Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2818/R

Business name: 
BEVEX - BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r.o.
  (from: 01/18/2002)
Registered seat: 
Košovská cesta 20
Prievidza 971 13
  (from: 01/18/2002)
Identification number (IČO): 
31 616 399
  (from: 10/11/1994)
Date of entry: 
10/11/1994
  (from: 10/11/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/11/1994)
Objects of the company: 
výskum a vývoj strojných zariadení pre bane, strojárstvo a všeobecné použitie
  (from: 10/11/1994)
posudková, poradenská, metodická a školiaca činnosť v oblasti výskumu a vývoja strojných zariadení
  (from: 10/11/1994)
návrh metodiky, technológie použitia, merania, skúšky a overovania zariadenia
  (from: 10/11/1994)
výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia mimo VTZ
  (from: 10/11/1994)
zámočníctvo, kovoobrábanie a výroba kovov
  (from: 10/11/1994)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 10/11/1994)
poskytovanie informácií a rešeršná činnosť
  (from: 10/11/1994)
vydávanie odborných časopisov
  (from: 10/11/1994)
ofsetová tlač, reprografia a polygrafické služby
  (from: 10/11/1994)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/11/1994)
výskum, vývoj, merania a analýzy v oblasi bezpečnosti a hygieny práce
  (from: 10/11/1994)
organizačné poradenstvo, ekonomické zhodnocovania a racionalizácia
  (from: 10/11/1994)
veľkoobchod v rozsahu voľných činností
  (from: 01/18/2002)
poskytovanie ubytovania bez možnosti stravovania
  (from: 01/18/2002)
ekonomické poradenstvo
  (from: 01/18/2002)
poskytovanie software
  (from: 01/18/2002)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/18/2002)
laboratórne posudzovanie základných vlastností hornín a zemín
  (from: 01/18/2002)
riešenie ekologických problémov súvisiacich s odpadmi
  (from: 01/18/2002)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/18/2002)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/18/2002)
výroba, inštalácia opravy a výstroje el. trakčných vozidiel
  (from: 01/18/2002)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/18/2002)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 10/19/2006)
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
  (from: 10/19/2006)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 10/19/2006)
Partners: 
Ing. Vladimír Belák Spoločný zástupca
Pionierov 80/10
Kanianka 972 17
Slovak Republic
  (from: 05/16/2022)
Ing. Peter Halmo Spoločný zástupca
Dobšinského 4/8
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Ing. Ľubomír Matejček
Velvarská 1703/46
Bojnice 972 01
Slovak Republic
  (from: 05/16/2022)
Anna Badáňová
73
Diviacka Nová Ves 972 24
Slovak Republic
  (from: 05/16/2022)
Ľudovít Bachorec
Nekedlého 3/5
Hurbanovo 947 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Ing. Vladimír Belák
Pionierov 80/10
Kanianka 972 17
Slovak Republic
  (from: 05/16/2022)
Ľubomír Bielich
Šafárika 18/1
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Jaroslav Čičmanec
48
Kocúrany 972 02
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Jozef Dušička
Pod Hájik 278/13
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Blažena Gatialová
V.J.L.Bellu 527/12
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Štefan Hagara
Malookružná 180/5
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Miroslav Chlpek
364
Chrenovec 972 32
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Ing. Slavomír Kovalík
Dúbravská 13/8
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Dušan Krähenbil
Majerská ulica 6
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 05/16/2022)
Rastislav Lukáč
Riečna 1830/83
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Július Lukáči
SNP 41/20
Ráztočno - Jalovec 972 31
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Zdeno Oboňa
Nábr. A. Kmeťa 128/3
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Zuzana Palatická
Bôrová 345/34
Ráztočno 972 31
Slovak Republic
  (from: 05/16/2022)
Jozef Priehoda
Kpt. Nálepku 1101/25
Bojnice 972 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Ing. Zdenka Pročková
Severná 700/11
Čereňany 972 46
Slovak Republic
  (from: 05/16/2022)
Jozef Rágula
Rázusa 7/9
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Igor Rebro
358
Chrenovec 972 32
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Anton Richter
Kováčová 341/78
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Igor Sabol
149
Kostolná Ves 972 26
Slovak Republic
  (from: 05/16/2022)
Alexander Simon
A. Žarnova 13/4
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Bc. Marián Sucháň
ul. J. Škopca 135/2
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Ing. Marián Šimkovič
Sama Chalupku 338/15
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Jozef Tisaj
357
Poruba 972 11
Slovak Republic
  (from: 05/16/2022)
Roman Tonhajzer
25
Morovno 972 31
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Radovan Weinlich
Partizánska 234/93
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
Slovak Republic
  (from: 05/16/2022)
Ing. Peter Halmo
Dobšinského 4/8
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Ing. Vladimír Belák
Pionierov 80/10
Kanianka 972 17
Slovak Republic
  (from: 05/16/2022)
Ing. Marián Šimkovič
S. Chalupku 18/3
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Ing. Robert Fajer
Lúčna 960/22
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Miroslav Pekár
Vrbany 430
Diviacka Nová Ves 972 24
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Jozef Pieš
173
Poruba 972 11
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Anna Barboríková
Rudnaya 204/17
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Ing. Adriana Kršková
Duklianska 17
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ľubomír Matejček
Amount of investment: 4 300 EUR Paid up: 4 300 EUR
  (from: 05/16/2022)
Ing. Vladimír Belák
  (from: 05/16/2022)
Ing. Peter Halmo
  (from: 07/16/2022)
Ing. Peter Halmo
  (from: 07/16/2022)
Ing. Marián Šimkovič
  (from: 07/16/2022)
Ing. Robert Fajer
  (from: 07/16/2022)
Miroslav Pekár
  (from: 07/16/2022)
Jozef Pieš
  (from: 07/16/2022)
Anna Barboríková
  (from: 07/16/2022)
Ing. Adriana Kršková
Amount of investment: 3 600 EUR Paid up: 3 600 EUR
  (from: 07/16/2022)
Ing. Vladimír Belák
  (from: 05/16/2022)
Anna Badáňová
  (from: 05/16/2022)
Ing. Vladimír Belák
  (from: 05/16/2022)
Dušan Krähenbil
  (from: 05/16/2022)
Zuzana Palatická
  (from: 05/16/2022)
Ing. Zdenka Pročková
  (from: 05/16/2022)
Igor Sabol
  (from: 05/16/2022)
Jozef Tisaj
  (from: 05/16/2022)
Radovan Weinlich
  (from: 05/16/2022)
Ľudovít Bachorec
  (from: 07/16/2022)
Ľubomír Bielich
  (from: 07/16/2022)
Jaroslav Čičmanec
  (from: 07/16/2022)
Jozef Dušička
  (from: 07/16/2022)
Blažena Gatialová
  (from: 07/16/2022)
Štefan Hagara
  (from: 07/16/2022)
Miroslav Chlpek
  (from: 07/16/2022)
Ing. Slavomír Kovalík
  (from: 07/16/2022)
Rastislav Lukáč
  (from: 07/16/2022)
Július Lukáči
  (from: 07/16/2022)
Zdeno Oboňa
  (from: 07/16/2022)
Jozef Priehoda
  (from: 07/16/2022)
Jozef Rágula
  (from: 07/16/2022)
Igor Rebro
  (from: 07/16/2022)
Anton Richter
  (from: 07/16/2022)
Alexander Simon
  (from: 07/16/2022)
Bc. Marián Sucháň
  (from: 07/16/2022)
Ing. Marián Šimkovič
  (from: 07/16/2022)
Roman Tonhajzer
Amount of investment: 2 100 EUR Paid up: 2 100 EUR
  (from: 07/16/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/18/2002)
Ing. Ľubomír Matejček
Velvarská 1703/46
Bojnice 972 01
From: 06/25/2009
  (from: 07/18/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore po predchádzajúcom súhlase jedného zo spoločníkov v zmysle platného výpisu z obchodného registra.
  (from: 01/18/2002)
Capital: 
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 01/14/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená soločenskou zmluvou zo dňa 9.8.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6168
  (from: 10/11/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.1.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6168
  (from: 01/31/1996)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 13.06.1996, bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6168
  (from: 07/31/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 05.10.2001 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve, na základe ktorého sa od 01.01.2002 mení obchodné meno na BEVEX - BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r.o.
  (from: 01/18/2002)
Date of updating data in databases:  09/29/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person