Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1590/T

Business name: 
ČIPO spoločnosť s r.o. v likvidácii
  (from: 11/13/2018 until: 09/28/2020)
ČIPO spoločnosť s r.o.
  (from: 06/20/1994 until: 11/12/2018)
Registered seat: 
Komenského 2
Piešťany 921 01
  (from: 06/20/1994 until: 09/28/2020)
Identification number (IČO): 
31 450 806
  (from: 06/20/1994)
Date of entry: 
06/20/1994
  (from: 06/20/1994)
Person dissolved from: 
1.10.2018
  (from: 09/29/2020)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 09/29/2020)
Date of deletion: 
09/29/2020
  (from: 09/29/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/29/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/20/1994)
Objects of the company: 
vedenie účtovníctva
  (from: 11/03/1998 until: 01/09/2007)
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo výšších skupinách
  (from: 11/03/1998 until: 01/09/2007)
taxislužba
  (from: 11/03/1998 until: 01/09/2007)
cestná nákladná doprava
  (from: 11/03/1998 until: 01/09/2007)
obchodná činnosť vč. nákupnej, predajnej, obstarávateľskej, komisionálnej a sprostredkovateľskej činnosti spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 06/20/1994 until: 09/28/2020)
projektová činnosť stavieb a inžinierskych sietí
  (from: 06/20/1994 until: 09/28/2020)
výroba, inštalácia, rozvody a opravy elektrických strojov a prístrojov silnoprúdovej a slaboprúdovej techniky
  (from: 06/20/1994 until: 09/28/2020)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení /spojová, oznamovacia inštalácia, požiarna a zabezpečovacia signalizácia/
  (from: 06/20/1994 until: 09/28/2020)
servisné práce k vyššie uvedeným aktivitám
  (from: 06/20/1994 until: 09/28/2020)
revízie elektrických zariadení do 1000 V, vrátane bleskozvodov v objektoch s nebezpečím výbuchu
  (from: 11/03/1998 until: 09/28/2020)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/03/1998 until: 09/28/2020)
maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/1998 until: 09/28/2020)
usporadúvanie kultúrnych podujatí v rámci spoločenskej zábavy
  (from: 11/03/1998 until: 09/28/2020)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/03/1998 until: 09/28/2020)
planografické, kopírovacie práce
  (from: 11/03/1998 until: 09/28/2020)
tepovanie a čistenie
  (from: 11/03/1998 until: 09/28/2020)
fotografovanie a natáčanie videozáznamov
  (from: 11/03/1998 until: 09/28/2020)
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení pre sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 01/10/2007 until: 09/28/2020)
Partners: 
Ing. Alexander Melicher
Komenského 2
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 11/09/1995 until: 11/02/1998)
Ing. Alexander Melicher
Komenského 2
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 06/20/1994 until: 11/08/1995)
Ing. Ľubomír Trúsik
Mýtna 144/2
Stará Turá 916 01
Slovak Republic
  (from: 06/20/1994 until: 11/08/1995)
Ing. Alexander Melicher
Komenského 2
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 11/03/1998 until: 09/28/2020)
Contribution of each member: 
Ing. Alexander Melicher
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 06/20/1994 until: 11/08/1995)
Ing. Ľubomír Trúsik
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 06/20/1994 until: 11/08/1995)
Ing. Alexander Melicher
Amount of investment: 102 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 102 000 Sk
  (from: 11/09/1995 until: 11/02/1998)
Ing. Alexander Melicher
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/03/1998 until: 08/17/2010)
Ing. Alexander Melicher
Amount of investment: 6 638,783775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 08/18/2010 until: 09/28/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/09/1995 until: 09/28/2020)
konatelia
  (from: 06/20/1994 until: 11/08/1995)
Ing. Alexander Melicher
Komenského 2
Piešťany 921 01
  (from: 06/20/1994 until: 11/08/1995)
Ing. Alexander Melicher
Komenského 2
Piešťany 921 01
  (from: 11/09/1995 until: 05/20/2003)
Ing. Ľubomír Trúsik
Mýtna 144/2
Stará Turá 916 01
  (from: 06/20/1994 until: 11/08/1995)
Ing. Alexander Melicher
Komenského 2
Piešťany 921 01
From: 06/20/1994
  (from: 05/21/2003 until: 09/28/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú za ňu konatelia v zmysle spoločenskej zmluvy.
  (from: 11/09/1995 until: 09/28/2020)
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú za ňu konatelia v zmysle spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/20/1994 until: 11/08/1995)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 08/18/2010 until: 09/28/2020)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/21/2003 until: 08/17/2010)
200 000 Sk
  (from: 11/03/1998 until: 05/20/2003)
102 000 Sk
  (from: 06/20/1994 until: 11/02/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/01/2018
  (from: 11/13/2018)
 Liquidators:
Ing. Alexander Melicher
Komenského 4528/2
Piešťany 921 01
From: 10/01/2018 Until: 09/29/2020
  (from: 11/13/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti počas likvidácie koná a podpisuje likvidátor samostatne, pričom vykonáva iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti
  (from: 11/13/2018)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti zo dňa 27.1.1994 v zmysle Zák.č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 4899
  (from: 06/20/1994 until: 09/28/2020)
Dodatok č.1 k spoloč.zmluve zo dňa 20.10.1995, zmluva o prevode obchodného podielu v zmysle ust. § 115 odst.1 z.č.513/1991 Zb. zo dňa 20.10.1995. Stary spis: S.r.o. 4899
  (from: 11/09/1995 until: 09/28/2020)
Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom č. 2 zo dňa 24.07.1998.
  (from: 11/03/1998 until: 09/28/2020)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.03.2003.
  (from: 05/21/2003 until: 09/28/2020)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person