Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1162/N

Business name: 
AGROSPOL 5.TM, s.r.o.
  (from: 03/22/1995)
Registered seat: 
Hlavná 124
Tesárske Mlyňany 951 76
  (from: 10/15/2016)
Identification number (IČO): 
34 118 381
  (from: 03/22/1995)
Date of entry: 
03/22/1995
  (from: 03/22/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/22/1995)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohos- podárskych výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 03/22/1995)
práca poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 03/22/1995)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 06/22/2004)
prenájom nebytových a skladových priestorov
  (from: 06/22/2004)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
  (from: 06/22/2004)
Partners: 
Tanja Lindevang Larsen
Klinčeková 2744/26
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 08/31/2022)
Ing. Marián Dzíbela
Na Strelnici 969/8A
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Ing. Marek Kostoláni
210
Veľký Lapáš 951 04
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Tanja Lindevang Larsen
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (from: 08/31/2022)
Ing. Marián Dzíbela
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (from: 05/23/2022)
Ing. Marek Kostoláni
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (from: 05/23/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/14/2006)
Marek Kostoláni
210
Veľký Lapáš 951 04
From: 10/03/2006
  (from: 10/17/2006)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 03/14/2006)
Capital: 
19 917 EUR Paid up: 19 917 EUR
  (from: 01/21/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.01.1995 a jej Dodatkom č.1 zo dňa 10.03.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3270
  (from: 03/22/1995)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 02.07.1996. Stary spis: S.r.o. 3270
  (from: 07/25/1996)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 26.6.1998. Dodatkom č. 2 zo dňa 26.6.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..
  (from: 01/17/2001)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 30.02.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 06/22/2004)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person