Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  883/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
GPA akciová spoločnosť v skratke: GPA a.s.
  (from: 07/08/1997)
Registered seat: 
Grösslingova 53
Bratislava
  (from: 07/04/2001)
B. Nemcovej 30
Košice
  (from: 05/03/2000 until: 07/03/2001)
Moldavská 8A
Košice 040 01
  (from: 07/08/1997 until: 05/02/2000)
Identification number (IČO): 
36 175 251
  (from: 07/08/1997)
Date of entry: 
07/08/1997
  (from: 07/08/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/08/1997)
Objects of the company: 
inžiniering pre strojárenskú výrobu, výrobné technológie a mobilné stroje
  (from: 07/08/1997)
veľkoobchod a maloobchod s materiálmi, súčiastkami, dielcami, agregátmi pre strojárenskú výrobu
  (from: 07/08/1997)
konzultačná, poradenská a školiaca činnosť
  (from: 11/11/1999)
marketing a management
  (from: 11/11/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/08/1997)
Doc.Ing. Július Tóth , CSc. - predseda
Muránska 8
Košice
  (from: 11/11/1999)
Ing. Ľubomír Gažák - člen
SNP 365/72-5
Nová Dubnica
  (from: 11/11/1999)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - člen
Košická 39
Bratislava
  (from: 11/11/1999)
Ing. Milan Cagala , CSc. - člen
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 07/08/1997 until: 10/28/1998)
Prof. Ing Vladimír Čop , Dr.Sc. - člen
Kuzmányho 6
Prešov
  (from: 10/29/1998 until: 11/10/1999)
Prof. Ing Vladimír Čop , Dr.Sc. - podpredseda
Kuzmányho 6
Prešov
  (from: 07/08/1997 until: 10/28/1998)
Ing. Ján Gabriel - člen
Tehelná 19
Trnava
  (from: 07/08/1997 until: 10/28/1998)
Ing. Ján Gabriel - podpredseda
Tehelná 19
Trnava
  (from: 10/29/1998 until: 11/10/1999)
Ing. Viliam Harčár - člen
Benadova 13
Košice
  (from: 11/11/1999 until: 01/11/2000)
Ing. Ladislav Matusák - člen
Plzenská 121
Košice
  (from: 01/12/2000 until: 09/07/2000)
Ing. Jozef Pittner - člen
Šoltésovej 24
Žiar nad Hronom
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
Ing. Štefan Rosina - člen
Vajanského 24
Púchov
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - predseda
Milosrdenstva 14
Košice
  (from: 07/08/1997 until: 11/10/1999)
Ing. Július Tóth , CSc. - člen
Muránska 8
Košice
  (from: 07/08/1997 until: 11/10/1999)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/08/1997)
Capital: 
30 000 000 Sk
  (from: 12/14/2000)
60 000 000 Sk
  (from: 07/08/1997 until: 12/13/2000)
Shares: 
Number of shares: 3000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/14/2000)
Number of shares: 6000
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/08/1997 until: 12/13/2000)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 24
Žiar nad Hronom
  (from: 09/08/2000)
Ing. Štefan Rosina - člen
Vajanského 24
Púchov
  (from: 09/08/2000)
Ing. Ladislav Matusák - člen
Plzenská 121
Košice
  (from: 09/08/2000)
Ing. Jozef Burcl - predseda
Šomodská 26
Hlohovec
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
Ing. Alfréd Richter - člen
Ivana Krasku 6
Považská Bystrica
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
Ing. František Sieklik , CSc. - člen
Pribinova 1171
Púchov
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
Ing. Ľuboš Vražda - člen
Veternicova 33
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
Ing. Alexander Wolf - člen
R. Viesta 25
Martin
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 120/97, Nz 121/97 napísanej dňa 25.6.1997 v Košiciach podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 07/08/1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 6.5.1998.
  (from: 10/29/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 27.4.1999.
  (from: 11/11/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.11.1999.
  (from: 01/12/2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 9.2.2000.
  (from: 05/03/2000)
Zníženie základného imania v zmysle rozhodnutia akcionárov na MVZ a.s. zo dňa 9.2.2000 zo 60 000 000.- Sk na 30 000 000.- Sk.
  (from: 09/07/2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 27.6.2000.
  (from: 09/08/2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 9. 2. 2000.
  (from: 12/14/2000)
Zmena stanov schválená VZ dňa 17.5.2001.
  (from: 07/04/2001)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person