013)
Capital: 
6 000 EUR Paid up: 6 000 EUR
  (from: 05/03/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.04.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 05/03/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.05.2013.
  (from: 06/27/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.01.2017.
  (from: 02/28/2017)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person