Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  90886/B

Business name: 
Legal support s.r.o.
  (from: 10/14/2010 until: 08/14/2013)
PD BB 20 s.r.o.
  (from: 07/27/2010 until: 10/13/2010)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 07/13/2013 until: 08/14/2013)
Československej armády 10
Levice 934 01
  (from: 01/05/2012 until: 07/12/2013)
Lieskovec 13
Bratislava 821 06
  (from: 10/14/2010 until: 01/04/2012)
Kynceľová 77
Kynceľová 974 01
  (from: 07/27/2010 until: 10/13/2010)
Identification number (IČO): 
45 647 011
  (from: 07/27/2010)
Date of entry: 
07/27/2010
  (from: 07/27/2010)
Date of deletion: 
08/15/2013
  (from: 08/15/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/15/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/2010)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/27/2010 until: 08/14/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/27/2010 until: 08/14/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/27/2010 until: 08/14/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/27/2010 until: 08/14/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/27/2010 until: 08/14/2013)
spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
výroba výrobkov z papiera
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
sťahovacie služby
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
služby verejných nosičov a poslov
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
kuriérske služby
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
skladovanie
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
počítačové služby
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
vydavateľská činnosť
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
administratívne služby
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
správa pohľadávok
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
vymáhanie pohľadávok okrem núteného výkonu súdnych rozhodnutí
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/05/2012 until: 08/14/2013)
Partners: 
Komerčné družstvo
Kynceľová 77
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 07/27/2010 until: 10/13/2010)
Alexander Adamec
Dolné Janíky 17
Janíky 930 39
Slovak Republic
  (from: 10/14/2010 until: 01/04/2012)
Beáta Bellovičová
Kyjevská ul. 3468/15
Levice 934 05
Slovak Republic
  (from: 01/05/2012 until: 08/14/2013)
Contribution of each member: 
Komerčné družstvo
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/27/2010 until: 10/13/2010)
Alexander Adamec
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/14/2010 until: 01/04/2012)
Beáta Bellovičová
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/05/2012 until: 08/14/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/27/2010 until: 08/14/2013)
Alexander Adamec
Dolné Janíky 17
Janíky 930 39
From: 09/04/2010
  (from: 10/14/2010 until: 01/04/2012)
Beáta Bellovičová
Kyjevská ul. 3468/15
Levice 934 05
From: 01/01/2012
  (from: 01/05/2012 until: 07/12/2013)
Beáta Bellovičová
Kyjevská ul. 3468/15
Levice 934 05
From: 01/01/2012 Until: 07/03/2013
  (from: 07/13/2013 until: 07/12/2013)
Bc. Peter Makovický
Trieda Hradca Králové 3889/3
Banská Bystrica 974 04
From: 07/27/2010
  (from: 07/27/2010 until: 10/13/2010)
Bc. Peter Makovický
Trieda Hradca Králové 3889/3
Banská Bystrica 974 04
From: 07/27/2010 Until: 09/03/2010
  (from: 10/14/2010 until: 10/13/2010)
Jozef Baláž
Záhradnícka 63
Bratislava 821 08
From: 07/03/2013
  (from: 07/13/2013 until: 08/14/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z konateľov samostatne.
  (from: 07/27/2010 until: 08/14/2013)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/27/2010 until: 08/14/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.08.2013 o zrušení spoločnosti Legal support s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 45 647 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 90886/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou DANO s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 177 725, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 90549/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 890/2013, Nz 26876/2013, NCRls 27409/2013 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou dňa 09.08.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti Legal support s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 08/15/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2010.
  (from: 02/08/2011 until: 08/14/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.12.2011.
  (from: 01/05/2012 until: 08/14/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/15/2013)
Legal successor: 
DANO s.r.o.
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 08/15/2013)
Date of updating data in databases:  03/21/2023
Date of extract :  03/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person