Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5810/B

Business name: 
Advance Energy Solutions, a.s., v skratke A.E.S., a.s.
  (from: 10/15/2013)
Registered seat: 
Prievozská 4B
Bratislava 821 09
  (from: 10/15/2013)
Identification number (IČO): 
36 742 643
  (from: 07/27/2013)
Date of entry: 
02/22/2007
  (from: 07/27/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/27/2013)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2013)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/27/2013)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/27/2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/27/2013)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2013)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2013)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 07/27/2013)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2013)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/27/2013)
prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení
  (from: 07/27/2013)
prenájom hnuteľných vecí- strojov, prístrojov a strojných zariadení
  (from: 07/27/2013)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami- obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 07/27/2013)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2013)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/27/2013)
vydávanie a rozmnožovanie nahratých nosičov záznamu zvuku a nahratých nosičov zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 07/27/2013)
poradenstvo v oblasti marketingu, reklamy, propagácie a inzercie
  (from: 07/27/2013)
organizovanie školení, seminárov, obchodných rokovaní, kurzov, výstav, spoločenských, kultúrnych, prezentačných a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/2013)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 04/29/2014)
informatívne testovanie, meranie , analýzy a kontroly
  (from: 04/29/2014)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 04/29/2014)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/29/2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/29/2014)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/29/2014)
elektroenergetika - dodávka elektriny
  (from: 04/29/2014)
administratívne služby
  (from: 06/15/2017)
počítačové služby
  (from: 06/15/2017)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/15/2017)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/15/2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/15/2017)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/15/2017)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 06/15/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/27/2013)
Ing. Pavol Ponca - predseda predstavenstva
Mikulášska 25
Bratislava 811 01
From: 07/26/2013
  (from: 07/27/2013)
Ing. Vladimír Osuský - podpredseda
Vajnorská 10619/118
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 05/10/2017
  (from: 05/27/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a rozhoduje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/14/2017)
Capital: 
25 250 EUR Paid up: 25 250 EUR
  (from: 07/14/2017)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom valného zhromaždenia v zmysle stanov spoločnosti.
  (from: 07/27/2013)
Number of shares: 1
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
  (from: 07/14/2017)
Stockholder: 
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery-Brezany 972 12
  (from: 05/22/2021)
Supervisory board: 
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery-Brezany 972 12
From: 04/30/2021
  (from: 05/22/2021)
Lucián Rexa , MBA
Jelačičova 504/18
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 04/30/2021
  (from: 05/22/2021)
Ing. Denis Rexa
Kukučínová 24/12
Nedožery-Brezany 972 12
From: 10/31/2021
  (from: 12/21/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 07/27/2013)
Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.11.2009.
  (from: 07/27/2013)
Uznesenie z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 14.07.2010
  (from: 07/27/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.9.2010.
  (from: 07/27/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene právnej formy zo dňa 28.06.2013 vo forme notárskej zápisnice N 1715/2013, Nz 22011/2013, NCRIs 22461/2013.
  (from: 07/27/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2016
  (from: 01/13/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.05.2017.
  (from: 05/27/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 798/2017, Nz 18669/2017, NCRls 19047/2017 zo dňa 31.05.2017. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 799/2017, Nz 18678/2017, NCRls 19060/2017 zo dňa 31.05.2017.
  (from: 06/15/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1056/2017, Nz 23368/2017, NCRls 23864/2017 zo dňa 04.07.2017.
  (from: 07/14/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/15/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AES Asset Holding, a. s.
Prievozská 4B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 06/15/2017)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person