Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  1749/B

Business name: 
Schubert
  (from: 07/09/1990 until: 06/29/1992)
Place of business: 
Bratislava
  (from: 07/09/1990 until: 06/29/1992)
Identification number (IČO): 
11 810 971
  (from: 07/09/1990)
Date of entry: 
07/09/1990
  (from: 07/09/1990)
Date of deletion: 
06/30/1992
  (from: 08/25/1992)
Grounds for deleting: 
dobrovožný výmaz
  (from: 08/25/1992)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 07/09/1990)
Objects of the company: 
výroba a predaj módnych doplnkov
  (from: 07/09/1990 until: 06/29/1992)
Management body: 
podnikatež
  (from: 07/09/1990 until: 06/29/1992)
Eduard Schubert
Mýtna 39
Bratislava
  (from: 07/09/1990 until: 06/29/1992)
Other legal facts: 
Obvodný úrad Bratislava 1 - živnostenské oddelenie prípisom zn. 2684/1992/Ž/Bo zobral na vedomie ukončenie podnikatežskej aktivity vykonávanej na základe rozhodnutie o registrácii č.j. 436/1990/R/Ha z 4.7.1990 ku dňu 30.6.1992.
  (from: 06/30/1992)
Oprávnenie k podnikatežskej činnosti vydal Obvodný národný výbor Bratislava 1, registračný útvar pod č.j. 436/90-R/Ha zo dňa 4.7.1990 podža § 6 Zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a § 46 č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
  (from: 07/09/1990 until: 06/29/1992)
Date of updating data in databases:  08/17/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person