Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  871/V

Business name: 
TREBIŠOVSKÝ CUKROVAR, akciová spoločnosť
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
Registered seat: 
Cukrovarská ul.
Trebišov 075 80
  (from: 06/04/1997 until: 01/28/2004)
Identification number (IČO): 
36 174 131
  (from: 06/04/1997)
Date of entry: 
06/04/1997
  (from: 06/04/1997)
Date of deletion: 
01/29/2004
  (from: 01/29/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 01/29/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/04/1997)
Capital: 
503 420 000 Sk
  (from: 09/19/1997 until: 01/28/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke číslo 871/V pri: Obchodné meno: TREBIŠOVSKÝ CUKROVAR, a.s. Sídlo: Cukrovarská ul., Trebišov IČO: 36 174 131 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 1K 87/00-101 zo dňa 1.4.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.5.2003 o zrušení konkurzu na majetok úpadcu v súlade s ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (from: 01/29/2004)
Date of updating data in databases:  06/02/2023
Date of extract :  06/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person