Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  896/V

Business name: 
HC VSŽ Košice a.s.
  (from: 08/02/1999)
Registered seat: 
Nerudova 12
Košice 040 01
  (from: 09/05/1997)
Identification number (IČO): 
36 176 591
  (from: 09/05/1997)
Date of entry: 
09/05/1997
  (from: 09/05/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/05/1997)
Objects of the company: 
poradenská a konzultačná činnosť v obchode
  (from: 09/05/1997)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: motorové vozidlá, drevo, drevené výrobky, textil, odevy, obuv, kozmetika, papier a drobný tovar
  (from: 09/05/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 09/05/1997)
športové poradenstvo
  (from: 09/05/1997)
finančný leasing
  (from: 09/05/1997)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/05/1997)
usporiadavanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 09/05/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/05/1997)
školiteľská a vydavateľská činnosť
  (from: 09/05/1997)
výroba, oprava, nastavovanie a požičiavanie športových zariadení, náradia, náčinia a športových potrieb
  (from: 09/05/1997)
čistenie budov a upratovacie práce
  (from: 09/05/1997)
prevádzkovanie verejných hygienických zariadení, prevádzkovanie solária
  (from: 09/05/1997)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 09/05/1997)
skladovanie
  (from: 09/05/1997)
výroba hier a hračiek
  (from: 09/05/1997)
vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 09/05/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/02/1999)
Ing. Marián Boga
Orgovánova 3
Košice
  (from: 05/20/2022)
Ing. Zlatica Skriňáková
266
Bohdanovce
  (from: 05/27/2002)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 08/02/1999)
Capital: 
560 000 000 Sk
  (from: 08/02/1999)
Shares: 
Number of shares: 56000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/10/2000)
Bankruptcy trustee: 
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
From: 06/09/2017
  (from: 10/25/2017)
Supervisory board: 
JUDr. Zuzana Szattlerová
Krompašská 6
Košice 040 11
From: 10/13/2003
  (from: 09/15/2005)
Ing. Roman Závodský
Košická 20
Senec 903 01
From: 10/13/2003
  (from: 09/15/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 15. 8. 1997 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 09/05/1997)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 20. 4. 1998.
  (from: 05/20/1998)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 18.5.1998.
  (from: 07/02/1998)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 15. 6. 1998.
  (from: 09/11/1998)
Zmena stanov a.s. zo dňa 20.5.1999.
  (from: 08/02/1999)
Zmena stanov a.s. zo dňa 17.11.1999. Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 23.12.1999.
  (from: 02/10/2000)
Zápisnica z NVZ a.s. zo dňa 16.5.2000.
  (from: 06/27/2000)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 5K 90/00-15 zo dňa 8.11.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: HC VSŽ Košice, a.s., Nerudova 12, Košice, IČO: 36 176 591 a ustanovil správcu konkurznej podstaty: Ing. Róbert Vavrek, Mikovíniho 19, Košice.
  (from: 01/22/2001)
Rozhodnutie MVZ zo dňa 3.8.2001.
  (from: 05/27/2002)
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 22.1.2003, č.k. 5K 90/00-126, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.3.2003, zbavil Ing. Róberta Vavreka, Mikovíniho 19, Košice funkcie správcu podstaty a ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty Mgr. Vladimíra Micaja, r.č. , Starinská 13, Humenné.
  (from: 06/04/2003)
Krajský súd v Košiciach, uznesením zo dňa 27.6.2016 č.k. 5K/90/2000-451 zbavil Mgr. Vladimíra Micaja funkcie správcu konkurznej podstaty a Mgr. Ing. MVDr. Petra Žoldoša, PhD. ustanovil za nového správcu podstaty. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.08.2016.
  (from: 11/23/2016)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 5K/90/2000-483 zo dňa 28.04.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2017 zbavil Mgr. Ing. MVDr. Petra Žoldoša funkcie správcu konkurznej podstaty a do funkcie nového správcu ustanovil spoločnosť I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s..
  (from: 10/25/2017)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person