Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  882/V

Business name: 
DAENA milk, a.s.
  (from: 05/12/2003 until: 12/04/2006)
AGW milk, a.s.
  (from: 12/28/2001 until: 05/11/2003)
TREBIŠOVSKÁ MLIEKÁREŇ, akciová spoločnosť
  (from: 07/01/1997 until: 12/27/2001)
Registered seat: 
Cukrovarská ul.
Trebišov 075 80
  (from: 07/01/1997 until: 12/04/2006)
Identification number (IČO): 
36 175 005
  (from: 07/01/1997)
Date of entry: 
07/01/1997
  (from: 07/01/1997)
Date of deletion: 
12/05/2006
  (from: 12/05/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/05/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/1997)
Objects of the company: 
prevádzka mliekárne
  (from: 07/01/1997 until: 12/04/2006)
úprava a spracovanie mlieka
  (from: 07/01/1997 until: 12/04/2006)
výroba mliečnych výrobkov, výroba masla a syrov
  (from: 07/01/1997 until: 12/04/2006)
výroba mrazených smotanových krémov a zmrzliny
  (from: 07/01/1997 until: 12/04/2006)
spracovanie a predaj vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobnej činnosti
  (from: 07/01/1997 until: 12/04/2006)
poskytovanie kŕmnych zmesí
  (from: 07/01/1997 until: 12/04/2006)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti výroby a spracovania mlieka
  (from: 07/01/1997 until: 12/04/2006)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s potravinami, s poľnohospodárskymi surovinami, výrobkami a produktami
  (from: 07/01/1997 until: 12/04/2006)
prenájom vlastných motorových vozidiel
  (from: 09/12/2000 until: 12/04/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/12/2000 until: 12/04/2006)
Managing board
  (from: 07/01/1997 until: 09/11/2000)
Erik Fischer
Pajorova 1161/2
Košice
From: 05/06/2002 Until: 12/20/2002
  (from: 07/03/2002 until: 05/11/2003)
Mgr. Matúš Grega - podpredseda
Vojenská 2
Košice
  (from: 12/28/2001 until: 05/11/2003)
Mgr. Matúš Grega - podpredseda
Vojenská 2
Košice
From: 12/20/2001 Until: 12/30/2003
  (from: 05/12/2003 until: 02/08/2004)
Ing. Ján Hohoš
Poľná 684/4
Sečovce
  (from: 07/01/1997 until: 04/05/1998)
Ing. Ján Hohoš - predseda
Poľná 684/4
Sečovce
  (from: 04/06/1998 until: 06/01/2000)
Mgr. Marek Križánek - člen
Česká 5
Snina
Until: 05/06/2002
  (from: 12/28/2001 until: 07/02/2002)
Marián Mitro - predseda
Bruselská 5
Košice
  (from: 12/28/2001 until: 05/11/2003)
Ing. Vladimír Pačai
Magurská 2
Košice
  (from: 06/02/2000 until: 12/27/2001)
JUDr. Pavol Petraško
Tri Hôrky 7
Košice
  (from: 09/12/2000 until: 12/27/2001)
MUDr. Valéria Špicová
Partizánska 42
Sečovce
  (from: 07/01/1997 until: 09/11/2000)
JUDr. Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
  (from: 07/01/1997 until: 12/27/2001)
Marián Mitro - predseda
Bruselská 5
Košice
From: 12/20/2001
  (from: 05/12/2003 until: 12/04/2006)
Patrik Sajko - člen
Raketová 10
Košice
From: 12/20/2002
  (from: 05/12/2003 until: 12/04/2006)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva samostatne, alebo iné osoby k tomuto splnomocnené predstavenstvom písomne.
  (from: 09/12/2000 until: 12/04/2006)
Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva a ďalší jeden člen predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/01/1997 until: 09/11/2000)
Capital: 
70 320 000 Sk Paid up: 70 320 000 Sk
  (from: 02/09/2004 until: 12/04/2006)
130 970 000 Sk Paid up: 88 515 000 Sk
  (from: 05/12/2003 until: 02/08/2004)
70 320 000 Sk Paid up: 70 320 000 Sk
  (from: 07/03/2002 until: 05/11/2003)
70 320 000 Sk
  (from: 10/20/1998 until: 07/02/2002)
42 320 000 Sk
  (from: 09/26/1997 until: 10/19/1998)
1 000 000 Sk
  (from: 07/01/1997 until: 09/25/1997)
Shares: 
Number of shares: 7032
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/09/2004 until: 12/04/2006)
Number of shares: 13097
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/12/2003 until: 02/08/2004)
Number of shares: 7032
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/17/2000 until: 05/11/2003)
Number of shares: 7032
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/20/1998 until: 01/16/2000)
Number of shares: 4232
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/26/1997 until: 10/19/1998)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/01/1997 until: 09/25/1997)
Supervisory board: 
Ing. Iveta Beslerová
Varichovská 1958/72
Trebišov
  (from: 07/01/1997 until: 06/01/2000)
Ing. Miroslav Branik , CSc.
Cintorínska 2220/2
Trebišov
  (from: 07/01/1997 until: 06/01/2000)
MUDr. Ivana Megisová
časť Milhostov 144
Trebišov
  (from: 07/01/1997 until: 12/27/2001)
Ing. Štefan Petrunčík
Trebišovská 4
Košice
  (from: 06/02/2000 until: 12/27/2001)
Mgr. Patrik Stavrovský
Tomášikova 147/1
Košice
  (from: 06/02/2000 until: 12/27/2001)
Jarmila Sýkorová
Jenisejská 53
Košice
Until: 05/06/2002
  (from: 12/28/2001 until: 07/02/2002)
Ing. Vladimír Buček
Hrnčiarska 1700/19
Humenné
  (from: 12/28/2001 until: 12/04/2006)
Martin Čelovský
Kuzmányho 37
Košice
  (from: 12/28/2001 until: 12/04/2006)
Ing. Pavol Regula
Havanská 12
Košice
From: 05/06/2002
  (from: 07/03/2002 until: 12/04/2006)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri povoľuje výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: DAENA milk, a.s. Sídlo: Cukrovarská ul., Trebišov IČO: 36 175 005 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 4K/73/2003-51 zo dňa 19.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2006 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka DAENA milk, a.s., Cukrovarská ul., Trebišov, IČO: 36 175 005 pre nedostatok majetku zamietol.
  (from: 12/05/2006)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 178/97, Nz 178/97 napísanej dňa 12.6.1997 v Trebišove podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 07/01/1997 until: 12/04/2006)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 3.9.1997.
  (from: 09/26/1997 until: 12/04/2006)
Zmena stanov schválená VZ dňa 20.3.1998.
  (from: 10/20/1998 until: 12/04/2006)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 29.10.1999.
  (from: 01/17/2000 until: 12/04/2006)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 21.1.2000.
  (from: 06/02/2000 until: 12/04/2006)
Zmena stanov a.s. schválená VZ dňa 29. 6. 2000.
  (from: 09/12/2000 until: 12/04/2006)
Zmena stanov zo dňa 20.12.2001.
  (from: 12/28/2001 until: 12/04/2006)
Rozhodnutie MVZ a.s. zo dňa 6.5.2002.
  (from: 07/03/2002 until: 12/04/2006)
Zápisnica z MVZ a.s. zo dňa 20.12.2002.
  (from: 05/12/2003 until: 12/04/2006)
Zmena stanov a.s. zo dňa 30.12.2003.
  (from: 02/09/2004 until: 12/04/2006)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person