Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  337/P

Business name: 
Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov
  (from: 05/31/1996)
Registered seat: 
140
Brezov 087 01
  (from: 10/07/2003)
Brezov 087 01
  (from: 06/23/2000 until: 10/06/2003)
Brezov
  (from: 05/31/1996 until: 06/22/2000)
Identification number (IČO): 
31 728 219
  (from: 05/31/1996)
Date of entry: 
05/31/1996
  (from: 05/31/1996)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/31/1996)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka prvovýroba
  (from: 05/31/1996)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/23/2000)
demolácia a zemné práce
  (from: 06/23/2000)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/23/2000)
poradenská činnosť v rozsahu podnikania
  (from: 06/23/2000)
ťažba, približovanie a zvoz dreva
  (from: 06/23/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/23/2000)
Managing board
  (from: 05/31/1996 until: 06/22/2000)
Ľubomír Čorba - podpredseda
Pod Kaštieľom 118
Raslavice 086 41
From: 03/23/1999
  (from: 05/25/2013)
Ing. Iveta Čorbová - člen
14
Lužany pri Topli 087 01
From: 05/31/1996
  (from: 05/25/2013)
Ján Lukáč - člen
119
Brezov 087 01
From: 05/31/1996
  (from: 05/25/2013)
Jozef Kmec - člen
92
Kalnište 087 01
From: 05/31/1996
  (from: 05/25/2013)
Andrej Gdovin - člen
112
Kalnište 087 01
From: 03/23/1999
  (from: 05/25/2013)
Ing. Janka Janošková - predseda
5
Brezov 087 01
From: 02/21/2013
  (from: 05/25/2013)
Marian Pavlík - člen
34
Lužany pri Topli 087 01
From: 02/21/2013
  (from: 06/28/2017)
Mária Bakaľarová - člen
40
Lužany pri Topli
  (from: 05/31/1996 until: 06/22/2000)
Ľubomír Čorba - člen
Dukelská 66
Giraltovce
  (from: 05/31/1996 until: 06/22/2000)
Ľubomír Čorba - podpredseda
Pod Kaštieľom 118
Raslavice
  (from: 06/23/2000 until: 05/24/2013)
Ing. Iveta Čorbová - člen
14
Lužany pri Topli
  (from: 05/31/1996 until: 05/24/2013)
Andrej Franko - člen
59
Lužany pri Topli
  (from: 05/31/1996 until: 06/22/2000)
Andrej Gdovin - člen
112
Kalnište
  (from: 06/23/2000 until: 05/24/2013)
Ing. Ján Janoško - predseda
5
Brezov
  (from: 05/31/1996 until: 05/24/2013)
Ing. Ján Janoško - predseda
5
Brezov
Until: 01/19/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Jozef Kmec - člen
92
Kalnište
  (from: 05/31/1996 until: 05/24/2013)
Ján Kokolík - člen
78
Kalnište
  (from: 05/31/1996 until: 06/22/2000)
Ing. Jozef Kristiňák - podpredseda
31
Brezov
  (from: 05/31/1996 until: 06/22/2000)
Ján Lukáč - člen
119
Brezov
  (from: 05/31/1996 until: 05/24/2013)
Ján Pavlík - člen
21
Lužany pri Topli
  (from: 05/31/1996 until: 06/22/2000)
Marián Pavlík - člen
34
Lužany pri Topli 087 01
From: 02/21/2013
  (from: 05/25/2013 until: 06/27/2017)
Pavol Sabol - člen
15
Lužany pri Topli
  (from: 05/31/1996 until: 05/24/2013)
Pavol Sabol - člen
15
Lužany pri Topli
Until: 02/21/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/23/2000)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda družstva v jeho neprítomnosti podpredseda družstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/31/1996 until: 06/22/2000)
Supervisory board: 
Anna Hlavinková
20
Lužany pri Topli 087 01
From: 05/31/1996
  (from: 05/25/2013)
Iveta Kmecová
Bardejovská 232
Giraltovce 087 01
From: 05/31/1996
  (from: 05/25/2013)
Magdaléna Hudačková
125
Kalnište 087 01
From: 02/21/2013
  (from: 05/25/2013)
Registered capital: 
17 327,23 EUR
  (from: 10/22/2011)
522 000 Sk
  (from: 10/07/2003 until: 10/21/2011)
580 000 Sk
  (from: 06/23/2000 until: 10/06/2003)
520 000 Sk
  (from: 05/31/1996 until: 06/22/2000)
Basic member contribution: 
331,94 EUR
  (from: 10/22/2011)
10 000 Sk
  (from: 05/31/1996 until: 10/21/2011)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 23. 5. 1996 podľa § 221 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Na družstvo prešla časť práv a záväzkov z rozdeleného družstva, ROVINA, poľnohos- podárske družstvo Brezov. Stary spis: Dr 1189
  (from: 05/31/1996)
Zmeny stanov družstva, schválené výročnou členskou schôdzou dňa 23.3.1999.
  (from: 06/23/2000)
Zmeny stanov a.s., schválené výročnou členskou schôdzou dňa 27.3.2003.
  (from: 10/07/2003)
Date of updating data in databases:  03/21/2023
Date of extract :  03/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person