Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2869/R

Business name: 
CPP-Slovakia, s. r. o.
  (from: 01/31/2013)
Registered seat: 
Považské Podhradie 373
Považská Bystrica 017 04
  (from: 06/06/2001)
Identification number (IČO): 
31 619 223
  (from: 11/25/1994)
Date of entry: 
11/25/1994
  (from: 11/25/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/25/1994)
Objects of the company: 
výroba kovových odliatkov metódou strateného vosku
  (from: 11/25/1994)
obchodná činnosť s materiálom súvisiacim s technológiou liatia metódou strateného vosku
  (from: 11/25/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/25/1994)
poradenská činnosť v oblasti systémov počítačovej podpory konštrukcie a výroby v strojárstve
  (from: 11/25/1994)
Partners: 
Consolidated Precision Products Belgium, société privée á responsabilité limitée
Parc Ind. des Hauts Sarts 1 e av
Herstal 4040
Kingdom of Belgium
  (from: 01/31/2013)
Consolidated Precision Products Holding Belgium, Société privée á responsabilité limitée
Parc Ind. des Hauts Sarts 1 e av
Herstal 4040
Kingdom of Belgium
  (from: 02/20/2013)
Contribution of each member: 
Consolidated Precision Products Belgium, société privée á responsabilité limitée
Amount of investment: 663 814 EUR Paid up: 663 814 EUR
  (from: 01/31/2013)
Consolidated Precision Products Holding Belgium, Société privée á responsabilité limitée
Amount of investment: 6 706 EUR Paid up: 6 706 EUR
  (from: 02/20/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/25/1994)
Ing. Juraj Almáši
residence in the Slovak Republic :
Moyzesova 2690/110
Považská Bystrica 017 01
From: 04/04/2014
  (from: 04/24/2014)
Nathaniel Love
Van Heylerhofflaan 9
Maastricht 6211 KA
Holandské kráľovstvo
From: 03/04/2021
  (from: 03/17/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/25/1994)
Capital: 
670 520 EUR Paid up: 670 520 EUR
  (from: 07/15/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.10.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6401
  (from: 11/25/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.3.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6401
  (from: 10/17/1995)
Spoločenská zmluva zo dňa 16.9.1998
  (from: 09/30/1998)
Valné zhromaždenie dňa 28.2.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve k úplnému zneniu spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/06/2001)
Zmluvy o prevode obchodných podielov schválené valným zhromaždením dňa 27.03.2002.
  (from: 09/25/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.05.2003 schválilo rozdelenie a prevod časti obchodných podielov (Zmluvy o prevode obchodného podielu na spoločníka zo dňa 06.06.2003) a zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/21/2003)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person