Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34351/N

Business name: 
RenDon s.r.o.
  (from: 05/29/2013 until: 05/17/2016)
Registered seat: 
Cintorínsky rad 1184/14
Komárno 945 01
  (from: 03/18/2014 until: 05/17/2016)
Identification number (IČO): 
47 174 676
  (from: 05/29/2013)
Date of entry: 
05/29/2013
  (from: 05/29/2013)
Person dissolved from: 
29.4.2016
  (from: 05/18/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 05/18/2016)
Date of deletion: 
05/18/2016
  (from: 05/18/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/18/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/29/2013)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 05/29/2013 until: 05/17/2016)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2016 o zrušení spoločnosti RenDon s. r.o., so sídlom Cintorínsky rad 1184/14, 945 01 Komárno, IČO: 47 174 676 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou FATIMKA s.r.o., so sídlom T. Ružička 2184/11, 010 01 Žilina, IČO: 44 123 540 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 22259 /N. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 34351/N sa v y m a z á v a dňom 18.05.2016 spoločnosť RenDon s.r.o., IČO: 47 174 676, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou FATIMKA s.r.o., IČO: 44 123 540 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 22259/N na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 29.04.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 468/2016 Nz 15144/2016 , ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 18.05.2016.
  (from: 05/18/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/18/2016)
Legal successor: 
FATIMKA s.r.o.
T. Ružička 2184/11
Žilina 010 01
  (from: 05/18/2016)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person