Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  901/V

Business name: 
CASINO ŠPORT, a.s.
  (from: 09/30/1997)
Registered seat: 
Južná trieda 2/A
Košice 040 01
  (from: 09/30/1997)
Identification number (IČO): 
36 177 415
  (from: 09/30/1997)
Date of entry: 
09/30/1997
  (from: 09/30/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/30/1997)
Objects of the company: 
prevádzkovanie stávkových hier v kasínach
  (from: 09/30/1997)
pohostinská činnosť
  (from: 09/30/1997)
zmenárenská činnosť
  (from: 09/30/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/12/1998)
Managing board
  (from: 09/30/1997 until: 02/11/1998)
Ondrej Žemba - predseda
Kukučínova 495/29
Poprad - Stráže pod Tatrami
  (from: 12/13/2001)
Mgr. Martin Findura - člen
70
Nový Smokovec
  (from: 05/20/2022)
Ing. Anna Bachledová - člen
Ľ. Svobodu 38
Poprad
  (from: 05/20/2022)
Ing. Anna Bachledová - člen
Ľ. Svobodu 38
Poprad
  (from: 12/01/1999 until: 05/19/2022)
Ing. Ján Barczi - člen
Pluhová 18
Bratislava
  (from: 10/21/1998 until: 04/13/1999)
Ing. Jana Černá - člen
Šulekova 70
Bratislava
  (from: 10/21/1998 until: 04/13/1999)
Vincent Dubeň - člen
Landanova 6
Bratislava
  (from: 09/30/1997 until: 04/13/1999)
JUDr. Mária Ďurišinová - predseda
Osuského 42
Bratislava
  (from: 04/14/1999 until: 12/12/2001)
Mgr. Martin Findura - člen
70
Nový Smokovec
  (from: 02/12/1998 until: 05/19/2022)
Ing. Milan Homoľa - člen
Belinského 7
Bratislava
  (from: 04/14/1999 until: 11/30/1999)
Ing. Ivan Jaroš - člen
Strážovská 17
Žilina
  (from: 04/14/1999 until: 12/12/2001)
Doc.Dr. Marian Kudlej , Csc.
Toplianska 14
Bratislava
  (from: 09/30/1997 until: 10/20/1998)
Ing. Ján Kulík - člen
Kurská 31
Košice
  (from: 09/30/1997 until: 02/11/1998)
Ing. Štefan Lackovič - podpredseda
Vážska 9
Bratislava
  (from: 02/12/1998 until: 11/30/1999)
Mgr. Miloš Prelec
Velehradská 31
Bratislava
  (from: 08/01/2001 until: 12/12/2001)
Ing. Juraj Schwartz - predseda predstavenstva-generálny riaditeľ
Brnenská 69
Košice
  (from: 09/30/1997 until: 02/11/1998)
JUDr. Ján Šprta - člen
Ševčenkova 22
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 07/31/2001)
Ing. Peter Vozár - podpredseda predstavenstva
Mierová 54
Bratislava
  (from: 09/30/1997 until: 02/11/1998)
Ing. Peter Vozár - predseda
Mierová 54
Bratislava
  (from: 02/12/1998 until: 04/13/1999)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 02/12/1998)
Spoločnosť zastupujú a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/30/1997 until: 02/11/1998)
Capital: 
995 817,28 EUR Paid up: 995 817,28 EUR
  (from: 12/03/2010)
30 000 000 Sk
  (from: 09/30/1997 until: 12/02/2010)
Shares: 
Number of shares: 28
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 12/03/2010)
Number of shares: 20
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 12/03/2010)
Number of shares: 28
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/30/1997 until: 12/02/2010)
Number of shares: 20
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/30/1997 until: 12/02/2010)
Supervisory board: 
Ing. Peter Pribilinec - predseda
Suchoňova 3469/3
Poprad
  (from: 12/13/2001)
Anna Žembová - člen
Vavrišovo
  (from: 12/13/2001)
Danuša Beláková - predseda
Ľ. Svobodu 63
Poprad
  (from: 12/01/1999 until: 12/12/2001)
JUDr. Miroslav Bílek - člen
Repašského 4
Bratislava
  (from: 10/21/1998 until: 05/31/2001)
Ing. Ladislav Čambal
Landauova 24
Bratislava
  (from: 04/14/1999 until: 12/12/2001)
Dr. František Chmelár - člen
Lachova 27
Bratislava
  (from: 10/21/1998 until: 04/13/1999)
Ing. Vladimír Kmec
Pribišova 5
Bratislava
  (from: 06/01/2001 until: 12/12/2001)
Ing. Vladimír Kmec - predseda
Pribišová 5
Bratislava
  (from: 09/30/1997 until: 02/11/1998)
Ing. Peter Kompiš - predseda
Lachova 28
Bratislava
  (from: 02/12/1998 until: 11/30/1999)
Peter Šimko - člen
Suchodolinská 23
Košice
  (from: 09/30/1997 until: 02/11/1998)
JUDr. Ján Šprto - člen
Ševčenkova 22
Bratislava
  (from: 02/12/1998 until: 10/20/1998)
Vladimír Volanský - člen
Bazovského 17
Bratislava
  (from: 10/21/1998 until: 04/13/1999)
Ing. Viera Žáková - člen
Dukelská 33
Modra
  (from: 09/30/1997 until: 10/20/1998)
Milan Kušmirek - člen
Ivana Stodolu 1
Kežmarok
Until: 01/06/2023
  (from: 06/09/2023 until: 06/08/2023)
Milan Kušmirek - člen
Ivana Stodolu 1
Kežmarok
  (from: 12/13/2001 until: 06/08/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 130/97, Nz 120/97 zo dňa 24.9.1997 podľa zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločnosti CASINO ŠPORT spol. s r.o., Košice, Južná trieda 2/A, zrušenej bez likvidácie premenou na akciovú spoločnosť.
  (from: 09/30/1997)
Zmena stanov schválená VZ dňa 17.12.1997.
  (from: 02/12/1998)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená VZ dňa 27.7.1999 (notárska zápisnica č. NZ 241/99).
  (from: 12/01/1999)
Záznam zo schôdze predstavenstva a.s. č. 37/2001 zo dňa 13.7.2001 o kooptácií náhradníka člena predstavenstva.
  (from: 08/01/2001)
Zápisnica z MVZ zo dňa 27.11.2001.
  (from: 12/13/2001)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person