Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1499/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
PRISM. A.C.T. - TRADE, s.r.o.
  (from: 08/23/1993)
Registered seat: 
Cintorínska 53
Šurany 942 01
  (from: 03/23/1999)
Jantárová 25
Dunajská Streda 929 01
  (from: 08/23/1993 until: 03/22/1999)
Identification number (IČO): 
31 441 009
  (from: 08/23/1993)
Date of entry: 
08/23/1993
  (from: 08/23/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/23/1993)
Objects of the company: 
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre ostatné druhy stavieb
  (from: 08/23/1993)
drevovýroba a zámočnícka výroba
  (from: 08/23/1993)
obchodná činnosť všetkého druhu tovaru, okrem komodít, ku ktorým je potrebné povolenie štátu
  (from: 08/23/1993)
špeciálny chov domácich a poľných zvierat
  (from: 01/17/1994)
Partners: 
Marek Sedlár
Hviezdoslavova 2
Palárikovo
Slovak Republic
  (from: 03/23/1999)
Barnabás Antal , st.
Jantárova 25
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 12/08/1998 until: 03/22/1999)
Barnabás Antal , st.
Jantárova 25
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 03/27/1996 until: 12/07/1998)
Barnabás Antal , st.
Jantárova 25
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 09/20/1995 until: 03/26/1996)
Barnabás Antal , st.
Jantárova 25
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 11/01/1993 until: 09/19/1995)
Barnabás Antal
Jantárova 25
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 08/23/1993 until: 10/31/1993)
Zoltán Antal
Ružový háj 1872/51
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 08/23/1993 until: 10/31/1993)
Igor Cserge
59
Dunajský Klátov
Slovak Republic
  (from: 12/08/1998 until: 03/22/1999)
Igor Cserge
59
Dunajský Klátov
Slovak Republic
  (from: 09/20/1995 until: 03/26/1996)
Igor Cserge
59
Dunajský Klátov
Slovak Republic
  (from: 11/01/1993 until: 09/19/1995)
Marta Csergeová
59
Dunajský Klátov
Slovak Republic
  (from: 03/27/1996 until: 12/07/1998)
Jozef Tóth
Gorkého 1123/25
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 11/01/1993 until: 09/19/1995)
Contribution of each member: 
Marek Sedlár
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/23/1999)
Zoltán Antal
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/23/1993 until: 10/31/1993)
Barnabás Antal
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/23/1993 until: 10/31/1993)
Barnabás Antal , st.
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 09/19/1995)
Jozef Tóth
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 09/19/1995)
Igor Cserge
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 11/01/1993 until: 09/19/1995)
Barnabás Antal , st.
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/20/1995 until: 03/26/1996)
Igor Cserge
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/20/1995 until: 03/26/1996)
Barnabás Antal , st.
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/27/1996 until: 12/07/1998)
Marta Csergeová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/27/1996 until: 12/07/1998)
Barnabás Antal , st.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 65 000 Sk
  (from: 12/08/1998 until: 03/22/1999)
Igor Cserge
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 65 000 Sk
  (from: 12/08/1998 until: 03/22/1999)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/23/1999)
konatelia
  (from: 12/08/1998 until: 03/22/1999)
konatelia
  (from: 03/27/1996 until: 12/07/1998)
Individual managing director
  (from: 11/01/1993 until: 03/26/1996)
konatelia
  (from: 08/23/1993 until: 10/31/1993)
Ján Cagáň
MDŽ 48
Šurany
  (from: 03/23/1999)
Barnabás Antal
Jantárova 25
Dunajská Streda
  (from: 08/23/1993 until: 10/31/1993)
Barnabás Antal , st.
Jantárova 25
Dunajská Streda
  (from: 11/01/1993 until: 03/26/1996)
Barnabás Antal , st.
Jantárova 25
Dunajská Streda
  (from: 03/27/1996 until: 03/22/1999)
Zoltán Antal
Ružový háj 1872/51
Dunajská Streda
  (from: 08/23/1993 until: 10/31/1993)
Igor Cserge
59
Dunajský Klátov
  (from: 12/08/1998 until: 03/22/1999)
Marta Csergeová
59
Dunajský Klátov
  (from: 03/27/1996 until: 12/07/1998)
Simone Della Betta
Via G. Verdi 4
Gallo Di Petriano
Talianska republika
residence in the Slovak Republic :
Nám. Armina Vámbéryho 55/15
Dunajská Streda
  (from: 03/27/1996 until: 12/07/1998)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený samostatne konateľ.
  (from: 03/23/1999)
Konatelia konajú menom spoločnosti samostatne vo všetkých veciach.
  (from: 12/08/1998 until: 03/22/1999)
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja konatelia.
  (from: 03/27/1996 until: 12/07/1998)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 11/01/1993 until: 03/26/1996)
konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/23/1993 until: 10/31/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/08/1998)
100 000 Sk
  (from: 08/23/1993 until: 12/07/1998)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.8.1993 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 4595
  (from: 08/23/1993)
Dodatok č. l zo dňa 5.10.1993. Stary spis: S.r.o. 4595
  (from: 11/01/1993)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 17.05.1995. Dodatok č. 3 zo dňa 17.05.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4595
  (from: 09/20/1995)
Dodatok č. 4 zo dňa 19.02.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4595
  (from: 03/27/1996)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.07.1998. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom č. 5 zo dňa 28.07.1998.
  (from: 12/08/1998)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.01.1999. Zmena spoločenskej zmluvy formou notárskej zápisnice č. N 232/98, Nz 3/99 zo dňa 11.01.1999. Zmena sídla spoločnosti z: Jantárova 25, 929 01 Dunajská Streda na: Cintorínska 53, 942 01 Šurany.
  (from: 03/23/1999)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person