Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  59076/L

Business name: 
I electro s.r.o.
  (from: 07/29/2014)
Registered seat: 
Medvedzie 129/4
Tvrdošín 027 44
  (from: 05/15/2013)
Identification number (IČO): 
47 151 935
  (from: 05/15/2013)
Date of entry: 
05/15/2013
  (from: 05/15/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/15/2013)
Objects of the company: 
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 05/15/2013)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 05/15/2013)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 05/15/2013)
Textilná výroba
  (from: 05/15/2013)
Odevná výroba
  (from: 05/15/2013)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 05/15/2013)
Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 05/15/2013)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/15/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/15/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/15/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 05/15/2013)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/15/2013)
Vykonávanie odťahovej služby
  (from: 05/15/2013)
Sťahovacie služby
  (from: 05/15/2013)
Kuriérske služby
  (from: 05/15/2013)
Skladovanie
  (from: 05/15/2013)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 05/15/2013)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 05/15/2013)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 05/15/2013)
Počítačové služby
  (from: 05/15/2013)
Administratívne služby
  (from: 05/15/2013)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/15/2013)
Vedenie účtovníctva
  (from: 05/15/2013)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 05/15/2013)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 05/15/2013)
Prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 05/15/2013)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/15/2013)
Partners: 
Roman Stupka
Ruprechtická 538/24
Liberec 460 01
Czech Republic
  (from: 10/06/2015)
Contribution of each member: 
Roman Stupka
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/06/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/25/2016)
Roman Stupka
Ruprechtická 538/24
Liberec 460 01
Česká republika
From: 08/01/2015
  (from: 10/06/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne
  (from: 05/15/2013)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/15/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/12/2017
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 4K/24/2016-132 zo dňa 04.04.2017 vyhlásil súd na majetok spoločnosti konkurz.
  (from: 09/20/2017)
Bankruptcy trustee: 
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Horná 23
Banská Bystrica 974 01
From: 08/24/2017
  (from: 09/20/2017)
Other legal facts: 
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 22.05.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami IEG GASTRO, spol. s r.o., so sídlom Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 894 598 a METAL MARKET s.r.o., so sídlom Lučenecká cesta 5, 960 72 Zvolen, IČO: 36 052 264 ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností IEG GASTRO, spol. s r.o. a METAL MARKET s.r.o. na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností IEG GASTRO, spol. s r.o. a METAL MARKET s.r.o.
  (from: 05/29/2015)
Jediný spoločník obchodnej spoločnosti I electro s.r.o. dňa 0806.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SD - MONT s.r.o., so sídlom Nolčovo 107, 038 54 Nolčovo, IČO: 45 478 376 a PROMOMEDIA s.r.o. so sídlom 8. mája 695/47, 089 01 Svidník, IČO: 36 194 034 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti SD - MONT s.r.o. a PROMOMEDIA s.r.o. , na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SD - MONT s.r.o. a PROMOMEDIA s.r.o.
  (from: 06/17/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 25.06.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou ŠKROBIAN – Architektúra a dizajn s. r. o. so sídlom V. Spanyola 1726/13, 010 01 Žilina, IČO: 44 663 471 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti na obchodnú spoločnosť s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ŠKROBIAN – Architektúra a dizajn s. r. o.
  (from: 07/02/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 25.06.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou KOM – SPRAV, s.r.o., so sídlom Elektrárenská cesta 12, 945 01 Komárno, IČO: 44 405 456 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti KOM – SPRAV, s.r.o. na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o.. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti KOM – SPRAV, s.r.o..
  (from: 07/03/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 24.06.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PER.SON, s.r.o., Gezdaport s.r.o. ako zrušovaných spoločností a o prechode imania zrušovaných spoločností PER.SON, s.r.o., Gezdaport s.r.o. na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností PER.SON, s.r.o., Gezdaport s.r.o.
  (from: 07/07/2015)
Jediný spoločník obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. dňa 30.06.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou STAV-TREN INVEST, s.r.o., so sídlom Štefánikova 387/85, 911 01 Trenčín, IČO: 45 594 856 a RH – ARCHIVES, spol. s r.o., so sídlom Farská 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 531 456 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti STAV-TREN INVEST, s.r.o. a RH – ARCHIVES, spol. s r.o., na obchodnú spoločnosť I electro, s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti STAV-TREN INVEST, s.r.o. a RH – ARCHIVES, spol. s r.o.
  (from: 07/10/2015)
Jediný spoločník obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. dňa 29.06.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou OM ONE, s. r. o., so sídlom A. Medňanského 18, 036 08 Priekopa, IČO: 44 031 858, IMPERIALL, s.r.o. so sídlom P. O. Hviezdoslavova 615/23, 934 01 Levice, IČO: 46 274 316 a Full consulting s.r.o., so sídlom Rozmarínova 33, 821 04 Bratislava - Ružinov, IČO: 35 968 681 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti OM ONE, s. r. o., IMPERIALL, s.r.o. a Full consulting s.r.o., na obchodnú spoločnosť I electro, s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti OM ONE, s. r. o., IMPERIALL, s.r.o. a Full consulting s.r.o.
  (from: 07/11/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 02.07.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou JPM PLUS s.r.o. so sídlom Budovateľská 23, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831 049 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti JPM PLUS s.r.o.
  (from: 07/14/2015)
Jediný spoločník obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. dňa 08.07.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou S MARCO, s. r. o., so sídlom Horelica 51, Čadca 022 01, IČO: 45 237 395 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti S MARCO, s. r. o.., na obchodnú spoločnosť I electro, s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti S MARCO, s. r. o.
  (from: 07/15/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 20.07.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou DANANN s.r.o., so sídlom Východná 2338/21, Trenčín 911 08, IČO: 47 593 415 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti DANANN s.r.o na obchodnú spoločnosť Inžiniering, s.r.o.. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti DANANN s.r.o.
  (from: 07/28/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 16.07.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Poľnokom, s.r.o.a TREND GASTRO s. r. o. ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností Poľnokom, s.r.o.a TREND GASTRO s. r. o.
  (from: 07/29/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 22.07.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami GAS – Orava, s.r.o. a PACHO Slovakia s. r. o. ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
  (from: 07/30/2015)
Jediný spoločník obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. dňa 06.07.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou MAROTTY s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, Bratislava 851 01, IČO: 45 430 977 a Mountec, s.r.o., so sídlom 96, Rovné 851 01, IČO: 36 503 452 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti MAROTTY s. r. o. a Mountec, s.r.o., na obchodnú spoločnosť I electro, s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MAROTTY s. r. o. a Mountec, s.r.o.
  (from: 08/01/2015)
Jediný spoločník obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. dňa 08.07.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou “ITC spol. s r.o.“, so sídlom Novozámocká 20, Nitra 949 01, IČO: 18 046 321 a TRIUMPH AUTOMOTIVE.SK, spol. s r.o., so sídlom Galvániho 12, Bratislava 821 04, IČO: 45 649 031 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti “ITC spol. s r.o.“ a TRIUMPH AUTOMOTIVE.SK, spol. s r.o., na obchodnú spoločnosť I electro, s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti “ITC spol. s r.o.“ a TRIUMPH AUTOMOTIVE.SK, spol. s r.o.
  (from: 08/04/2015)
Jediný spoločník obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. dňa 27.07.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou COPY s. r. o. so sídlom Fándlyho 13/1925, Bratislava 811 03, IČO: 43 905 838, JADIS s. r. o. so sídlom Miletičova 21, Bratislava 821 08, IČO: 46 171 495 a UNIBUILD s. r. o., so sídlom Fándlyho 1925/13, Bratislava 811 03, IČO: 44 280 092 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti UNIBUILD s. r. o., COPY s. r. o. a JADIS s. r. o., na obchodnú spoločnosť I electro, s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti UNIBUILD s. r. o., COPY s. r. o. a JADIS s. r. o.
  (from: 08/05/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 04.08.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou CHEMA, s.r.o., so sídlom Račianska 109/C, 831 02 Bratislava, IČO: 35 755 342 a obchodnou spoločnosťou Oravmed, s.r.o., so sídlom Nemocničná 3333/A, 3/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46 531 165, ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušených spoločností CHEMA, s.r.o. a Oravmed, s.r.o. na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností CHEMA, s.r.o. a Oravmed, s.r.o.
  (from: 08/14/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 05.08.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou TRISTAV, s.r.o., so sídlom Medený Hámor 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 013 269 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti TRISTAV, s.r.o. na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti TRISTAV, s.r.o.
  (from: 08/15/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 07.08.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou DM garage s.r.o., so sídlom Fraňa Mojtu 43, 949 01 Nitra, IČO: 45 305 374 a s obchodnou spoločnosťou San Miguel s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 46 396 390 ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušovaných spoločností DM garage s.r.o a San Miguel s. r. o. na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností DM garage s.r.o. a San Miguel s. r. o.
  (from: 08/19/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 17.08.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou MIRO PLUS, s.r.o. so sídlom 951 15 Mojmírovce 1474, IČO: 36 519944 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MIRO PLUS, s.r.o.
  (from: 08/22/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 17.08.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou GET-STAV, s.r.o. a V&M SK, s.r.o. ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
  (from: 08/25/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 20.08.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PEGAS WORK, s.r.o., SAIFA, s.r.o. ako zrušovaných spoločností a o prechode imania zrušovaných spoločností PEGAS WORK, s.r.o., SAIFA,s.r.o. na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností PEGAS WORK, s.r.o., SAIFA, s.r.o.
  (from: 08/27/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 26.08.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou M.L.T.S. s.r.o., so sídlom Severná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 526 220 a s obchodnou spoločnosťou EMSI BETA, s.r.o., so sídlom Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 44 717 083 ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností M.L.T.S. s.r.o. a EMSI BETA, s.r.o. na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o.. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností M.L.T.S. s.r.o. a EMSI BETA, s.r.o.
  (from: 09/04/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 03.08.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Sanmon, s.r.o.,ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Sanmon, s.r.o., na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sanmon, s.r.o.
  (from: 09/05/2015)
Jediný spoločník obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. dňa 28.08.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro, s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou ACCIPITER s.r.o., so sídlom Potočná 52, Skalica 90 901, IČO: 45 442 053 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti ACCIPITER s.r.o., na obchodnú spoločnosť I electro, s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ACCIPITER s.r.o.
  (from: 09/08/2015)
Elektronický formulár neumožňuje vybrať obec Veľké Bedzany a bez výberu zo zoznamu obcí nie je možné odoslať elektronický formulár. Nakoľko dodávacia pošta Veľkých Bezdian je Topoľčany, vybrali sme obec Topoľčany.
  (from: 09/10/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 31.08.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou AF consult, s.r.o. ako zrušovanej spoločnosti a o prechode imania zrušovanej spoločnosti AF consult, s.r.o. na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AF consult, s.r.o.
  (from: 09/10/2015)
Jediný spoločník obchodnej spoločnosti I electro s.r.o. dňa 07.03.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Deame, s.r.o., CHILLAS s.r.o. ako zrušovaných spoločností a o prechode imania zrušovaných spoločností Deame, s.r.o., CHILLAS s.r.o. na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností Deame, s.r.o., CHILLAS s.r.o.
  (from: 09/18/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 11.09.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Profinanz s.r.o. ako zrušovanej spoločnosti a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Profinanz s.r.o. na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Profinanz s.r.o.
  (from: 09/19/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 04.08.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou B.I. PLUS, s.r.o., so sídlom Kresánková 11, 841 05 Bratislava, IČO: 36 631 710 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti B.I. PLUS, s.r.o. na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o.. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností B.I. PLUS, s.r.o.
  (from: 09/25/2015)
Jediný spoločník spoločnosti I electro s.r.o. dňa 12.08.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou TS – store, spol. s r.o. so sídlom Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, IČO: 36 358 304 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti TS – store, spol. s r.o. na obchodnú spoločnosť I electro s.r.o. Obchodná spoločnosť I electro s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti TS – store, spol. s r.o.
  (from: 10/31/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/29/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
"ITC spol. s r.o." 18046321 ,
Novozámocká
20
  (from: 08/04/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ACCIPITER s.r.o. 45442053 ,
Potočná
52
  (from: 09/08/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
AF consult, s.r.o. 36288110 ,
Čerešňová
223/45A
  (from: 09/10/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
B.I. PLUS, s.r.o. 36631710 ,
Kresánková
11
  (from: 09/25/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
COPY s. r. o. 43905838 ,
Fándlyho
13/1925
  (from: 08/05/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DANANN s.r.o. 47 593 415 ,
Východná
2338/21
  (from: 07/28/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Deame, s. r. o. 46257993 ,
Pod hájom
956/10
  (from: 09/18/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DM garage s.r.o. 45305374 ,
Fraňa Mojtu
43
  (from: 08/19/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
EMSI BETA, s. r. o. 44717083 ,
Veľká Okružná
43
  (from: 09/04/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Full consulting s.r.o. 35968681 ,
Rozmarínova
33
  (from: 07/11/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
GAS - Orava, s.r.o. 46329145 ,
Oravský Podzámok
126
  (from: 07/30/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
GET-STAV, s.r.o. 45389713 ,
J. Gagarina
2427/97
  (from: 08/25/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Gezdaport s.r.o. 47437782 ,
Magurská
37
  (from: 07/07/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
CHEMA, s.r.o. 35755342 ,
Račianska
109/C
  (from: 08/14/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
CHILLAS s.r.o. 46547461 ,
Záhradnícka
151
  (from: 09/18/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
IEG GASTRO,spol. s r.o. 35894598 ,
Miletičova
7
  (from: 05/29/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
IMPERIALL, s.r.o. 46274316 ,
P. O. Hviezdoslava
615/23
  (from: 07/11/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
JADIS s. r. o. 46171495 ,
Miletičova
21
  (from: 08/05/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
JPM PLUS s.r.o. 35831049 ,
Budovateľská
23
  (from: 07/14/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KOM - SPRAV, s.r.o. 44405456 ,
Elektrárenská cesta
12
  (from: 07/03/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
M.L.T.S. s.r.o. 47526220 ,
Severná
19
  (from: 09/04/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
MAROTTY s. r. o. 45430977 ,
Einsteinova
21
  (from: 08/01/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
METAL MARKET s.r.o. 36052264 ,
Lučenecká cesta
5
  (from: 05/29/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
MIRO PLUS, s.r.o. 36519944 ,
1474
  (from: 08/22/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Mountec, s.r.o. 36503452 ,
96
  (from: 08/01/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
OM ONE, s. r. o. 44031858 ,
A. Medňanského
18
  (from: 07/11/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Oravmed, s. r. o. 46531165 ,
Nemocničná
3333/A 3/11
  (from: 08/14/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PACHO Slovakia s. r. o. 36330621 ,
184
  (from: 07/30/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Partners Development, s. r. o. 44368062 ,
Hlavná
106/185
  (from: 07/28/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PEGAS WORK, s.r.o. 36440744 ,
Družstevná
6
  (from: 08/27/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PER.SON, s.r.o. 46527788 ,
84
  (from: 07/07/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Poľnokom, s.r.o. 34148311 ,
Železničná
27
  (from: 07/29/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ProClient Services, s. r. o. 43951929 ,
Priekopská
1991/27
  (from: 07/28/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Profinanz s. r. o. 45247331 ,
40
  (from: 09/19/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PROMOMEDIA s.r.o. 36194034 ,
8. mája
695/47
  (from: 06/17/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
RH - ARCHIVES, spol. s r.o. 36 531 456 ,
Farská
12
  (from: 07/10/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
S MARCO, s. r. o. 45237395 ,
Horelica
51
  (from: 07/15/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
SAIFA, s.r.o. 31385478 ,
Roľnícka
187
  (from: 08/27/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
San Miguel s. r. o. 46396390 ,
Karpatské námestie
10A
  (from: 08/19/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Sanmon, s.r.o. 46198032 ,
Brigádnická
3
  (from: 09/05/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
SD - MONT s.r.o. 45478376 ,
Nolčovo
107
  (from: 06/17/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
STAV-TREN INVEST, s.r.o. 45 594 856 ,
Štefánikova
387/85
  (from: 07/10/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ŠKROBIAN - Architektúra a dizajn s. r. o. 44663471 ,
V. Spanyola
1726/13
  (from: 07/02/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
TREND GASTRO s. r. o. 46092854 ,
Horelica
470
  (from: 07/29/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
TRISTAV, s.r.o. 36013269 ,
Medený Hámor
33
  (from: 08/15/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
TRIUMPH AUTOMOTIVE.SK, spol. s r.o. 45649031 ,
Galvániho
12
  (from: 08/04/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
TS - store, spol. s r.o. 36358304 ,
Vyšehradská
12
  (from: 10/31/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
UNIBUILD s. r. o. 44280092 ,
Fándlyho
1925/13
  (from: 08/05/2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
V&M SK, s.r.o. 43782167 ,
105
  (from: 08/25/2015)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 18.08.2016 medzi spoločnosťou I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka: 59076/L, ako predávajúcim a spoločnosťou Malinovka s.r.o., IČO: 47 220 210, so sídlom Kniežaťa Pribinu 190/14, 911 01 Trenčín, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 28411/R ako kupujúcim.
  (from: 09/20/2016)
Date of updating data in databases:  07/20/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person