Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  309/B

Business name: 
N I K É , spol. s r.o.
  (from: 01/25/1991)
Registered seat: 
Ilkovičova 34
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 812 30
  (from: 06/02/2020)
Identification number (IČO): 
00 603 741
  (from: 01/25/1991)
Date of entry: 
01/25/1991
  (from: 01/25/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/25/1991)
Objects of the company: 
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/1992)
sponzorovanie a reklamná činnosť výrobkov a činnosti všetkého druhu v zmysle platných zákonov a predpisov
  (from: 12/17/1992)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/21/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/21/1999)
prieskum trhu
  (from: 09/21/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/21/1999)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/21/1999)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 09/21/1999)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 10/24/2000)
vedenie účtovníctva pre podnikateľov
  (from: 10/05/2004)
prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávok) podľa individuálnej licencie vydanej na základe zákona o hazardných hrách
  (from: 06/02/2020)
prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne podľa individuálnej licencie vydanej na základe zákona o hazardných hrách
  (from: 06/02/2020)
prevádzkovanie lotériových hier (okamžitých lotérií) podľa individuálnej licencie vydanej na základe zákona o hazardných hrách
  (from: 06/02/2020)
Partners: 
Doc.Ing. Otto Berger , CSc.
Trnavská 14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 02/17/2021)
MUDr. Robert Mardiak
Mariánska 4390/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Slovak Republic
  (from: 02/17/2021)
Ing. Roman Berger
Trnavská 154/14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 02/17/2021)
Adriana Borutová
Na Pažiti 13584/23B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 02/17/2021)
Contribution of each member: 
Doc.Ing. Otto Berger , CSc.
Amount of investment: 544 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 544 000 EUR
  (from: 02/17/2021)
MUDr. Robert Mardiak
Amount of investment: 510 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 510 000 EUR
  (from: 02/17/2021)
Ing. Roman Berger
Amount of investment: 323 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 323 000 EUR
  (from: 02/17/2021)
Adriana Borutová
Amount of investment: 323 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 323 000 EUR
  (from: 02/17/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/25/1991)
Doc.Ing. Otto Berger , CSc.
Trnavská 14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 06/02/2020)
MUDr. Robert Mardiak
Mariánska 4390/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 06/02/2020)
Ing. Roman Berger
Trnavská 154/14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 06/02/2020)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok a podpisujú tak, že k svojmu menu, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis, pričom platí, že konatelia Doc. Ing. Otto Berger, CSc. a Ing. Roman Berger sú oprávnení konať v mene spoločnosti každý samostatne a ostatní konatelia spoločnosti konajú vždy spoločne s ďalším konateľom, ktorým musí byť vždy Doc. Ing. Otto Berger, CSc. alebo Ing. Roman Berger.
  (from: 05/11/2016)
Capital: 
1 700 000 EUR Paid up: 1 700 000 EUR
  (from: 03/20/2019)
Supervisory board: 
Ing. Stanislav Panák
Fialkové údolie 3736/32
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 11/10/2016
  (from: 06/02/2020)
Blažena Gyurcsiová
Lichnerova 91/27
Senec 903 01
From: 11/10/2016
  (from: 02/17/2021)
Ing. Vladimír Habala
Nálepkova 336/18
Most pri Bratislave 900 46
From: 10/15/2021
  (from: 10/20/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.1.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods.1 zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 477
  (from: 01/25/1991)
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti upravená v zmysle ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník novým znením spoločenskej zmluvy zo dňa 30. 9. 1992. Stary spis: S.r.o. 477
  (from: 12/17/1992)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi spoločníkov. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.4.1998 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 06/29/1998)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.3.1999
  (from: 09/21/1999)
Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 28.01.2000.
  (from: 02/07/2000)
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.2.2000.
  (from: 03/13/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 22.3.2000, na ktorom bol schválený dodatok k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 28.3.2000.
  (from: 04/17/2000)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 12. 12. 2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/28/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2004.
  (from: 07/27/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2004.
  (from: 10/05/2004)
Zvýšenie základného imania na 10.000.000,-Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 31.05.2005.
  (from: 06/16/2005)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.08.2013.
  (from: 08/24/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.02.2018.
  (from: 03/07/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2018.
  (from: 11/13/2018)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person