Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  962/V

Business name: 
TRECO a.s.
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
Registered seat: 
Cukrovarská 41
Trebišov 075 01
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
Identification number (IČO): 
36 184 292
  (from: 05/13/1998)
Date of entry: 
05/13/1998
  (from: 05/13/1998)
Date of deletion: 
10/26/2004
  (from: 10/26/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/26/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/13/1998)
Objects of the company: 
výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa a hydiny
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
výroba mäsových výrobkov
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
výskum trhu
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
skladovanie
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
baliaca činnosť
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
ambulantný predaj
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
leasing spojený s financovaním
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
prenájom motorových vozidiel, strojov a prístrojov
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore: poľnohospodárske produkty, nábytok, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, výpočtová technika, kozmetika, drogéria, farby, laky, drevo a výrobky z dreva, obrábacie stoje, textilné stroje, poľnohospodárske stroje, motorové vozidlá, súčiastky a autodoplnky, koža a kožená galantéria, potraviny, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, mäso, mäsové výrobky, živé zvieratá, guma, plasty, textil, galantéria, obuv, odevy, železiarstvo, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, kancelárske stroje, stavebný materiál, hutnícke výrobky, petrochemické výrobky, železné a neželezné rudy, vzácne kovy, uhlie, kameň, keramika, domáce potreby, priemyselné chemikálie, bižutéria, sklo, papier, knihy, časopisy
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
Dagmar Beslerová
Jána Husa 1856/34
Trebišov
  (from: 01/17/2000 until: 10/25/2004)
Michal Lukáč
Švermova 1228/20
Trebišov
  (from: 05/13/1998 until: 08/08/1999)
RNDr. Gejza Mikita
96
Nižný Hrabovec
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
Michal Onisík
Švermova 41
Trebišov
  (from: 01/17/2000 until: 10/25/2004)
Ing. Jozef Šandor , CSc.
Nemocničná 2341/2
Trebišov
  (from: 05/13/1998 until: 08/08/1999)
Ing. Jozef Širotňák
Školská 14
Bratislava
  (from: 08/09/1999 until: 01/16/2000)
Ingrid Borgon
Allmedstrasse 79
Bülach 8180
Švajčiarsko
residence in the Slovak Republic :
Nám. Novomeského 1224/1
Košice
  (from: 08/09/1999 until: 01/16/2000)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
Capital: 
1 130 000 Sk
  (from: 08/11/1998 until: 10/25/2004)
1 080 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1998)
Shares: 
Number of shares: 113
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/16/2000 until: 10/25/2004)
Number of shares: 113
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/11/1998 until: 05/15/2000)
Number of shares: 108
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 08/10/1998)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miloslav Pinčák
Kováčska 42
Košice
  (from: 06/22/2000 until: 10/25/2004)
Supervisory board: 
Ján Bögös
Školská 213
Slovenské Nové Mesto
  (from: 08/09/1999 until: 10/25/2004)
Mgr. Anna Danková
Rastislavova 237/36
Trebišov
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
Mgr. Jozef Mikita
96
Nižný Hrabovec
  (from: 05/13/1998 until: 08/08/1999)
Ing. Marie Šandorová
Nemocničná 2341/2
Trebišov
  (from: 05/13/1998 until: 08/08/1999)
Iveta Thuroczyová
101
Malá Tŕňa
  (from: 01/17/2000 until: 10/25/2004)
Ing. Anton Borgon
Allmedstrasse 79
Bülach 8180
Švajčiarsko
  (from: 08/09/1999 until: 01/16/2000)
Other legal facts: 
Na základe §8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: TRECO a.s. Sídlo: Cukrovarská 41, 075 01 Trebišov IČO: 36 184 292 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 1K 53/00-166 zo dňa 7.11.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2003 zrušil konkurz na majetok úpadcu: TRECO a.s., Cukrovarská 41, Trebišov, IČO: 36 184 292 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Zároveň zbavuje JUDr. Alexandra Krajňáka, Mierová 72, Humenné funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/26/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6. 5. 1998 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 05/13/1998 until: 10/25/2004)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 11. 6. 1998.
  (from: 08/11/1998 until: 10/25/2004)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 25. 2. 2000.
  (from: 05/16/2000 until: 10/25/2004)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 53/00 zo dňa 9.6.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: TRECO a.s. so sídlom v Trebišove, Cukrovarská 41, IČO: 36 184 292 a ustanovil správcu konkurznej podstaty: JUDr. Miloslav Pinčák, komerčný právnik, Kováčska 42, Košice.
  (from: 06/22/2000 until: 10/25/2004)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person