Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  65/L

Business name: 
Ing. Eva Riecka - U N I C O
  (from: 10/13/1992)
U N I C O - Ing.Riecka
  (from: 07/09/1991 until: 10/12/1992)
Place of business: 
Bajzova 4
Žilina 010 01
  (from: 07/09/1991)
Particulars of an entrepreneur: 
Ing. Eva R i e c k a
  (from: 06/28/1993)
Ing. Eva R i e c k a
  (from: 07/09/1991 until: 06/27/1993)
Place of residence: 
Bajzova 4
Žilina
  (from: 06/28/1993)
Bajzova 4
Žilina
  (from: 07/09/1991 until: 06/27/1993)
Identification number (IČO): 
17 928 311
  (from: 07/09/1991)
Date of entry: 
07/09/1991
  (from: 07/09/1991)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 07/09/1991)
Objects of the company: 
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 10/13/1992)
maloobchod, veľkoobchod - spotrebný, priemyselný tovar, sklo
  (from: 10/13/1992)
maloobchod, veľkoboobchod - textil, kozmetika, elektrospotrebiče
  (from: 10/13/1992)
veľkoobchod, maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 10/13/1992)
veľkoobchod so zeleninou, ovocím, zemiakmi, rybami
  (from: 10/13/1992)
veľkoobchod,maloobchod - textil, kozmetika, výrobky z kože, dreva
  (from: 10/13/1992)
veľkoobchod so živými zvieratami
  (from: 10/13/1992)
veľkoobchod so stavebnými materiálmi
  (from: 10/13/1992)
veľkoobchod s chemickými, gumárenskými výrobkami
  (from: 10/13/1992)
veľkoobchod s papierenským, strojárenským tovarom
  (from: 10/13/1992)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/13/1992)
veľkoobchod s rozhlasovými a televíznymi prístrojmi
  (from: 10/13/1992)
obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti : strojárenstva, kovovýrobkov, želez. a neželez. kovov, skloporcelánu, keramiky, textil, konfekcia, drogistický tovar, kozmetika, potraviny, výrobky z kože, hospodárske zvieratá, stavebné hmoty, gumárenské, chemnické, drevené výrobky, výrobky z celulózy a pa- piera
  (from: 07/09/1991 until: 10/12/1992)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 10/13/1992)
podnikateľ
  (from: 07/09/1991 until: 10/12/1992)
Ing. Dušan K u l l a - zástupca
Javorova 8
Žilina
  (from: 10/13/1992 until: 02/01/2004)
Ing. Eva R i e c k a
Bajzova 4
Žilina
  (from: 07/09/1991 until: 02/01/2004)
Ing. Ján R i e c k y - zástupca
Bajzova 4
Žilina
  (from: 10/13/1992 until: 02/01/2004)
Procuration: 
JUDr. Štefan S c h n e l l y
Kubínska 2
Žilina
  (from: 10/13/1992 until: 06/27/1993)
Other legal facts: 
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vydané Obvodným úradom v Žiline, zo dňa 27.5.l99l, čís. OŽ/2953/9l-M, podľa § 6 zák. č. lO5/9O Zb. o súkromnom podnikaní občanov. Stary spis: Firm. 1204
  (from: 07/09/1991)
Živnostenské oprávnenie bolo vydané živnostenským listom Obvodného úradu Žilina, zo dňa 6.lO. l992, čís. ŽO- 572O/l992-Má, podľa § 47 ods.2 zák.č. 455/9l Zb.
  (from: 10/13/1992)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person