Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20867/B

Business name: 
Thermal Laminates Corporation Europe, s.r.o. v skratke TLC Europe s.r.o.
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
Registered seat: 
Čsl. parašutistov 9
Bratislava 831 03
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
Identification number (IČO): 
31 583 997
  (from: 12/21/1999)
Date of entry: 
04/09/1993
  (from: 12/21/1999)
Person dissolved from: 
5.1.2009
  (from: 03/27/2010)
Date of deletion: 
03/27/2010
  (from: 03/27/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/27/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/21/1999)
Objects of the company: 
výroba surfových plavákov
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
výroba výrobkov z plastov a kompozitných materiálov
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
výroba sklolaminátových výrobkov pre rekreačné účely
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
veľkoobchod v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
Partners: 
AKCIA TREND, spol. s r.o. IČO: 34 102 833
Beňadická 17
Bratislava 851 06
Slovak Republic
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
Contribution of each member: 
AKCIA TREND, spol. s r.o.
Amount of investment: 7 840 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 7 840 000 Sk
Amount of investment: 8 141 000 * ( nepeňažný vklad ) Paid up: 8 141 000 *
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
Július Horváth
Čsl. parašutistov 9
Bratislava 831 03
  (from: 12/21/1999 until: 08/14/2001)
Jaromír Borka
Hálova 2
Bratislava 851 01
  (from: 08/15/2001 until: 03/26/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
Capital: 
15 991 000 Sk
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.12.2008 č.k. 36CbR/72/2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2009 súd zrušuje obchodnú spoločnosť Thermal Laminates Corporation Europe, s. r. o., so sídlom Čsl. parašutistov 9, 831 03 Bratislava, IČO: 31 583 997 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vo vložke č. 20867/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Thermal Laminates Corporation Europe, s. r. o., sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 27.03.2010.
  (from: 03/27/2010)
Valné zhromaždenie schválilo dňa 18.06.1996 dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie dňa 30.09.1996 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy. Dodatok k zmluve o založení spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 396/98, NZ 384/98 zo dňa 27.04.1998. Dodatok k zmluve o založení spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 229/98, NZ 219/98 zo dňa 24.06.1998. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 29.06.1999 o zmene štatutárneho orgánu. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.11.1999 o prevode obchodného podielu (notárska zápisnica N 494/99, Nz 461/99). Zmluva o pevode obchodného podielu zo dňa 15.11.1999. Zmena spoločenskej zmluvy notárskou zápisnicou N 495/99, Nz 462/99 zo dňa 15.11.1999. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.11.1999 o prevode obchodného podielu (notárska zápisnica N 502/99, Nz 469/99). Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 17.11.1999. Zmena spoločenskej zmluvy notárskou zápisnicou N 503/99, Nz 470/99 zo dňa 17.11.1999.
  (from: 12/21/1999 until: 03/26/2010)
Notárska zápisnica N 269/00, Nz 268/00 zo dňa 17.10.2000. Notárska zápisnica N 272/00, Nz 271/00 zo dňa 17.10.2000.
  (from: 08/15/2001 until: 03/26/2010)
Date of updating data in databases:  07/26/2021
Date of extract :  07/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person