Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1511/T

Business name: 
S L O V M A L T , spol. s r.o.
  (from: 05/12/1992 until: 04/01/1996)
Registered seat: 
Orešanská 11
Trnava 918 59
  (from: 01/30/1996 until: 04/01/1996)
Sladovnícka 15
Trnava 917 41
  (from: 05/12/1992 until: 01/29/1996)
Identification number (IČO): 
31 413 871
  (from: 05/12/1992)
Date of entry: 
05/12/1992
  (from: 05/12/1992)
Person dissolved from: 
2.4.1996
  (from: 04/02/1996)
Date of deletion: 
04/02/1996
  (from: 04/02/1996)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 04/02/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/1992)
Objects of the company: 
Výroba piva, sladu a nealkoholických nápojov.
  (from: 05/12/1992 until: 04/01/1996)
Zámočníctvo.
  (from: 05/12/1992 until: 04/01/1996)
Veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom, s poľnohospodárskymi základnými produktami, sladom, pivom a nealkoholickými nápojmi.
  (from: 05/12/1992 until: 04/01/1996)
Maloobchod s pivom, nealkoholickými nápojmi, poľnohospodárskymi produktami.
  (from: 05/12/1992 until: 04/01/1996)
Zahranično-obchodná činnosť.
  (from: 05/12/1992 until: 04/01/1996)
Partners: 
Juraj ČAJKA
Hlboká 22
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Juraj Čajko
Hlboká 5
Trnava
Slovak Republic
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
Ľudovít Jurák
B. Smetanu 12
Trnava
Slovak Republic
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
Ľudovít JURÁK
B. Smetanu 12
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Štefan Krajčovič
Pri kalvárii 17
Trnava
Slovak Republic
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
Štefan KRAJČOVIČ
Štefana Majora 3
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Augustín Krampl
J.Bottu 19
Trnava
Slovak Republic
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
Augustín KRAMPL
ul. Gen. Svobodu 19
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Ing. Roman ŠUSTÁK
Družstevná 24
Modra
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Contribution of each member: 
Ing. Roman ŠUSTÁK
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Augustín KRAMPL
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Štefan KRAJČOVIČ
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Juraj ČAJKA
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Ľudovít JURÁK
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Augustín Krampl
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
Juraj Čajko
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
Ľudovít Jurák
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
Štefan Krajčovič
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
konatelia
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Juraj Č a j k a
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Juraj Čajko
Hlboká 5
Trnava
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
Ľudovít J u r á k
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Ľudovít Jurák
B. Smetanu 12
Trnava
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
Štefan K r a j č o v i č
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Augustín K r a m p l
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Štefan Krajčovič
Pri kalvárii 17
Trnava
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
Augustín Krampl
J.Bottu 19
Trnava
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
Ing. Roman Š u s t á k
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
K o n a t e l i a
  (from: 05/12/1992 until: 09/24/1995)
Capital: 
100 000 Kčs
  (from: 05/12/1992 until: 04/01/1996)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 12.02.1996 o zrušení spoločnosti bez likvidácie a o jej premene podľa § 69 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na spoločnosť HORDEN, a.s., Orešanská 11, Trnva, ktorá bola dňa 02.04.1996 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava-vidiek, odd. Sa. Na spoločnosť HORDEN, a.s. prešli všetky práva a záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti. Z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava-vidiek, odd. S.r.o. 4630/K sa v y m a z u j e s a dňom 02.04.1996 SLOVMALT, spol. s r.o., Orešanská 11, Trnava, IČO:31 413 871. Stary spis: S.r.o. 4630
  (from: 04/02/1996)
Dodatky zo dňa 03.05.1995 a 14.09.1995. Stary spis: S.r.o. 4630
  (from: 09/25/1995 until: 04/01/1996)
Dodatok zo dňa 04. 01. 1996 k spoločenskej zmluve, týkajúci sa zmeny sídla spoločnosti zo Sladovnícka 15, 917 41 Trnava; na Orešanská 11, 918 59 Trnava. Stary spis: S.r.o. 4630
  (from: 01/30/1996 until: 04/01/1996)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person