Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20904/B

Business name: 
EinInvest, s.r.o.
  (from: 12/06/1999)
Registered seat: 
Miletičova 17/B
Bratislava 821 08
  (from: 04/29/2010)
Identification number (IČO): 
35 779 632
  (from: 12/06/1999)
Date of entry: 
12/06/1999
  (from: 12/06/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/06/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/06/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/06/1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/06/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/06/1999)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 12/06/1999)
výstavníctvo
  (from: 12/06/1999)
Partners: 
DANICON HOLDING, a.s.
Miletičova 17/B
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 09/30/2008)
BK Team Consulting, a.s.
Sartorisova 10
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 01/23/2010)
Contribution of each member: 
DANICON HOLDING, a.s.
Amount of investment: 4 979 EUR Paid up: 4 979 EUR
  (from: 01/23/2010)
BK Team Consulting, a.s.
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 01/23/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/06/1999)
Ing. Vladimír Ondriš
Svätovojtešská 14
Bratislava 831 03
From: 06/29/2006
  (from: 10/17/2009)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti je oprávnený konať a spoločnosť zaväzovať konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (from: 09/30/2008)
Capital: 
9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 10/17/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/27/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 19.1.2012, č. k. 3K/72/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.1.2012, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka EinInvest, s. r. o. , so sídlom Miletičova 17/B, 821 08 Bratislava.
  (from: 07/27/2012)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Juraj Puskailer
Páričkova 18
Bratislava 821 08
From: 06/12/2012
  (from: 07/27/2012)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.1998, Dodatkom č. 1 z 1.12.1998, Dodatkom č. 2 z 12.5.1999, Dodatkom č. 3 z 30.11. 1999 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zák. v znení nesk. predpisov.
  (from: 12/06/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 2.10.2002 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.10.2002, Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve z 24.10.2002.
  (from: 12/02/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2007.
  (from: 06/13/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.10.2007.
  (from: 10/27/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2007 - zvýšenie základného imania.
  (from: 01/03/2008)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.08.2008.
  (from: 09/30/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2009.
  (from: 10/17/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2009.
  (from: 01/23/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.4.2010.
  (from: 04/29/2010)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person