Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  418/B

Business name: 
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")
  (from: 06/05/2015)
Registered seat: 
Ivanská cesta 93
Bratislava 823 07
  (from: 06/01/2013)
Identification number (IČO): 
35 778 458
  (from: 12/15/1999)
Date of entry: 
01/01/2000
  (from: 12/15/1999)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/15/1999)
Objects of the company: 
vykonávanie letových prevádzkových služieb
  (from: 12/15/1999)
vykonávanie leteckej informačnej služby
  (from: 12/15/1999)
vykonávanie koordinácie súčinnosti civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov
  (from: 12/15/1999)
vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb
  (from: 12/15/1999)
poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát
  (from: 11/13/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/20/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/20/2001)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/20/2001)
školiaca činnosť
  (from: 08/20/2001)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/20/2001)
poradenstvo v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/20/2001)
ubytovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/20/2001)
zabezpečovanie výcviku personálu ATM
  (from: 01/29/2009)
počítačové služby
  (from: 06/01/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 05/30/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/30/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/30/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 05/30/2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/30/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/30/2015)
špeciálna prevádzka (SPO) vykonávaná v súlade s právne záväznými aktmi EÚ
  (from: 01/01/2020)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 12/15/1999)
Ing. Mgr. Martin Kabát , PhD., MBA
Matičná 2633/23B
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 03/23/2021
  (from: 04/14/2021)
Representation: 
Štatutárny orgán zastupuje štátny podnik a je oprávnený konať vo všetkých veciach v jeho mene. Štatutárny orgán podpisuje za štátny podnik tak, že k názvu funkcie pripojí svoj podpis a odtlačok pečiatky organizácie.
  (from: 12/15/1999)
Supervisory board: 
doc. Ing. Stanislav Szabo , PhD.
Havanská 2
Košice 040 13
From: 04/01/2020
  (from: 05/23/2020)
Mgr. Zoltán Fekete
Nýrovce 106
Nýrovce 935 67
From: 04/01/2020
  (from: 05/23/2020)
Ing. Kristián Jecko
Hlavná 6/12
Zatín 076 53
From: 04/01/2020
  (from: 05/23/2020)
JUDr. Zdenko Siegel
Bodrocká 26/5051
Bratislava 821 07
From: 04/01/2020
  (from: 05/23/2020)
Ing. Igor Urbánik , PhD.
Dolnohorská 51
Nitra 949 01
From: 04/01/2020
  (from: 05/23/2020)
Ing. Michal Poľaško , PhD.
E. Suchoňa 37
Pezinok 902 01
From: 04/01/2020
  (from: 05/23/2020)
Mgr. Beata Janatová
Kalištná 1
Bratislava 841 07
From: 04/01/2020
  (from: 05/23/2020)
Ing. Jaroslav Belica
Kresánkova 13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 05/11/2021
  (from: 06/22/2021)
Founder: 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
  (from: 12/15/1999)
Ordinary capital: 
71 421 494 EUR
  (from: 01/11/2022)
Other legal facts: 
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 144/99 zo dňa 17.11.1999 o zrušení príspevkovej organizácie Riadenie letovej prevádzky SR dňom 31.12.1999. Dňom zrušenia prechádza zo správy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR všetok majetok štátu, a to veci hnuteľné, nehnuteľnosti, peňažné prostriedky, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva a záväzky. Dňom 1.1.2000 sa zakladá štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky. Týmto dňom sa zveruje majetok štátu štátnemu podniku. Zakladacia listina štátneho podniku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií zo dňa 18.11.1999 číslo 2167/M - 99.
  (from: 12/15/1999)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 72 z 3. augusta 2000 o zmene zakladateľskej listiny. Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií SR č. 319/3221/2000 zo dňa 25.5.2000. Rozhodnutie ministra dopravy, pôst a telekomunikácií č. 99 z 20. septembra 2000 o zmene zakladacej listiny.
  (from: 11/13/2000)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 49 z 20.6.2001 o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 08/20/2001)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii č. 179 zo dňa 26.11.2002 o zmene zakladateľskej listiny štátneho podniku, ktorým sa od 1.12.2002 zvyšuje kmeňové imanie na 1 163 082 000,- Sk.
  (from: 02/17/2003)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 2395/M-2007 zo dňa 26.10.2007.
  (from: 12/18/2007)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č.3234/M-2007 zo dňa 17.12.2007.
  (from: 05/20/2008)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR číslo 102 zo dňa 02.06.2008.
  (from: 09/10/2008)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií číslo 232 zo dňa 18.12.2008.
  (from: 01/29/2009)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií zo dňa 25.05.2010
  (from: 07/02/2010)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií zo dňa 14.07.2010.
  (from: 08/03/2010)
Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií zo dňa 22.12.2010, zo dňa 10.01.2011, zo dňa 18.01.2011
  (from: 01/29/2011)
Rozhodnutie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 14.02.2011.
  (from: 03/18/2011)
Rozhodnutie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 17.3.2011.
  (from: 04/28/2011)
Rozhodnutie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 43/2013 zo dňa 06.05.2013.
  (from: 06/01/2013)
Rozhodnutie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 23.03.2015.
  (from: 04/28/2015)
Rozhodnutie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 24.04.2015.
  (from: 05/30/2015)
Date of updating data in databases:  05/13/2022
Date of extract :  05/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person