Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10705/B

Business name: 
Š.H.K. - SLOVPAP s.r.o. v likvidácii
  (from: 02/20/2001 until: 11/08/2010)
Š.H.K. - SLOVPAP s.r.o.
  (from: 01/21/1998 until: 02/19/2001)
ŠPORTHOKEJ spol. s r.o.
  (from: 03/28/1996 until: 01/20/1998)
Registered seat: 
Komárňanská 24
Bratislava 821 07
  (from: 01/21/1998 until: 11/08/2010)
Hviezdoslavovo nám. 14
Bratislava 811 02
  (from: 03/28/1996 until: 01/20/1998)
Identification number (IČO): 
35 687 169
  (from: 03/28/1996)
Date of entry: 
03/28/1996
  (from: 03/28/1996)
Person dissolved from: 
5.4.2000
  (from: 11/09/2010)
Date of deletion: 
11/09/2010
  (from: 11/09/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/09/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/28/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/28/1996 until: 11/08/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/28/1996 until: 11/08/2010)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení-hokej
  (from: 03/28/1996 until: 11/08/2010)
reklamné a propagačné služby
  (from: 06/16/1997 until: 11/08/2010)
Partners: 
Richard Dobrý
Bilíkova 30
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 12/11/1997 until: 01/20/1998)
Richard Dobrý
Bilíkova 30
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 03/28/1996 until: 12/10/1997)
Juraj Ondriš
Romanova 33
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 03/28/1996 until: 12/10/1997)
Pavol Ondriš
Segnáre 78
Bratislava 841 03
Slovak Republic
  (from: 03/28/1996 until: 12/10/1997)
Vladimír Ondriš
Segnáre 78
Bratislava 841 03
Slovak Republic
  (from: 03/28/1996 until: 12/10/1997)
SLOVPAP a.s. IČO: 31 322 361
Komárňanská 24
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/21/1998 until: 11/08/2010)
SUKO spol. s r.o. IČO: 34 126 929
Bulharská 70
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/21/1998 until: 11/08/2010)
SEZAM spol. s r.o. IČO: 31 624 316
Hodžova 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/21/1998 until: 11/08/2010)
Contribution of each member: 
Juraj Ondriš
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/28/1996 until: 12/10/1997)
Pavol Ondriš
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/28/1996 until: 12/10/1997)
Vladimír Ondriš
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/28/1996 until: 12/10/1997)
Richard Dobrý
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/28/1996 until: 12/10/1997)
Richard Dobrý
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/11/1997 until: 01/20/1998)
SLOVPAP a.s.
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 01/21/1998 until: 11/08/2010)
SUKO spol. s r.o.
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 01/21/1998 until: 11/08/2010)
SEZAM spol. s r.o.
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 01/21/1998 until: 11/08/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/20/2001 until: 11/08/2010)
konatelia
  (from: 01/21/1998 until: 02/19/2001)
Individual managing director
  (from: 12/11/1997 until: 01/20/1998)
konatelia
  (from: 03/28/1996 until: 12/10/1997)
Richard Dobrý
Bilíkova 30
Bratislava 841 01
  (from: 03/28/1996 until: 01/20/1998)
Vladimír Ondriš
Segnáre 78
Bratislava 841 03
  (from: 03/28/1996 until: 12/10/1997)
Ing. Július Vrábeľ
Lieskovská 3
Rimavská Sobota
  (from: 01/21/1998 until: 11/08/2010)
Ing. Elemír Tichý
436
Doľany
  (from: 01/21/1998 until: 11/08/2010)
MVDr. Roman Polakovič
Hurbanova 2/3
Rimavská Sobota
  (from: 01/21/1998 until: 11/08/2010)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú všetci konatelia spoločne. V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 02/20/2001 until: 11/08/2010)
Menom spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú všetci konatelia spoločne.
  (from: 01/21/1998 until: 02/19/2001)
Menom spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ.
  (from: 12/11/1997 until: 01/20/1998)
Konatelia zastupujú spoločnosť a konajú v mene spoločnosti každý samostatne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 03/28/1996 until: 12/10/1997)
Capital: 
204 000 Sk
  (from: 01/21/1998 until: 11/08/2010)
100 000 Sk
  (from: 03/28/1996 until: 01/20/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ján Wiedermann
Mozartova 21
Bratislava
Until: 11/09/2010
  (from: 02/20/2001)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8.3.2000 č.k. 7K 181/99-29, právoplatného dňa 5.4.2000 a po ukončení likvidácie sa obchodná spoločnosť Š.H.K. - SLOVPAP s.r.o. v likvidácii, Komárňanská 24, 821 07 Bratislava, IČO: 35 687 169 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 10705/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 11/09/2010)
Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.3.1996 v súlade s §§ 105-153 Zák. č. 53/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 17631
  (from: 03/28/1996 until: 11/08/2010)
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 8.8.1996. Zmeny a doplnky k spoločenskej zmluve zo dňa 13.8.1996. Stary spis: s.r.o. 17631
  (from: 06/16/1997 until: 11/08/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.11.1997, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Notárska zápisnica č. N 504/97, Nz 474/97 zo dňa 8.12.1997. Stary spis: S.r.o. 17631
  (from: 12/11/1997 until: 11/08/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.1997. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.1.1998. Stary spis: S.r.o. 17631
  (from: 01/21/1998 until: 11/08/2010)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8.3.2000 č.k. 7K 181/99-29 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
  (from: 05/24/2000 until: 11/08/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.11.2000, na ktorom spoločnosť vstúpila do likvidácie.
  (from: 02/20/2001 until: 11/08/2010)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person