Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  299/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
  (from: 02/25/1972)
Registered seat: 
Banská Bystrica - Podlavice
  (from: 02/25/1972)
Identification number (IČO): 
00 189 251
  (from: 02/25/1972)
Date of entry: 
02/25/1972
  (from: 02/25/1972)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/25/1972)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 06/22/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/22/1993)
asfaltovanie ciest
  (from: 06/22/1993)
obchodná činnosť s rastlinnými, živočíšnymi produktami a potravinárskym tovarom
  (from: 06/22/1993)
vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 06/22/1993)
Management body: 
predseda
  (from: 12/17/2022)
Ing. Jozef Rajnoha - Chairman of the Board of Directors
Jabriková 83
Tajov 976 34
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Miriam Lopejská - Vice-chairman of the Board of Directors
Lipová 13
Banská Bystrica 974 09
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Dušan Styk - Member of the Board of Directors
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 09
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Ing. Pavol Lupták - Member of the Board of Directors
Ďumbierska 20
Banská Bystrica 974 11
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Ingrid Škamlová - Member of the Board of Directors
Senická cesta 65
Banská Bystrica 974 01
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Acting: 
Družstvo zastupuje a zaň vždy podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa pre právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člen predstavenstva.
  (from: 03/10/2003)
Supervisory board: 
Ing. Ľuboš Kapusta
Ortútska cesta 130
Banská Bystrica 974 05
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Jozef Rajnoha
Jabriková 83
Tajov 976 34
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Erich Voskár
Mlynská 37
Banská Bystrica 974 09
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Registered capital: 
547 667 EUR
  (from: 01/15/2010)
Basic member contribution: 
359 EUR
  (from: 01/15/2010)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučujúcej členskej schôdzi konanej dňa 3.2.1972 schválením vlastných a doplnkov vlastných stanov, schválených Radou ONV v Banskej Bystrici uznesením čis. 37/ /1972 zo dňa 25.2.1972. Členská schôdza schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162//90 b. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1060
  (from: 02/25/1972)
Družstvo vzniklo na zlučujúcej členskej schôdzi konanej dňa 3.2.1972 schválením vlast.stanov a doplnkov vlast.stanov, schválených Radou ONV v B.Bystrici uznesením č. 37/1972 zo dňa 25.2.1972. Členská schôdza schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Členská schôdza družstva dňa 5.3.1993 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (from: 06/22/1993)
Na členskej schôdzi konanej dňa 28.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/12/1997)
Uznesením členskej schôdze zo dňa 5.11.2002 bola schválená zmena stanov a ich úplné znenie v zmysle zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 03/10/2003)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person