Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  962/V

Business name: 
TRECO a.s.
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
Registered seat: 
Cukrovarská 41
Trebišov 075 01
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
Identification number (IČO): 
36 184 292
  (from: 05/13/1998)
Date of entry: 
05/13/1998
  (from: 05/13/1998)
Date of deletion: 
10/26/2004
  (from: 10/26/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/26/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/13/1998)
Capital: 
1 130 000 Sk
  (from: 08/11/1998 until: 10/25/2004)
Other legal facts: 
Na základe §8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: TRECO a.s. Sídlo: Cukrovarská 41, 075 01 Trebišov IČO: 36 184 292 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 1K 53/00-166 zo dňa 7.11.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2003 zrušil konkurz na majetok úpadcu: TRECO a.s., Cukrovarská 41, Trebišov, IČO: 36 184 292 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Zároveň zbavuje JUDr. Alexandra Krajňáka, Mierová 72, Humenné funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/26/2004)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person