Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20855/B

Business name: 
ZS FEDINOVA, s.r.o.
  (from: 12/30/1999)
Registered seat: 
Fedinova 9
Bratislava 851 01
  (from: 12/30/1999)
Identification number (IČO): 
35 779 195
  (from: 12/30/1999)
Date of entry: 
01/01/2000
  (from: 12/30/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/30/1999)
Objects of the company: 
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/30/1999)
Partners: 
Eva Garayová, rod. Skládalová
Važská 5016/19
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 06/22/2017)
MUDr. Andrea Wiedermann
Antická 4
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 01
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Zdenek Dressler
Grösslingova 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Ľubica Kottmanová
Sečovská 6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
Tatiana Korenačková
Zvolenská 45
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Dana Mesárošová
Lachova 35
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Dušan Cintula
Na Revíne 12480/18
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Michal Križan
Colnícka 932/1D
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Hana Vášová
Dunajská 30
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
MUDr. Marta Bíla
Šulekova 5
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
MUDr. Valéria Ďurdíková
Slávičie údolie 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Iveta Fulová
Nám. Hraničiarov 18
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Dagmar Dutková
Sokolská 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Janka Michalková
Tupolevova 3
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Martin Blažek
Karloveská 8
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Danica Hlavová
Ševčenkova 28
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Ivona Ďubeková
Žitavská 12
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 07
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
PhDr. Vlasta Kurucová
Romanova 35
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Róbert Řežucha
Pečnianska 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Terézia Henteková
Bulíkova 3
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Katarína Lehocká
Kovácsova 76
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 11/12/2022)
MUDr. Blanka Donovalová
Drotárska cesta 19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. František Gašparík
Kráľovské údolie 5
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 11/12/2022)
MUDr. Miriam Škodová
Ševčenkova 1
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Dorothea Nittnausová
Hraničná 43
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 11/12/2022)
MUDr. Jozef Weiner
Gessayova 47
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Zuzana Mrázová
Bradáčova 6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Dagmar Vrbatová
Palkovičova 7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Peter Masár
400
Kvetoslavov 930 41
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Gertrúda Kormaňáková
Nám. Hraničiarov 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
Edita Buchanová
Röntgenová 14
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 11/12/2022)
Ivana Učníková
Vrútocká 24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
Juraj Korenačka
Zvolenská 45
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Slovak Republic
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Marta Bíla
Šulekova 5
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 12/10/2001 until: 05/23/2022)
MUDr. Martin Blažek
Karloveská 8
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Dušan Cintula
Na Revíne 12480/18
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 08/12/2017 until: 10/24/2022)
MUDr. Dušan Cintula
Gajova 7
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 12/30/1999 until: 08/11/2017)
MUDr. Blanka Donovalová
Drotárska cesta 19
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Zdenek Dressler
Grösslingova 15
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 12/30/1999 until: 10/24/2022)
MUDr. Ivona Ďubeková
Žitavská 12
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Valéria Ďurdíková
Slávičie údolie 4
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Dagmar Dutková
Sokolská 2
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Iveta Fulová
Nám. Hraničiarov 18
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Róbert Garay
Važská 19
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 06/21/2017)
MUDr. Terézia Henteková
Bulíkova 3
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Danica Hlavová
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
Juraj Korenačka
Zvolenská 45
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
Tatiana Korenačková
Zvolenská 45
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 07/02/2009 until: 10/24/2022)
Tatiana Korenačková
Beňadická 20 45
Bratislava 851 06
Slovak Republic
  (from: 05/26/2006 until: 07/01/2009)
Tatiana Korenačková
Zvolenská 45
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 05/25/2006)
Gertrúda Kormaňáková
Nám. Hraničiarov 5
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Ľubica Kottmanová
Sečovská 6
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 11/06/2014 until: 10/24/2022)
MUDr. Ľubica Kottmanová
Obežná 16
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 11/05/2014)
MUDr. Michal Križan
Colnícka 932/1D
Bratislava 851 10
Slovak Republic
  (from: 08/12/2017 until: 10/24/2022)
MUDr. Michal Križan
Záhradnícka 79
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 12/30/1999 until: 08/11/2017)
PhDr. Vlasta Kurucová
Romanova 35
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Peter Masár
400
Kvetoslavov 930 41
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 05/23/2022)
MUDr. Dana Mesárošová
Lachova 35
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 07/02/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Dana Mesárošová
Lachova 85
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 07/01/2009)
MUDr. Janka Michalková
Tupolevova 3
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Zuzana Mrázová
Bradáčova 6
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Róbert Řežucha
Pečnianska 5
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Miriam Škodová
Ševčenkova 1
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
Ivana Učníková
Vrútocká 24
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Hana Vášová
Dunajská 30
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 12/30/1999 until: 05/23/2022)
MUDr. Dagmar Vrbatová
Palkovičova 7
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Jozef Weiner
Gessayova 47
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 10/24/2022)
MUDr. Andrea Wiedermann
Antická 4
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 07/02/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Andrea Wiedermannová
Antická 4
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2006 until: 07/01/2009)
MUDr. Andrea Wiedermannová
Zadunajská cesta 9
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 05/25/2006)
MUDr. Katarína Lehocká
Kovácsova 76
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 11/11/2022)
MUDr. František Gašparík
Kráľovské údolie 5
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 11/11/2022)
MUDr. Dorothea Nittnausová
Hraničná 43
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 11/11/2022)
Edita Buchanová
Röntgenová 14
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005 until: 11/11/2022)
Contribution of each member: 
MUDr. Valéria Ďurdíková
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Valéria Ďurdíková
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Iveta Fulová
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Iveta Fulová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Dagmar Dutková
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Dagmar Dutková
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Janka Michalková
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Janka Michalková
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Martin Blažek
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Martin Blažek
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Danica Hlavová
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Danica Hlavová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Ivona Ďubeková
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Ivona Ďubeková
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
PhDr. Vlasta Kurucová
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
PhDr. Vlasta Kurucová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Róbert Řežucha
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Róbert Řežucha
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Terézia Henteková
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Terézia Henteková
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Katarína Lehocká
  (from: 01/20/2009 until: 11/11/2022)
MUDr. Katarína Lehocká
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 11/12/2022)
MUDr. Blanka Donovalová
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Blanka Donovalová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Andrea Wiedermannová
  (from: 01/20/2009 until: 07/01/2009)
MUDr. Andrea Wiedermann
  (from: 07/02/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Andrea Wiedermann
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. František Gašparík
  (from: 01/20/2009 until: 11/11/2022)
MUDr. František Gašparík
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 11/12/2022)
MUDr. Miriam Škodová
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Miriam Škodová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Dorothea Nittnausová
  (from: 01/20/2009 until: 11/11/2022)
MUDr. Dorothea Nittnausová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 11/12/2022)
MUDr. Dana Mesárošová
  (from: 01/20/2009 until: 07/01/2009)
MUDr. Dana Mesárošová
  (from: 07/02/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Dana Mesárošová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Jozef Weiner
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Jozef Weiner
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Zuzana Mrázová
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Zuzana Mrázová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Dagmar Vrbatová
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Dagmar Vrbatová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Peter Masár
  (from: 01/20/2009 until: 05/23/2022)
MUDr. Peter Masár
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 05/24/2022)
MUDr. Róbert Garay
  (from: 01/20/2009 until: 06/21/2017)
Eva Garayová, rod. Skládalová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 06/22/2017)
Gertrúda Kormaňáková
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
Gertrúda Kormaňáková
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
Tatiana Korenačková
  (from: 01/20/2009 until: 07/01/2009)
Tatiana Korenačková
  (from: 07/02/2009 until: 10/24/2022)
Tatiana Korenačková
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
Edita Buchanová
  (from: 01/20/2009 until: 11/11/2022)
Edita Buchanová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 11/12/2022)
Ivana Učníková
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
Ivana Učníková
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
Juraj Korenačka
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
Juraj Korenačka
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Zdenek Dressler
  (from: 01/20/2009 until: 10/24/2022)
MUDr. Zdenek Dressler
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Hana Vášová
  (from: 01/20/2009 until: 05/23/2022)
MUDr. Hana Vášová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 05/24/2022)
MUDr. Marta Bíla
  (from: 01/20/2009 until: 05/23/2022)
MUDr. Marta Bíla
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 05/24/2022)
MUDr. Ľubica Kottmanová
  (from: 11/06/2014 until: 10/24/2022)
MUDr. Ľubica Kottmanová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Dušan Cintula
  (from: 08/12/2017 until: 10/24/2022)
MUDr. Dušan Cintula
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Michal Križan
  (from: 08/12/2017 until: 10/24/2022)
MUDr. Michal Križan
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 10/25/2022)
MUDr. Dušan Cintula
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/30/1999 until: 05/25/2006)
MUDr. Zdenek Dressler
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/30/1999 until: 05/25/2006)
MUDr. Michal Križan
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/30/1999 until: 05/25/2006)
MUDr. Hana Vášová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/30/1999 until: 05/25/2006)
MUDr. Marta Bíla
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/10/2001 until: 05/25/2006)
MUDr. Valéria Ďurdíková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Iveta Fulová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Dagmar Dutková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Janka Michalková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Martin Blažek
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Danica Hlavová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Ivona Ďubeková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
PhDr. Vlasta Kurucová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Róbert Řežucha
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Terézia Henteková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Katarína Lehocká
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Blanka Donovalová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Andrea Wiedermannová
  (from: 05/18/2005 until: 05/25/2006)
MUDr. Andrea Wiedermannová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/26/2006 until: 01/19/2009)
MUDr. František Gašparík
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Miriam Škodová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Dorothea Nittnausová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Dana Mesárošová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Ľubica Kottmanová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Jozef Weiner
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Zuzana Mrázová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Dagmar Vrbatová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Peter Masár
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Róbert Garay
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
Gertrúda Kormaňáková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
Tatiana Korenačková
  (from: 05/18/2005 until: 05/25/2006)
Tatiana Korenačková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/26/2006 until: 01/19/2009)
Edita Buchanová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
Ivana Učníková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
Juraj Korenačka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 01/19/2009)
MUDr. Dušan Cintula
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/26/2006 until: 01/19/2009)
MUDr. Zdenek Dressler
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/26/2006 until: 01/19/2009)
MUDr. Michal Križan
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/26/2006 until: 01/19/2009)
MUDr. Hana Vášová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/26/2006 until: 01/19/2009)
MUDr. Marta Bíla
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/26/2006 until: 01/19/2009)
MUDr. Ľubica Kottmanová
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 11/05/2014)
MUDr. Dušan Cintula
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 08/11/2017)
MUDr. Michal Križan
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 08/11/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/30/1999)
MUDr. Michal Križan
Colnícka 932/1D
Bratislava 851 10
From: 09/22/2014
  (from: 10/15/2014)
JUDr. Bohdan Hubač
Jedľová 15
Stupava 900 31
From: 09/22/2014
  (from: 10/15/2014)
MUDr. Dušan Cintula
Gajova 7
Bratislava 811 09
  (from: 12/30/1999 until: 05/17/2005)
MUDr. Dušan Cintula
Gajova 7
Bratislava 811 09
From: 12/30/1999 Until: 04/06/2005
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
MUDr. Zdenek Dressler
Grösslingova 15
Bratislava 811 09
  (from: 12/30/1999 until: 12/27/2005)
MUDr. Zdenek Dressler
Grösslingova 15
Bratislava 811 09
Until: 12/07/2005
  (from: 12/28/2005 until: 12/27/2005)
MUDr. Dagmar Dutková
Sokolská 2
Bratislava 811 04
From: 04/06/2005
  (from: 05/18/2005 until: 12/27/2005)
MUDr. Dagmar Dutková
Sokolská 2
Bratislava 811 04
From: 04/06/2005 Until: 12/07/2005
  (from: 12/28/2005 until: 12/27/2005)
MUDr. Michal Križan
Záhradnícka 79
Bratislava 821 08
  (from: 12/30/1999 until: 05/17/2005)
MUDr. Michal Križan
Záhradnícka 79
Bratislava 821 08
From: 12/30/1999 Until: 04/06/2005
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
MUDr. Michal Križan
Záhradnícka 79
Bratislava 821 08
From: 12/07/2005
  (from: 12/28/2005 until: 10/09/2009)
MUDr. Michal Križan
Záhradnícka 79
Bratislava 821 08
From: 12/07/2005 Until: 04/13/2009
  (from: 10/10/2009 until: 10/09/2009)
PhDr. Vlasta Kurucová
Romanova 35
Bratislava 851 02
From: 04/06/2005
  (from: 05/18/2005 until: 12/27/2005)
PhDr. Vlasta Kurucová
Romanova 35
Bratislava 851 02
From: 04/06/2005 Until: 12/07/2005
  (from: 12/28/2005 until: 12/27/2005)
PhDr. Vlasta Kurucová
Romanova 35
Bratislava 851 02
From: 12/07/2005
  (from: 12/28/2005 until: 10/14/2014)
PhDr. Vlasta Kurucová
Romanova 35
Bratislava 851 02
From: 12/07/2005 Until: 09/22/2014
  (from: 10/15/2014 until: 10/14/2014)
MUDr. Miriam Škodová
Ševčenková 1
Bratislava 851 01
From: 04/06/2005
  (from: 05/18/2005 until: 12/27/2005)
MUDr. Miriam Škodová
Ševčenková 1
Bratislava 851 01
From: 04/06/2005 Until: 12/07/2005
  (from: 12/28/2005 until: 12/27/2005)
MUDr. Hana Vášová
Dunajská 30
Bratislava 811 08
  (from: 12/30/1999 until: 05/17/2005)
MUDr. Hana Vášová
Dunajská 30
Bratislava 811 08
From: 12/30/1999 Until: 04/06/2005
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
MUDr. Andrea Wiedermann
Antická 4
Bratislava 851 01
From: 12/07/2005
  (from: 10/10/2009 until: 10/14/2014)
MUDr. Andrea Wiedermann
Antická 4
Bratislava 851 01
From: 12/07/2005 Until: 09/22/2014
  (from: 10/15/2014 until: 10/14/2014)
MUDr. Andrea Wiedermannová
Antická 4
Bratislava 851 01
From: 12/07/2005
  (from: 12/28/2005 until: 10/09/2009)
MUDr. Andrea Wiedermannová
Zadunajská cesta 9
Bratislava 851 01
From: 04/06/2005
  (from: 05/18/2005 until: 12/27/2005)
MUDr. Andrea Wiedermannová
Zadunajská cesta 9
Bratislava 851 01
From: 04/06/2005 Until: 12/07/2005
  (from: 12/28/2005 until: 12/27/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja konatelia.
  (from: 12/30/1999)
Capital: 
32 861,979711 EUR Paid up: 32 861,979711 EUR
  (from: 01/20/2009)
990 000 Sk Paid up: 990 000 Sk
  (from: 05/26/2006 until: 01/19/2009)
1 090 000 Sk Paid up: 1 090 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 05/25/2006)
250 000 Sk
  (from: 12/10/2001 until: 05/17/2005)
200 000 Sk
  (from: 12/30/1999 until: 12/09/2001)
Supervisory board: 
MUDr. Martin Blažek
Karloveská 8
Bratislava 841 05
From: 10/01/2012
  (from: 10/19/2012)
MUDr. Zdeněk Dressler
Grosslingova 15
Bratislava 811 09
From: 10/01/2012
  (from: 10/19/2012)
MUDr. Marta Bíla
Šulekova 5
Bratislava 811 06
From: 10/01/2012
  (from: 10/19/2012)
MUDr. Martin Blažek
Karloveská 8
Bratislava 841 05
From: 12/07/2005
  (from: 12/28/2005 until: 10/18/2012)
MUDr. Martin Blažek
Karloveská 8
Bratislava 841 05
From: 12/07/2005 Until: 10/01/2012
  (from: 10/19/2012 until: 10/18/2012)
MUDr. Dušan Cintula
Gajova 7
Bratislava 811 09
From: 12/07/2005
  (from: 12/28/2005 until: 10/18/2012)
MUDr. Dušan Cintula
Gajova 7
Bratislava 811 09
From: 12/07/2005 Until: 10/01/2012
  (from: 10/19/2012 until: 10/18/2012)
MUDr. Danica Hlavová
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
From: 12/07/2005
  (from: 12/28/2005 until: 10/18/2012)
MUDr. Danica Hlavová
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
From: 12/07/2005 Until: 10/01/2012
  (from: 10/19/2012 until: 10/18/2012)
MUDr. Ľubica Kottmanová
Obežná 16
Bratislava 821 02
From: 10/01/2012
  (from: 10/19/2012 until: 10/14/2014)
MUDr. Ľubica Kottmanová
Obežná 16
Bratislava 821 02
From: 10/01/2012 Until: 09/22/2014
  (from: 10/15/2014 until: 10/14/2014)
Ivana Učníková
Vrútocká 24
Bratislava 821 04
From: 12/07/2005
  (from: 12/28/2005 until: 10/18/2012)
Ivana Učníková
Vrútocká 24
Bratislava 821 04
From: 12/07/2005 Until: 10/01/2012
  (from: 10/19/2012 until: 10/18/2012)
MUDr. Hana Vášová
Dunajská 30
Bratislava 811 08
From: 12/07/2005
  (from: 12/28/2005 until: 10/18/2012)
MUDr. Hana Vášová
Dunajská 30
Bratislava 811 08
From: 12/07/2005 Until: 10/01/2012
  (from: 10/19/2012 until: 10/18/2012)
MUDr. Hana Vášová
Dunajská 30
Bratislava 811 08
From: 10/01/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 07/07/2016 until: 07/06/2016)
MUDr. Hana Vášová
Dunajská 30
Bratislava 811 08
From: 10/01/2012
  (from: 10/19/2012 until: 07/06/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.12.1999 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/30/1999)
Zvýšenie základného imania schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 12.11.2001.
  (from: 12/10/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.04.2005 a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2005.
  (from: 05/18/2005)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.9.2009, č.k. 33Exre/1435/2009, právoplatné dňa 2.10.2009.
  (from: 10/10/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2012.
  (from: 10/19/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2014.
  (from: 10/15/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.2016.
  (from: 07/07/2016)
Uznesením Okresného súdu Bratislava II zo dňa 07.06.2017, č. k. 46D/611/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.06.2017, súd schvaľuje dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva obchodného podielu obchodnej spoločnosti ZS Fedinova, s. r. o. , so sídlom Fedinova 9, 851 01 Bratislava, IČO: 35 779 195.
  (from: 06/22/2017)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person