Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  292/S

Business name: 
Poľnohospodárske podielnicke družstvo so sídlom v Gemeri "v likvidácii"
  (from: 04/11/2000 until: 01/27/2011)
Poľnohospodárske podielnicke družstvo so sídlom v Gemeri
  (from: 09/29/1993 until: 04/10/2000)
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Gemeri
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
Registered seat: 
Gemer 982 61
  (from: 02/05/1971 until: 01/27/2011)
Identification number (IČO): 
00 201 553
  (from: 02/05/1971)
Date of entry: 
02/05/1971
  (from: 02/05/1971)
Date of deletion: 
01/28/2011
  (from: 01/28/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/28/2011)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/05/1971)
Objects of the company: 
a/ poľnohospodárska výroba - výroba a predaj výrobkov
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
b/ potravinárska výroba a predaj výrobkov
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
c/ práce a služby pre členov a občanov:
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
poskytovanie dopravy a mechanizácie
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
stavebné práce
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
zámočnícke práce
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
stolárske práce
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
d/ obchodná činnosť:
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
e/ iná činnosť:
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
čistenie kanalizácie
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
izolácie, protipožiarne a protiprašné nátery
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
stavebná činnosť
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
kovovýroba
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
zemné práce
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
textilná výroba
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
ošetrenie paznechtov
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
podnikateľská činnosť - preprava osôb, predaj iných výrobkov a pod.
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
opravy a revízie nádrží (vodojemov)
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nepracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/29/1993 until: 01/27/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/11/2000 until: 01/27/2011)
Managing board
  (from: 09/29/1993 until: 04/10/2000)
Managing board
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
: Ing. Július B a n č i - predseda
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
Zoltán Balog - člen
Družby 1
Tornaľa
  (from: 07/04/1997 until: 05/13/1999)
: Ing. Július Banči - predseda
Odborárska
Tornaľa
  (from: 07/04/1997 until: 05/13/1999)
: Ing. Július Banči - predseda
Školská 5/III/9
Tornaľa
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Alžbeta Bánová - člen
113
Bretka
  (from: 07/04/1997 until: 05/13/1999)
Štefan Bódi - člen
28
Stránska
  (from: 07/04/1997 until: 05/13/1999)
Božena Dobiasová - člen
Višňová 5
Tornaľa
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Ing. Štefan Forgon - člen
Pri Slanej 9
Tornaľa
  (from: 07/04/1997 until: 05/13/1999)
Edita Gasparová - člen
67
Gemerská Panica
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Štefan K o v á c s - predseda
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
Štefan Kohút - člen
83
Bretka
  (from: 07/04/1997 until: 05/13/1999)
Ľudevít Kokavec - člen
Štúrova 8
Tornaľa
  (from: 07/04/1997 until: 05/13/1999)
Štefan Kovács - podpredseda
Pri Slanej 24
Tornaľa
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Štefan Kovács - podpredseda
Pri Slanej 24
Tornaľa
  (from: 07/04/1997 until: 05/13/1999)
Matej Mezei - člen
Štúrova 33
Tornaľa
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Ladislav Molnár - člen
272
Gemer
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Mária Ráczová - člen
175
Gemerská Panica
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Jozef Sauer - člen
Mierová 50
Tornaľa
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Štefan Soltész - člen
Tichá 8
Tornaľa
  (from: 07/04/1997 until: 05/13/1999)
Štefan Susányi - člen
39
Bretka
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Štefan Susányi - člen
39
Bretka
  (from: 07/04/1997 until: 05/13/1999)
Ladislav Svet - člen
18
Otročok
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Terézia Svethová - člen
90
Behynce
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Tibor Szabó - člen
129
Gemerská Panica
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Eva Szabová - člen
42
Gemer
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Tibor Szajko - člen
271
Gemer
  (from: 07/04/1997 until: 05/13/1999)
Ladislav Szepesi - člen
271
Gemer
  (from: 07/04/1997 until: 05/13/1999)
Ondrej Szöke - člen
31
Gemer
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Tibor Terpák - člen
209
Gemerská Panica
  (from: 09/29/1993 until: 07/03/1997)
Július Nagy - člen
272
Gemer
  (from: 07/04/1997 until: 01/27/2011)
Zoltán Gergely - člen
16
Gemer
  (from: 07/04/1997 until: 01/27/2011)
Ladislav Demjén - člen
298
Gemerská Panica
  (from: 07/04/1997 until: 01/27/2011)
Štefan Kohút - podpredseda
83
Bretka
  (from: 05/14/1999 until: 01/27/2011)
Ing. Zoltán Šipkai - predseda
Pri Majeri 52
Tornaľa
  (from: 05/14/1999 until: 01/27/2011)
Ladislav Svet - člen
18
Otročok
  (from: 05/14/1999 until: 01/27/2011)
Ján Buday - člen
Školská 24/44
Tornaľa
  (from: 05/14/1999 until: 01/27/2011)
Darina Kováčiková - člen
270
Gemer
  (from: 05/14/1999 until: 01/27/2011)
Mária Cseszkóová - člen
Mierová 196
Tornaľa
  (from: 05/14/1999 until: 01/27/2011)
Acting: 
Za družstvo koná likvidátor družstva, podpisuje sa samostatne.
  (from: 04/11/2000 until: 01/27/2011)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 09/29/1993 until: 04/10/2000)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Člen ručí za prípadnú stratu družstva zloženým členským podielom. Minimárlný členský podiel je 10.000,- Kčs.
  (from: 02/05/1971 until: 09/28/1993)
Registered capital: 
9 480 000 Sk
  (from: 09/29/1993 until: 01/27/2011)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 09/29/1993 until: 01/27/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/15/2000
  (from: 08/14/2001)
Date of entry into voluntary liquidation: 04/15/2000
  (from: 04/11/2000 until: 08/13/2001)
 Liquidators:
Ing. František Borbély
77
Hubovo
Until: 01/28/2011
  (from: 04/11/2000)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 36-24K/111/01-708 zo dňa 09. 10. 2009 právoplatným 23. 11. 2009, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na majetok úpadcu Poľnohospodárske podielnicke družstvo so sídlom v Gemeri "v likvidácii", so sídlom Gemer, IČO: 00 201 553 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení JUDr. Pavla Baloga funkcie správcu konkurznej podstaty sa družstvo Poľnohospodárske podielnicke družstvo so sídlom v Gemeri "v likvidácii" z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 01/28/2011)
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi, konanej dňa 5.2.1971 prijatím a schválením vlastných stanov družstva, schválených R ONV v Rimavskej Sobote dňa 8.5.1971. Výročná členská schôdza konaná dňa 12.3.1991 schválila nové stanovyv zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (from: 02/05/1971 until: 01/27/2011)
Členská schôdza družstva, uskutočnená dňa 14.1.1993, schválila zmeny stanov družstva v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb. Stary spis: Dr 1046
  (from: 09/29/1993 until: 01/27/2011)
Členská schôdza dňa 30.3.1999 a 7.4.1999 schválila zmenu stanov
  (from: 05/14/1999 until: 01/27/2011)
. Členská schôdza dňa 23.3.2000 schválila zmenu stanov. Členská schôdza dňa 23.3.2000 schválila likvidáciu družstva dňom 15.4.2000, notárska zápisnica 45/2000 zo dňa 24.3.2000.
  (from: 04/11/2000 until: 01/27/2011)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 36-24 K 111/01-122, zo dňa 31.07.2001, bol na majetok dlžníka Poľnohospodárske podielnické družstvo so sídlom v Gemeri "v likvidácii", IČO: 00 201 553 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd určuje JUDr. Pavla Baloga, advokáta, Hviezdoslavova 3, Rimavská Sobota.
  (from: 08/14/2001 until: 01/27/2011)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person