Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  307/B

Business name: 
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
  (from: 12/13/1999)
Registered seat: 
Mokráň záhon 4
Bratislava 821 04
  (from: 04/01/2009)
Identification number (IČO): 
00 896 225
  (from: 12/13/1990)
Date of entry: 
12/13/1990
  (from: 12/13/1990)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/13/1990)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (veľkoobchod, maloobchod, import, export)
  (from: 06/30/1993)
sprostredkovanie prác stavebného charakteru
  (from: 06/30/1993)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/13/1999)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 12/13/1999)
pozemné stavby
  (from: 12/13/1999)
dopravné stavby-pozemné komunikácie
  (from: 12/13/1999)
vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby
  (from: 12/13/1999)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 12/13/1999)
pozemné stavby-jednoduch stavby
  (from: 12/13/1999)
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
  (from: 12/13/1999)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 12/13/1999)
výroba výrobkov z betónu
  (from: 12/13/1999)
prenájom dopravných strojov a zariadení
  (from: 12/13/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb, zákaziek v oblasti stavebníctva
  (from: 12/13/1999)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/13/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/13/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/13/1999)
poradenstvo v oblasti stavebníctva
  (from: 12/13/1999)
výroba a predaj asfaltových obaľovacích zmesí a stavebných hmôt
  (from: 09/29/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/03/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/03/2017)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb:stavebná časť
  (from: 05/03/2017)
inžinierska činnosť
  (from: 05/03/2017)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa kunštrukcií inžinierskych stavieb
  (from: 05/03/2017)
prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 5
  (from: 11/09/2017)
zváranie koľajníc
  (from: 03/05/2021)
Partners: 
Swietelsky AG
Edlbacherstrasse 10
4020 Linz
Other identification number : FN83175t
  (from: 03/05/2021)
Contribution of each member: 
Swietelsky AG
Amount of investment: 88 927 EUR Paid up: 88 927 EUR
  (from: 03/05/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/19/2004)
JUDr. Lukáš Galeštok
Jurkovičová 3
Prešov 080 01
From: 04/01/2024
  (from: 04/06/2024)
Mgr. Viliam Perknovský
Mojmírova 925/18
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 06/05/2024
  (from: 07/04/2024)
Ing. Jiří Kozel
U letenského sadu 1292/4
Praha 170 00
Česká republika
From: 01/28/2020
  (from: 03/05/2021)
Ing. Radim Čáp , Ph.D.
U Lípy 251
Tábor - Čelkovice 390 01
Česká republika
From: 04/01/2022
  (from: 03/29/2023)
Ing. Pavel Pechač
Bratrská 253
Libčice nad Vltavou 252 66
Česká republika
From: 06/05/2024
  (from: 07/04/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom alebo dvaja prokuristi spoločne.
  (from: 02/19/2004)
Procuration: 
Lucia Glosiková
Veterná ulica 608/23
Láb 900 67
From: 05/22/2010
  (from: 11/23/2018)
Ing. Janeta Laková
Sklenárova 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 05/21/2021
  (from: 05/21/2021)
Vladimír Lesovský
Polní 826/7
Klobouky U Brna 691 72
Česká republika
From: 04/06/2024
  (from: 04/06/2024)
Mgr. Alžbeta Rajciová
Estónska 49
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 06
From: 07/04/2024
  (from: 07/04/2024)
Ing. Martin Urík
Miletičova 583/53
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 05/28/2020
  (from: 05/28/2020)
Manuel Dinghofer
Reitling 23
Wartberg ob der Aist 4224
Rakúska republika
From: 05/31/2022
  (from: 09/23/2022)
Za spoločnosť koná prokurista spoločne s konateľom alebo dvaja prokuristi spoločne.
  (from: 09/10/2014)
Capital: 
88 927 EUR Paid up: 88 927 EUR
  (from: 04/01/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.12.1990 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 474
  (from: 12/13/1990)
Spoločenská zmluva zo dňa 22.1.1993 v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 474
  (from: 06/30/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.10.1997 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zmena a dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 269/97, Nz 269/97 spísaný dňa 30.10.1997 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Stary spis: S.r.o. 474
  (from: 11/21/1997)
Zmena a nové znenie spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 453/99, Nz 442/99 spísanej dňa 17.11.1999 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z. Zmena obchodného mena z Plánovia a zriaďovacia spoločnosť s ručením obmedzeným na Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
  (from: 12/13/1999)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice N 968/01, Nz 918/01 zo dňa 20.11.2001.
  (from: 11/26/2001)
Notárska zápisnica č. N 1003/01, Nz 950/01 zo dňa 28.11.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o menovaní konateľa spoločnosti. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.3.2002 o odvolaní konateľa a menovaní nových prokuristov spoločnosti. Notárska zápisnica č. N 319/02, Nz 305/02 zo dňa 10.4.2002 osvedčujúca nové úplné znenie zakladateľskej listiny. Prokuristi: Ing. Jürgen Francz - deň vzniku funkcie: 14.03.2002 Harald Gindl - deň vzniku funkcie: 14.03.2002
  (from: 04/17/2002)
Notárska zápisnica N 32/03, Nz 4273/03 zo dňa 22.1.2003, osvedčujúca zmenu a úplné znenie zakladateľskej listiny.
  (from: 03/31/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 15.4.2003. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 325/2003, Nz 33459/2003 dňa 5.5.2003.
  (from: 10/17/2003)
Rozhodnutie spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 488/2003, Nz 50621/2003 dňa 20.6.2003.
  (from: 02/19/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.4.2005.
  (from: 05/05/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.7.2006 - zmena sídla; pôvodné: Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava.
  (from: 07/26/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2007 - odvolanie prokuristu a menovanie konateľa.
  (from: 03/06/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.11.2007.
  (from: 03/13/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.03.2009.
  (from: 04/01/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.04.2010
  (from: 05/22/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.08.2014.
  (from: 09/10/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.11.2014.
  (from: 12/04/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.04.2017.
  (from: 05/03/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.04.2017.
  (from: 05/11/2017)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person