Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  338/B

Business name: 
Manager School, spol. s.r.o.
  (from: 12/21/1990)
Registered seat: 
Nezábudková 36
Bratislava 821 01
  (from: 05/04/2005)
Prievozská 14
Bratislava 821 09
  (from: 02/11/1999 until: 05/03/2005)
Záhradnícka 153
Bratislava 821 08
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1999)
Identification number (IČO): 
00 602 931
  (from: 12/21/1990)
Date of entry: 
12/21/1990
  (from: 12/21/1990)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/21/1990)
Objects of the company: 
organizovanie seminárov, školení, kurzov a konferencií v oblasti podnikateľských aktivít a jazykových kurzov
  (from: 11/25/1993)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/25/1993)
prekladateľská a tlmočnícka činnosť
  (from: 11/25/1993)
prieskum trhu, sprostredkovanie a reklamná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/25/1993)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)
  (from: 05/04/2005)
nákup, predaj, prenájom automobilov, motocyklov a bicyklov a prídavných zariadení
  (from: 05/04/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/04/2005)
a/organizovanie seminárov, školení pre tuzemské fyzické a právnické osoby
  (from: 12/21/1990 until: 11/24/1993)
b/organizovanie konferenciíí a seminárov pre podnikateľov a iných účastníkov k právnym a ekonomickým predpisom, ako i v oblasti rozširovania technických poznatkov
  (from: 12/21/1990 until: 11/24/1993)
c/vydavateľská činnosť zborníkov zo seminárov a komentárov k právnym predpisom
  (from: 12/21/1990 until: 11/24/1993)
d/organizovanie krátkodobých a dlhodobých managerskych kurzov
  (from: 12/21/1990 until: 11/24/1993)
e/poriadanie jazykových kurzov, prekladateľská činnosť, tlmočnícka činnosť / nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
  (from: 12/21/1990 until: 11/24/1993)
f/marketing a reklamná činnosť
  (from: 12/21/1990 until: 11/24/1993)
g/poradenská a konzultačná činnosť v technickej oblasti
  (from: 12/21/1990 until: 11/24/1993)
Partners: 
Ing. Martin Alexy
Nezábudková 36
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 09/30/2022)
Mgr. Július Alexy
Nezábudková 36
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 09/30/2022)
Prof.Ing. Július Alexy , CSc.
Nezábudkova 36
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/11/1999 until: 05/03/2005)
Prof.Ing. Július Alexy , CSc.
Nezábudkova 36
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1999)
Ing. Ján Garaj
Rozvodná 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/11/1999 until: 05/03/2005)
Ing. Ján Garaj
Púpavova 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/25/1993 until: 02/10/1999)
Prof.Ing. Ján Garaj , DrSc.
Púpavová 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/21/1990 until: 11/24/1993)
Ing. Martin Alexy
Nezábudková 36
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 05/04/2005 until: 09/29/2022)
Mgr. Július Alexy
Nezábudková 36
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 05/04/2005 until: 09/29/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Martin Alexy
  (from: 03/15/2022 until: 09/29/2022)
Ing. Martin Alexy
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 09/30/2022)
Mgr. Július Alexy
  (from: 03/15/2022 until: 09/29/2022)
Mgr. Július Alexy
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 09/30/2022)
Prof.Ing. Ján Garaj , DrSc.
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 12/21/1990 until: 11/24/1993)
Prof.Ing. Július Alexy , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1999)
Ing. Ján Garaj
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 11/25/1993 until: 02/10/1999)
Prof.Ing. Július Alexy , CSc.
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 02/11/1999 until: 05/03/2005)
Ing. Ján Garaj
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/11/1999 until: 05/03/2005)
Ing. Martin Alexy
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/04/2005 until: 03/14/2022)
Mgr. Július Alexy
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/04/2005 until: 03/14/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/25/1993)
konatelia
  (from: 12/21/1990 until: 11/24/1993)
Ing. Martin Alexy
Nezábudková 36
Bratislava 821 01
From: 10/22/2003
  (from: 05/04/2005)
Prof.Ing. Július Alexy , CSc.
Nezábudkova 36
Bratislava
  (from: 11/25/1993 until: 05/03/2005)
Prof.Ing. Július Alexy , CSc.
Nezábudkova 36
Bratislava
Until: 10/22/2003
  (from: 05/04/2005 until: 05/03/2005)
Acting in the name of the company: 
samostatne
  (from: 05/04/2005)
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 11/25/1993 until: 05/03/2005)
Prof. Ing. Július Alexy, CSc.,
  (from: 12/21/1990 until: 11/24/1993)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/15/2022)
200 000 Sk
  (from: 02/11/1999 until: 03/14/2022)
100 000 Sk
  (from: 12/21/1990 until: 02/10/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.1990 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 521
  (from: 12/21/1990)
Spoločenská zmluva zo dňa 19.3.1993 zosúladená v zmysle ust. 764 ods. 2 Obch. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 521
  (from: 11/25/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.7.1998. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.7.1998 a zo dňa 27.11.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 02/11/1999)
Zápis o ex offo výmaze obchodnej spoločnosti zo dňa 23.11.2021 na základe § 768s ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 v znení zákona č. 390/2019 Z. z., bol dňa 14.03.2022 zrušený na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 49Exre/15/2022 v konaní o obnovení zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra.
  (from: 03/15/2022)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person