Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1152/B

Business name: 
SOLIDARITA a.s. v likvidácii
  (from: 09/28/2000 until: 06/24/2001)
SOLIDARITA a.s.
  (from: 09/13/1996 until: 09/27/2000)
Registered seat: 
Bajkálska 25
Bratislava 827 18
  (from: 09/13/1996 until: 06/24/2001)
Identification number (IČO): 
35 776 919
  (from: 09/13/1996)
Date of entry: 
09/13/1996
  (from: 09/13/1996)
Date of deletion: 
06/25/2001
  (from: 06/25/2001)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/25/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/13/1996)
Objects of the company: 
zariadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne a správa
  (from: 09/13/1996 until: 09/12/1997)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti sociálneho zabezpečenia a v oblasti investmentu
  (from: 09/13/1996 until: 06/24/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/28/2000 until: 06/24/2001)
Managing board
  (from: 09/13/1996 until: 09/27/2000)
JUDr. Jozef Csáky - podpredseda predstavenstva
Námestie SNP 465/5
Bratislava
  (from: 09/13/1996 until: 09/27/2000)
Ing. František Fitoš
Hodálová 471/1
Bratislava
  (from: 09/13/1996 until: 09/27/2000)
JUDr. Martin Katriak
Lotyšská 2
Bratislava
  (from: 09/13/1996 until: 09/27/2000)
Ing. Cyril Moravčík - podpredseda predstavenstva
Láb 487
Bratislava - Vidiek
  (from: 09/13/1996 until: 09/27/2000)
Ing. Marián Rybár - predseda predstavenstva
Haburská 16
Bratislava
  (from: 09/13/1996 until: 09/27/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 09/28/2000 until: 06/24/2001)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie: - pri konaní ako štarutárny orgám menom spoločnosti predseda /v jeho neprítomnosti predstavenstva/ predstavenstva a jeden člen predstavenstva - pri konaní za spoločnosť ako zástupca, tento zástupca, prípadne dvaja zástupcovia, pokiaľ organizačný predpis vyžaduje podpisy dvoch zástupcov.
  (from: 09/13/1996 until: 09/27/2000)
Capital: 
2 000 000 Sk
  (from: 09/13/1996 until: 06/24/2001)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/13/1996 until: 06/24/2001)
Supervisory board: 
JUDr. Jozef Boris - podpredseda
Cígelská 16
Bratislava
  (from: 09/13/1996 until: 06/24/2001)
Ing. Juraj Lelkes - predseda
Obchodná 41
Bratislava
  (from: 09/13/1996 until: 06/24/2001)
Ing. Vladimír Sekanina
Komenského 28
Pezinok
  (from: 09/13/1996 until: 06/24/2001)
Paul Francis Mathias
Le Chesnay 20
Rue Pierre Chaulin
France
  (from: 09/12/1997 until: 06/24/2001)
Dr. Franz Kosyna
Weimarerstrasse 93/1
Wien 1190
Östereich
  (from: 09/12/1997 until: 06/24/2001)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Katarína Pellerová
Tekovská 3
Bratislava
  (from: 09/28/2000 until: 06/24/2001)
Other legal facts: 
Na základe konečnej správy o priebehu likvidácie vypracovanej likvidátorom, odsúhlasenej akcionármi sa obchodná spoločnosť SOLIDARITA a.s. v likvidácii vymazáva z obchodného registra. Vymazuje sa: SOLIDARITA a.s. v likvidácii, so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35 776 919 zapísaná v odd. Sa vložke číslo 1152/B sa vymazáva z obchodného registra dňa 25.6.2001.
  (from: 06/25/2001)
Notárska zápisnica N 130/96, Nz 132/96 zo dňa 5.6.1996 a N 195/96, Nz 199/96 zo dňa 14.8.1996 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 09/13/1996 until: 06/24/2001)
Notárska zápisnica N 11/97, Nz 12/97 spísaná dňa 17.1.1997 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou osvedčujúca, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/12/1997 until: 06/24/2001)
Notárska zápisnica N 75/97, Nz 76/97 spísaná dňa 17.4.1997 notárkou JUDr. Janou Hunovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 17.4.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov v § 3.
  (from: 09/13/1997 until: 06/24/2001)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 4.7.2000, osvedčené do notárskej zápisnice č. N 259/00, Nz 252/00, o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácii.
  (from: 09/28/2000 until: 06/24/2001)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person