Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10605/T

Business name: 
Rádio VIVA, a.s. v konkurze
  (from: 10/07/2014)
Rádio VIVA, a.s.
  (from: 11/04/2006 until: 10/06/2014)
RADIO TWIST, a.s.
  (from: 03/14/1996 until: 11/03/2006)
RADIO TWIST, akciová spoločnosť, skrátene RADIO TWIST, a.s.
  (from: 12/30/1991 until: 03/13/1996)
Registered seat: 
Cukrovarská 145/3
Sereď 926 01
  (from: 07/02/2013)
Šalviová 1
Bratislava 821 01
  (from: 09/25/2012 until: 07/01/2013)
Mojš 191
Mojš 010 01
  (from: 08/17/2012 until: 09/24/2012)
Šalviova 1
Bratislava 821 01
  (from: 11/04/1992 until: 08/16/2012)
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 11/03/1992)
Identification number (IČO): 
17 336 996
  (from: 12/30/1991)
Date of entry: 
12/30/1991
  (from: 12/30/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/30/1991)
Objects of the company: 
vydavateľská a nakladateľská činnosť a s tým spojený predaj a distribúcia produkcie
  (from: 12/30/1991)
prevádzka nahrávacieho štúdia, vrátane tvorby, vydávania a distribúcie slovesných a hudobných nahrávok na rôznych zvukových nosičoch
  (from: 12/30/1991)
prevádzka rozhlasovej stanice a rozhlasové vysielanie
  (from: 11/04/1992)
reklamná, propagačná a špecializovaná informačná činnosť a služby
  (from: 03/09/1993)
agentúrna činnosť
  (from: 03/09/1993)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/09/1993)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 03/14/1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/14/1996)
agentúrna činnosť
  (from: 03/14/1996)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 03/14/1996)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 03/14/1996)
výroba, požičiavanie a distribúcia videa
  (from: 03/14/1996)
výroba, predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov
  (from: 03/14/1996)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 03/14/1996)
prevádzka rozhlasovej stanice a rozhlasové vysielanie
  (from: 03/14/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/14/2000)
Managing board
  (from: 03/14/1996 until: 11/13/2000)
Managing board
  (from: 12/30/1991 until: 03/13/1996)
Igor Dobiš - predseda predstavenstva
Cukrovarská 145/3
Sereď 926 01
From: 03/28/2013
  (from: 05/17/2013)
Dušan Budzák - predseda
Borinská 570/3
Marianka 900 33
From: 12/15/2005
  (from: 12/24/2005 until: 08/31/2009)
Dušan Budzák - predseda
Borinská 570/3
Marianka 900 33
From: 12/15/2005 Until: 08/26/2009
  (from: 09/01/2009 until: 08/31/2009)
Ľuboš Černák - člen
Vajanského 12
Pezinok 902 01
From: 12/15/2005
  (from: 12/24/2005 until: 08/31/2009)
Ľuboš Černák - člen
Vajanského 12
Pezinok 902 01
From: 12/15/2005 Until: 08/26/2009
  (from: 09/01/2009 until: 08/31/2009)
Ing. Milan Čerňan - člen
Vranovská 55
Bratislava 851 01
  (from: 03/14/1996 until: 11/13/2000)
Mikuláš Čurik - člen
Hviezdoslavova 818/12
Trstená 028 01
From: 11/21/2002
  (from: 12/19/2002 until: 11/30/2004)
Mikuláš Čurik - člen
Hviezdoslavova 818/12
Trstená 028 01
From: 11/21/2002 Until: 11/04/2004
  (from: 12/01/2004 until: 11/30/2004)
Ing. Dana Gažová
Palisády 55
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 11/03/1992)
Martin Hoffman - predseda predstavenstva
Hagarova 15
Bratislava 831 05
From: 03/16/2012
  (from: 03/21/2012 until: 04/16/2012)
Martin Hoffman - predseda predstavenstva
Hagarova 15
Bratislava 831 05
From: 03/16/2012 Until: 03/22/2012
  (from: 04/17/2012 until: 04/16/2012)
Martin Hoffman - predseda predstavenstva
Hagarova 15
Bratislava 831 05
From: 04/16/2012
  (from: 05/08/2012 until: 08/16/2012)
Martin Hoffman - predseda predstavenstva
Hagarova 15
Bratislava 831 05
From: 04/16/2012 Until: 08/07/2012
  (from: 08/17/2012 until: 08/16/2012)
Martin Hoffman - predseda predstavenstva
Hagarova 15
Bratislava 831 05
From: 08/28/2012
  (from: 09/25/2012 until: 03/28/2013)
Martin Hoffman - predseda predstavenstva
Hagarova 15
Bratislava 831 05
From: 08/28/2012 Until: 03/25/2013
  (from: 03/29/2013 until: 03/28/2013)
Andrej Hryc
Beblavého 4
Bratislava
  (from: 11/04/1992 until: 03/13/1996)
Andrej Hryc
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 11/04/2004
  (from: 12/01/2004 until: 01/26/2005)
Andrej Hryc
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 11/04/2004 Until: 01/18/2005
  (from: 01/27/2005 until: 01/26/2005)
Andrej Hryc - podpredseda
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 01/18/2005
  (from: 01/27/2005 until: 12/23/2005)
Andrej Hryc - podpredseda
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 01/18/2005 Until: 12/15/2005
  (from: 12/24/2005 until: 12/23/2005)
Andrej Hryc - predseda
Beblavého 4
Bratislava 811 01
  (from: 03/14/1996 until: 12/18/2002)
Andrej Hryc - predseda
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 11/21/2002
  (from: 12/19/2002 until: 11/30/2004)
Andrej Hryc - predseda
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 11/21/2002 Until: 11/04/2004
  (from: 12/01/2004 until: 11/30/2004)
Veronika Hrycová
Beblavého 4
Bratislava
  (from: 11/04/1992 until: 03/13/1996)
Veronika Hrycová - člen
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 11/21/2002
  (from: 12/19/2002 until: 11/30/2004)
Veronika Hrycová - člen
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 11/21/2002 Until: 11/04/2004
  (from: 12/01/2004 until: 11/30/2004)
Ing. Milan Kodaj - člen
Rozmarínová 9
Bratislava 821 04
From: 12/15/2005
  (from: 12/24/2005 until: 08/31/2009)
Ing. Milan Kodaj - člen
Rozmarínová 9
Bratislava 821 04
From: 12/15/2005 Until: 08/26/2009
  (from: 09/01/2009 until: 08/31/2009)
Ing. Milan Kodaj - predseda predstavenstva
Rozmarínova 9
Bratislava 821 04
From: 05/24/2011
  (from: 05/28/2011 until: 03/20/2012)
Ing. Milan Kodaj - predseda predstavenstva
Rozmarínova 9
Bratislava 821 04
From: 05/24/2011 Until: 03/16/2012
  (from: 03/21/2012 until: 03/20/2012)
Ing. Milan Kodaj - predseda predstavenstva
Rozmarínova 9
Bratislava 821 04
From: 03/22/2012
  (from: 04/17/2012 until: 05/07/2012)
Ing. Milan Kodaj - predseda predstavenstva
Rozmarínova 9
Bratislava 821 04
From: 03/22/2012 Until: 04/16/2012
  (from: 05/08/2012 until: 05/07/2012)
Ing. Milan Kodaj - predseda predstavenstva
Rozmarínova 9
Bratislava 821 04
From: 08/07/2012
  (from: 08/17/2012 until: 09/24/2012)
Ing. Milan Kodaj - predseda predstavenstva
Rozmarínova 9
Bratislava 821 04
From: 08/07/2012 Until: 08/28/2012
  (from: 09/25/2012 until: 09/24/2012)
Mgr. Róbert Kováč - predseda predstavenstva
Bárdošova 12
Bratislava 831 01
From: 08/27/2009
  (from: 09/01/2009 until: 05/12/2011)
Mgr. Róbert Kováč - predseda predstavenstva
Bárdošova 12
Bratislava 831 01
From: 08/27/2009 Until: 12/26/2010
  (from: 05/13/2011 until: 05/12/2011)
JUDr. Miloslav Kukučka - predseda
Vladimíra Clementisa 18
Trnava 917 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/13/2011 until: 05/27/2011)
JUDr. Miloslav Kukučka - predseda
Vladimíra Clementisa 18
Trnava 917 01
From: 04/18/2011 Until: 05/24/2011
  (from: 05/28/2011 until: 05/27/2011)
Ing. Tibor Líška - predseda
Suchá 10
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 11/03/1992)
Mgr. Ľuboš Machaj - podpredseda
Františkánske nám. 7
Bratislava 811 01
  (from: 03/14/1996 until: 11/13/2000)
Mgr. Bohdana Machajová - člen
Františkánske nám. 7
Bratislava 811 01
  (from: 11/14/2000 until: 12/18/2002)
Mgr. Bohdana Machajová - podpredseda
Tolstého 2
Bratislava 811 06
From: 09/22/2002
  (from: 12/19/2002 until: 11/30/2004)
Mgr. Bohdana Machajová - podpredseda
Tolstého 2
Bratislava 811 06
From: 09/22/2002 Until: 11/04/2004
  (from: 12/01/2004 until: 11/30/2004)
Ing. Eva Majská - podpredseda
Budatínska 33
Bratislava 851 06
  (from: 11/14/2000 until: 12/18/2002)
Ing. Jozef Majský - člen
Topoľčianska 31
Bratislava 851 05
  (from: 11/14/2000 until: 12/18/2002)
Ing. Veronika Mihálová
Fazuľova 2
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 11/03/1992)
JUDr. Michal Mišík - podpredseda predstavenstva
Donská 9
Bratislava 841 01
From: 03/16/2012
  (from: 03/21/2012 until: 04/16/2012)
JUDr. Michal Mišík - podpredseda predstavenstva
Donská 9
Bratislava 841 01
From: 03/16/2012 Until: 03/22/2012
  (from: 04/17/2012 until: 04/16/2012)
JUDr. Michal Mišík - podpredseda predstavenstva
Donská 9
Bratislava 841 01
From: 04/16/2012
  (from: 05/08/2012 until: 08/16/2012)
JUDr. Michal Mišík - podpredseda predstavenstva
Donská 9
Bratislava 841 01
From: 04/16/2012 Until: 08/07/2012
  (from: 08/17/2012 until: 08/16/2012)
Jana Náhliková
Dolnopotočná 2
Trnava 917 01
From: 11/04/2004
  (from: 12/01/2004 until: 12/23/2005)
Jana Náhliková
Dolnopotočná 2
Trnava 917 01
From: 11/04/2004 Until: 12/15/2005
  (from: 12/24/2005 until: 12/23/2005)
PhDr. Anton Reis , CSc. - člen
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
  (from: 03/14/1996 until: 11/13/2000)
Peter Remiáš
Bukovecká 1
Košice 040 12
From: 11/04/2004
  (from: 12/01/2004 until: 12/23/2005)
Peter Remiáš
Bukovecká 1
Košice 040 12
From: 11/04/2004 Until: 12/15/2005
  (from: 12/24/2005 until: 12/23/2005)
Rastislav Roško - člen
Poľana 802/71
Humenné 066 01
From: 12/15/2005
  (from: 12/24/2005 until: 08/31/2009)
Rastislav Roško - člen
Poľana 802/71
Humenné 066 01
From: 12/15/2005 Until: 08/26/2009
  (from: 09/01/2009 until: 08/31/2009)
JUDr. Miloslav Šimkovič
Hradištná 33
Bratislava
  (from: 11/04/1992 until: 03/13/1996)
Ing. Bohumír Zvrškovec - predseda
Slovanské nábrežie 40
Bratislava 841 10
From: 11/04/2004
  (from: 12/01/2004 until: 12/23/2005)
Ing. Bohumír Zvrškovec - predseda
Slovanské nábrežie 40
Bratislava 841 10
From: 11/04/2004 Until: 12/15/2005
  (from: 12/24/2005 until: 12/23/2005)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva je orápvnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a podpis.
  (from: 05/17/2013)
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/17/2012 until: 03/28/2013)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda a podpredseda predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 05/08/2012 until: 08/16/2012)
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/17/2012 until: 05/07/2012)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda a podpredseda predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 03/21/2012 until: 04/16/2012)
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/01/2009 until: 03/20/2012)
Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo traja členovia pedstavenstva spoločne, tak že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/14/2000 until: 08/31/2009)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden musí byť podpredsedom, tak že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/14/1996 until: 11/13/2000)
Za spoločnosť podpisuje predstavenstvo.
  (from: 12/30/1991 until: 03/13/1996)
Capital: 
5 701 182 EUR Paid up: 5 701 182 EUR
  (from: 07/09/2009)
171 750 000 Sk Paid up: 171 750 000 Sk
  (from: 12/24/2005 until: 07/08/2009)
171 750 000 Sk Paid up: 161 250 000 Sk
  (from: 08/31/2004 until: 12/23/2005)
132 000 000 Sk Paid up: 132 000 000 Sk
  (from: 07/17/2004 until: 08/30/2004)
114 000 000 Sk Paid up: 114 000 000 Sk
  (from: 12/19/2002 until: 07/16/2004)
114 000 000 Sk
  (from: 03/09/1993 until: 12/18/2002)
2 000 000 Sk
  (from: 12/30/1991 until: 03/08/1993)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 37 842 EUR
  (from: 07/09/2009)
Number of shares: 57
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 24 896 EUR
  (from: 07/09/2009)
Number of shares: 3
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 165 970 EUR
  (from: 07/09/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 140 000 Sk
  (from: 12/19/2002 until: 07/08/2009)
Number of shares: 57
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 750 000 Sk
  (from: 08/31/2004 until: 07/08/2009)
Number of shares: 3
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 000 Sk
  (from: 08/31/2004 until: 07/08/2009)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 750 000 Sk
  (from: 07/17/2004 until: 08/30/2004)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 140 000 Sk
  (from: 02/25/2000 until: 12/18/2002)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 140 000 Sk
  (from: 08/19/1997 until: 02/24/2000)
Number of shares: 11400
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/14/1996 until: 08/18/1997)
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 140 000 Sk
  (from: 03/09/1993 until: 03/13/1996)
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/04/1992 until: 03/08/1993)
Stockholder: 
SCAN Development, s. r. o.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 05/08/2012)
SCAN Development, s.r.o.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 01
  (from: 03/21/2012 until: 04/16/2012)
SCAN Development, s.r.o.
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 50
Bratislava 811 02
  (from: 09/01/2009 until: 03/16/2012)
VIVA PRODUCTION HOUSE, s. r. o.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 04/17/2012 until: 05/07/2012)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Peter Ondreička
Sladovnícka 13
Trnava 917 01
From: 12/24/2013
  (from: 10/07/2014)
Supervisory board: 
Ing. Róbert Bartoš
Pavla Horova 600416/6520
Bratislava 841 07
From: 08/27/2009
  (from: 09/01/2009 until: 05/27/2011)
Dušan Budzák
Borinská 570/3
Marianka 900 33
From: 08/27/2009
  (from: 09/01/2009 until: 05/27/2011)
Ing. Dušan Budzák
Borinská 3
Marianka 900 33
From: 03/22/2012
  (from: 04/17/2012 until: 05/07/2012)
Ing. Dušan Budzák
Borinská 3
Marianka 900 33
From: 03/22/2012 Until: 04/16/2012
  (from: 05/08/2012 until: 05/07/2012)
Ing. Dušan Budzák
Borinská 3
Marianka 900 33
From: 08/07/2012
  (from: 08/17/2012 until: 07/02/2013)
Ing. Dušan Budzák
Borinská 3
Marianka 900 33
From: 08/07/2012 Until: 05/31/2013
  (from: 07/03/2013 until: 07/02/2013)
Ing. Dušan Budzák
Borinská 570/3
Marianka 900 33
From: 08/27/2009
  (from: 05/28/2011 until: 03/20/2012)
Ing. Dušan Budzák
Borinská 570/3
Marianka 900 33
From: 08/27/2009 Until: 03/16/2012
  (from: 03/21/2012 until: 03/20/2012)
Ján Galla
Novosvetská 22
Bratislava
  (from: 03/09/1993 until: 03/13/1996)
JUDr. Radoslav Hajdúch
268
Rovinka 900 41
From: 12/15/2005
  (from: 12/24/2005 until: 08/31/2009)
JUDr. Radoslav Hajdúch
268
Rovinka 900 41
From: 12/15/2005 Until: 08/26/2009
  (from: 09/01/2009 until: 08/31/2009)
Ing. Ladislav Hrnek - člen
Budatínska 33
Bratislava 851 06
  (from: 03/14/1996 until: 08/18/1997)
Veronika Hrycová
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 01/18/2005
  (from: 01/27/2005 until: 12/23/2005)
Veronika Hrycová
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 01/18/2005 Until: 12/15/2005
  (from: 12/24/2005 until: 12/23/2005)
Wanda Hrycová - člen
Beblavého 4
Bratislava 811 01
  (from: 11/14/2000 until: 06/12/2002)
Ing. Milan Kodaj
Rozmarínová 9
Bratislava 821 04
From: 08/27/2009
  (from: 09/01/2009 until: 05/27/2011)
Ing. Milan Kodaj
Rozmarínová 9
Bratislava 821 04
From: 08/27/2009 Until: 05/24/2011
  (from: 05/28/2011 until: 05/27/2011)
Mgr. Mária Kodajová
Šafárikova 4
Piešťany 921 01
From: 12/15/2005
  (from: 12/24/2005 until: 08/31/2009)
Mgr. Mária Kodajová
Šafárikova 4
Piešťany 921 01
From: 12/15/2005 Until: 08/26/2009
  (from: 09/01/2009 until: 08/31/2009)
Jozef Kundlák
Turnianska 4
Bratislava
  (from: 03/09/1993 until: 03/13/1996)
PaeDr. Elena Lichardusová - člen
Čajakovského 17
Nitra 949 11
  (from: 08/19/1997 until: 11/13/2000)
Ján Machaj - člen
Františkánske nám. 412/7
Bratislava 811 01
From: 03/28/2002
  (from: 06/13/2002 until: 11/25/2005)
Ján Machaj - člen
Františkánske nám. 412/7
Bratislava 811 01
From: 03/28/2002 Until: 10/02/2005
  (from: 11/26/2005 until: 11/25/2005)
Mgr. Ľuboš Machaj - člen
Františkánske nám. 7
Bratislava 811 01
  (from: 11/14/2000 until: 12/18/2002)
Mgr. Ľuboš Machaj - predseda
Františkánske nám. 7
Bratislava 811 01
From: 09/22/2002
  (from: 12/19/2002 until: 01/26/2005)
Mgr. Ľuboš Machaj - predseda
Františkánske nám. 7
Bratislava 811 01
From: 09/22/2002 Until: 01/18/2005
  (from: 01/27/2005 until: 01/26/2005)
Bohdana Machajová
Františkánske nám. 7
Bratislava
  (from: 03/09/1993 until: 03/13/1996)
Bohdana Machajová - člen
Františkánske nám. 7
Bratislava 811 01
  (from: 03/14/1996 until: 11/13/2000)
Ing. Peter Roth
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 4312/50
Bratislava 811 02
From: 12/15/2005
  (from: 12/24/2005 until: 08/31/2009)
Ing. Peter Roth
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 4312/50
Bratislava 811 02
From: 12/15/2005 Until: 08/26/2009
  (from: 09/01/2009 until: 08/31/2009)
Ing. Martin Schwarc
Stará Baštová 6
Košice 040 01
From: 01/18/2005
  (from: 01/27/2005 until: 12/23/2005)
Ing. Martin Schwarc
Stará Baštová 6
Košice 040 01
From: 01/18/2005 Until: 12/15/2005
  (from: 12/24/2005 until: 12/23/2005)
Ing. Martin Struss - člen
Beblavého 291/12
Bratislava 811 01
From: 11/21/2002
  (from: 12/19/2002 until: 01/26/2005)
Ing. Martin Struss - člen
Beblavého 291/12
Bratislava 811 01
From: 11/21/2002 Until: 01/18/2005
  (from: 01/27/2005 until: 01/26/2005)
Ing. Helena Šalingová
Mierová 87/43
Svit 059 21
From: 03/22/2012
  (from: 04/17/2012 until: 05/07/2012)
Ing. Helena Šalingová
Mierová 87/43
Svit 059 21
From: 03/22/2012 Until: 04/16/2012
  (from: 05/08/2012 until: 05/07/2012)
Ing. Helena Šalingová
Mierová 87/43
Svit 059 21
From: 08/07/2012
  (from: 08/17/2012 until: 07/03/2013)
Ing. Helena Šalingová
Mierová 87/43
Svit 059 21
From: 08/07/2012 Until: 05/31/2013
  (from: 07/04/2013 until: 07/03/2013)
Ing. Helena Šalingová rod. Šalingová
Mierová 87/43
Svit 059 21
From: 05/24/2011
  (from: 05/28/2011 until: 03/20/2012)
Ing. Helena Šalingová rod. Šalingová
Mierová 87/43
Svit 059 21
From: 05/24/2011 Until: 03/16/2012
  (from: 03/21/2012 until: 03/20/2012)
PhDr. Dália Šaškovičová
Okružná 6479/9
Trnava 917 01
From: 03/16/2012
  (from: 03/21/2012 until: 04/16/2012)
PhDr. Dália Šaškovičová
Okružná 6479/9
Trnava 917 01
From: 03/16/2012 Until: 03/22/2012
  (from: 04/17/2012 until: 04/16/2012)
PhDr. Dália Šaškovičová
Okružná 6479/9
Trnava 917 01
From: 04/16/2012
  (from: 05/08/2012 until: 08/16/2012)
PhDr. Dália Šaškovičová
Okružná 6479/9
Trnava 917 01
From: 04/16/2012 Until: 08/07/2012
  (from: 08/17/2012 until: 08/16/2012)
JUDr. Miloslav Šimkovič - člen
Hradištná 33
Bratislava 841 07
  (from: 03/14/1996 until: 11/13/2000)
Eva Šimončíková
Húščavova 3
Bratislava 841 01
From: 03/16/2012
  (from: 03/21/2012 until: 04/16/2012)
Eva Šimončíková
Húščavova 3
Bratislava 841 01
From: 03/16/2012 Until: 03/22/2012
  (from: 04/17/2012 until: 04/16/2012)
Eva Šimončíková
Húščavova 3
Bratislava 841 01
From: 04/16/2012
  (from: 05/08/2012 until: 08/16/2012)
Eva Šimončíková
Húščavova 3
Bratislava 841 01
From: 04/16/2012 Until: 08/07/2012
  (from: 08/17/2012 until: 08/16/2012)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
  (from: 03/14/1996 until: 12/18/2002)
Ing. Robert Bartoš
Pavla Horova 6154/28
Bratislava 841 07
From: 08/27/2009 Until: 05/31/2013
  (from: 07/04/2013 until: 07/03/2013)
Ing. Robert Bartoš
Pavla Horova 6154/28
Bratislava 841 07
From: 08/27/2009
  (from: 05/28/2011 until: 07/03/2013)
Other legal facts: 
Akciova spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou 2.12.1991 podľa § 25 zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 12/30/1991)
Zápisnica z náhradného mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 404/95, Nz 396/95 napísanou dňa 14.12.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a stanovy boli v súlade s ust. § 764 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. prispôsobené úprave citovaného zákona. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.12.1995. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.12.1995.
  (from: 03/14/1996)
Notárska zápisnica N 370/97, Nz 361/97 zo dňa 4.7.1997 a dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti.
  (from: 08/19/1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.12.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 303/99 Nz 295/99 a dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti.
  (from: 02/25/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.9.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 691/00, Nz 662/00 a dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti.Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.8.2000. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 22.9.2000. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 21.9.2000.Protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami.
  (from: 11/14/2000)
Zánik funkcie členky dozornej rady Wandy Hrycovej dňom 28. 3. 2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26. 3. 2002. Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zo dňa 28. 3. 2002.
  (from: 06/13/2002)
Andrej Hric, deň zániku funkcie 21.11. 2002, Ing. Eva Majská, deň zániku funkcie 21.11.2002, Ing. Jozef Majský , deň zániku funkcie 21.11.2002, Ing. Jozef Štubňa, deň zániku funkcie 21.11.2002, notárska zápisnica č. N 647/2002, NZ 647/2002 zo dňa 21.11.2002, nak ktorom bola schválená zmena stanov zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2002.
  (from: 12/19/2002)
Notárska zápisnica N 458/2004, Nz 57450/2004 spísaná dňa 12.7.2004 notárskym kandidátom JUDr. Joanidisovou notára JUDr. Macáka osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (from: 07/17/2004)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 34Exre/1766/2005 zo dňa 18.10.2005 súd začal konať ex offo o výmaz člena dozornej rady Jána Machaja v dôsledku vzdania sa funkcie v zmysle ust.§ 66 ods.2 Obchodného zákonníka.
  (from: 11/26/2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 193/2005, Nz 66292/2005, NCRIs 65501/2005 napísanej dňa 15.12.2005. Ing. Bohumír Zvrškovec, predseda predstavenstva od 4.11.2004 do 15.12.2005. Jana Náhliková, člen predstavenstva od 4.11.2004 do 15.12.2005. Peter Remiáš, člen predstavenstva od 4.11.2004 do 15.12.2005. Andrej Hryc, podpredseda predstavenstva od 18.1.2005 do 15.12.2005. Veronika Hrycová, člen dozornej rady od 18.1.2005 do 15.12.2005. Ing. Martin Schwarz, člen dozornej rady od 18.1.2005 do 15.12.2005.
  (from: 12/24/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 236/2006, Nz 41768/2006 zo dňa 24.10.2006 - zmena obchodného mena.
  (from: 11/04/2006)
Notárska zápisnica N 31/2009, Nz 28828/2009, NCRls 29270/2009 zo dňa 26.8.2009.
  (from: 09/01/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.04.2011
  (from: 05/13/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.05.2011.
  (from: 05/28/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice N 714/2012, Nz 9491/2012.
  (from: 03/21/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 317/2012, Nz 10415/2012 dňa 22.03.2012.
  (from: 04/17/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.04.2012.
  (from: 05/08/2012)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2012.
  (from: 08/17/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2013.
  (from: 05/17/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.06.2013.
  (from: 07/02/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2013.
  (from: 07/03/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2013.
  (from: 07/04/2013)
Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 36K/33/2013-185 zo dňa 28.08.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2013, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Rádio VIVA, a.s., so sídlom Cukrovarská 145/3, 926 01 Sereď, IČO: 17 336 996 a ustanovil do funkcie správcu Ing. Renátu Petrovú, so sídlom kancelárie: Komenského 33, 927 05 Šaľa.
  (from: 10/07/2014)
Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 36K/33/2013-621 zo dňa 17.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2013, súd zbavil Ing. Renátu Petrovú funkcie správcu a do funkcie nového správcu ustanovil JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava.
  (from: 10/07/2014)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person