Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  270/B

Business name: 
MEDIA GLOBAL spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 12/06/2014 until: 03/23/2016)
MEDIA GLOBAL spol. s r.o.
  (from: 06/14/1995 until: 12/05/2014)
CEMAPEX spol. s r.o. Trading - organizácia pre marketing, služby a výrobu CEMAPEX Ltd Trading - organizácia pre marketing, služby a výrobu
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
Registered seat: 
Beblavého 4
Bratislava 811 01
  (from: 06/14/1995 until: 03/23/2016)
Červeňova 28
Bratislava
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
Identification number (IČO): 
00 681 105
  (from: 11/28/1990)
Date of entry: 
11/28/1990
  (from: 11/28/1990)
Person dissolved from: 
2. 12. 2014
  (from: 03/24/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 03/24/2016)
Date of deletion: 
03/24/2016
  (from: 03/24/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/24/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/28/1990)
Objects of the company: 
sprostredkovanie a poskytovanie hotelových služieb, stravovania, spoločensko-zábavnej činnosti a obchodnej činnosti s tým súvisiacej
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
rekonštrukcia a výstavba kaštieľa v HornejLehote, činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
návrhy a realizácia interiérov, výroba a predaj interiérových a sanitárnych doplnkov, užitkový design, včítane prislúchajúcejobchodnej činnosti
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
organizovanie domácich sympózií, kongresov, marketing
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
prevádzanie maloobchodnej činnosti v oblasti spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, dopravy a elektroniky
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
výroba strojárskeho charakteru, výroba anahrávanie videokaziet a príslušná obchodná činnosť
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť na nehnuteľnosti a tovar spotrebnéhocharakteru
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
poradenská služba v oblasti práva
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
predaj výrobkov a materiálov pre stavebníctvo zabezpečenie a sprostredkovanie prác v stavebníctve
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
reklamná a propagačná činnosť - reklamná agentúra
  (from: 06/14/1995 until: 03/23/2016)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 06/14/1995 until: 03/23/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/14/1995 until: 03/23/2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/14/1995 until: 03/23/2016)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 06/13/1996 until: 03/23/2016)
Partners: 
Andrej Hryc
Beblavého 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/14/1995 until: 02/04/1999)
Mgr. Bohdana Machajová
Františkánske nám. 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/05/1999 until: 03/05/2013)
Mgr. Bohdana Machajová
Františkánske nám. 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/14/1995 until: 02/04/1999)
JUDr. Ing. Jozef Majský
Červeňova 28
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/05/1999 until: 03/05/2013)
JUDr. Ing. Jozef Majský
Červeňova 28
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/14/1995 until: 02/04/1999)
JUDr. Ing. Jozef Majský
Červeňova 28
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
Andrej Hryc
Mikulášska 1/A
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 02/05/1999 until: 03/23/2016)
Piotr Cebulski
Kazimierza Wielkiego 43
Krakow
Poľsko
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
Contribution of each member: 
JUDr. Ing. Jozef Majský
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
Piotr Cebulski
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
JUDr. Ing. Jozef Majský
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/14/1995 until: 02/04/1999)
Andrej Hryc
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/14/1995 until: 02/04/1999)
Mgr. Bohdana Machajová
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/14/1995 until: 02/04/1999)
JUDr. Ing. Jozef Majský
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/05/1999 until: 03/05/2013)
Andrej Hryc
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/05/1999 until: 03/05/2013)
Mgr. Bohdana Machajová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/05/1999 until: 03/05/2013)
Andrej Hryc
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/06/2013 until: 03/23/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/14/1995 until: 03/23/2016)
konatelia
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
Andrej Hryc
Beblavého 4
Bratislava
  (from: 06/14/1995 until: 12/05/2014)
JUDr. Ing. Jozef Majský
Červeňova 28
Bratislava
  (from: 06/14/1995 until: 03/05/2013)
JUDr. Ing. Jozef Majský
Červeňova 28
Bratislava
Until: 07/31/2012
  (from: 03/06/2013 until: 03/05/2013)
Andrej Hryc
Mikulášska 1/A
Bratislava 811 01
From: 06/14/1995
  (from: 12/06/2014 until: 03/23/2016)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/06/2013 until: 03/23/2016)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 06/14/1995 until: 03/05/2013)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje JUDr. Ing. Jozef Majský, riaditeľ a Piotr Cebulski, riaditeľ.
  (from: 11/28/1990 until: 06/13/1995)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/06/2013 until: 03/23/2016)
200 000 Sk
  (from: 02/05/1999 until: 03/05/2013)
100 000 Sk
  (from: 11/28/1990 until: 02/04/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/02/2014
  (from: 03/24/2016)
Date of entry into voluntary liquidation: 12/02/2014
  (from: 01/20/2015 until: 03/23/2016)
 Liquidators:
Andrej Hryc
Mikulášska 1/A
Bratislava 811 01
From: 12/02/2014 Until: 03/24/2016
  (from: 01/20/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Počas likvidácie vykonáva likvidátor iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/20/2015)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/31/2015
  (from: 03/24/2016)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2016, ktorým schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie, t. j. ku dňu 31.12.2015 a konečnú správu o priebehu a skončení likvidácie. Správa o priebehu a skončení likvidácie zo dňa 21.01.2016. Súhlas Daňového úradu Bratislava zo dňa 11.03.2016 s výmazom spoločnosti. Súhlas Colného úradu zo dňa 11.01.2016. Súhlas magistrátu mesta Bratislava zo dňa 21.12.2015. Obchodná spoločnosť MEDIA GLOBAL spol. s r.o. v likvidácii, Beblavého 4, 811 01 Bratislava, IČO : 00 681 105, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro, vl. číslo 270/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 03/24/2016)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.11.1990 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Hosp.zák. a § 5 Zák.č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 409
  (from: 11/28/1990 until: 03/23/2016)
Prevod obch. podielu schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 1.2.1995, Spoločenská zmluva zo dňa 29.3.1995 v súlade s ust. Zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 409
  (from: 06/14/1995 until: 03/23/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 7.3.1996. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.3.1996. Starý spis: S.r.o. 409
  (from: 06/13/1996 until: 03/23/2016)
Dodatok číslo 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.7.1998.
  (from: 02/05/1999 until: 03/23/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.2012.
  (from: 03/06/2013 until: 03/23/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12. 2014.
  (from: 12/06/2014 until: 03/23/2016)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person