Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  299/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
  (from: 02/25/1972)
Registered seat: 
Banská Bystrica - Podlavice
  (from: 02/25/1972)
Identification number (IČO): 
00 189 251
  (from: 02/25/1972)
Date of entry: 
02/25/1972
  (from: 02/25/1972)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/25/1972)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 06/22/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/22/1993)
asfaltovanie ciest
  (from: 06/22/1993)
obchodná činnosť s rastlinnými, živočíšnymi produktami a potravinárskym tovarom
  (from: 06/22/1993)
vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 06/22/1993)
1. Poľnohospodárska výroba
  (from: 02/25/1972 until: 06/21/1993)
2. Iné: - výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov - výroba a predaj potravinárskych výrobkov - lesná výroba a predaj lesných a drevárskych výrobkov
  (from: 02/25/1972 until: 06/21/1993)
iná hospodárska a obchodná činnosť * stavebná činnosť HSV, PSV * kovovýroba * kováčske a opravárenské práce * zámočnícke práce * opravárensko-servisná činnosť pre nákladné a osobné automobily a poľnohospodárske stroje * asanačné práce, asfaltovanie ciest obaľovanou drvou, výstavba ciest, ťažba štrkopieskov a kameňa, dopravná činnosť, montáž, demontáž a údržba strojových zariadení, výroba a predaj stavebného materiálu, závodné stravovanie, rekreácie, revízna činnosť
  (from: 02/25/1972 until: 06/21/1993)
Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielomj, členským vkladom až do jeho celej výšky /čl. 22,23,24 stanov/.
  (from: 02/25/1972 until: 06/21/1993)
Management body: 
predseda
  (from: 12/17/2022)
Managing board
  (from: 03/10/2003 until: 12/16/2022)
Managing board
  (from: 06/22/1993 until: 03/09/2003)
Managing board
  (from: 02/25/1972 until: 06/21/1993)
Ing. Jozef Rajnoha - Chairman of the Board of Directors
Jabriková 83
Tajov 976 34
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Miriam Lopejská - Vice-chairman of the Board of Directors
Lipová 13
Banská Bystrica 974 09
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Dušan Styk - Member of the Board of Directors
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 09
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Ing. Pavol Lupták - Member of the Board of Directors
Ďumbierska 20
Banská Bystrica 974 11
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Ingrid Škamlová - Member of the Board of Directors
Senická cesta 65
Banská Bystrica 974 01
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Ján Babiak - člen
Podlavická 33
Banská Bystrica
  (from: 06/22/1993 until: 08/11/1997)
Zuzana Beňová - člen predstavenstva
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 01/24/2013)
Zuzana Beňová - člen predstavenstva
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007 Until: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/24/2013)
Zuzana Beňová - člen predstavenstva
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
From: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/29/2018)
Zuzana Beňová - člen predstavenstva
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 01
From: 12/13/2012 Until: 11/22/2017
  (from: 01/30/2018 until: 01/29/2018)
Ján Biely - člen predstavenstva
80
Tajov 976 34
From: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 01/24/2013)
Ján Biely - člen predstavenstva
80
Tajov 976 34
From: 11/09/2007 Until: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/24/2013)
Ján Biely - člen predstavenstva
Tajov 80
Tajov 976 34
From: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/29/2018)
Ján Biely - člen predstavenstva
Tajov 80
Tajov 976 34
From: 12/13/2012 Until: 11/22/2017
  (from: 01/30/2018 until: 01/29/2018)
Dušan Dobrotka - člen
Jaseňová 23
Banská Bystrica
  (from: 06/22/1993 until: 08/11/1997)
Ján Donoval - člen
Buková 14
Banská Bystrica
  (from: 06/22/1993 until: 08/11/1997)
Mária Feherpatakyová - člen
Podlavická 20
Banská Bystrica
  (from: 06/22/1993 until: 08/11/1997)
Ing. Miroslav Greško - člen predstavenstva
Azalkova 25
Banská Bystrica 974 01
From: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/29/2018)
Ing. Miroslav Greško - člen predstavenstva
Azalkova 25
Banská Bystrica 974 01
From: 12/13/2012 Until: 11/22/2017
  (from: 01/30/2018 until: 01/29/2018)
Ing. Miroslav Greško - člen predstavenstva
Lipová 67
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 01/24/2013)
Ing. Miroslav Greško - člen predstavenstva
Lipová 67
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007 Until: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/24/2013)
Ing. Miroslav Greško - podpredseda
Lipová 67
Banská Bystrica
From: 11/05/2002
  (from: 03/10/2003 until: 02/15/2008)
Ing. Miroslav Greško - podpredseda
Lipová 67
Banská Bystrica
From: 11/05/2002 Until: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 02/15/2008)
Vladimír Hríbik - člen
73
Kordíky
Until: 11/05/2002
  (from: 08/12/1997 until: 03/09/2003)
Marta Kostúrová - člen
Rudohorská 21
Banská Bystrica
From: 11/05/2002
  (from: 03/10/2003 until: 02/15/2008)
Marta Kostúrová - člen
Rudohorská 21
Banská Bystrica
From: 11/05/2002 Until: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 02/15/2008)
Juraj Kováč - člen
Bellušova 26
Banská Bystrica
Until: 11/05/2002
  (from: 08/12/1997 until: 03/09/2003)
Ing. Pavol Lupták
Ďumbierska 20
Banská Bystrica 974 11
From: 11/23/2017
  (from: 01/30/2018 until: 02/14/2018)
Ing. Roman Mackovič - člen
Golianova 9
Banská Bystrica
  (from: 06/22/1993 until: 08/11/1997)
Ján Makan - člen
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica
  (from: 06/22/1993 until: 08/11/1997)
Ján Makan - člen
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica
From: 11/05/2002
  (from: 08/12/1997 until: 03/09/2003)
Ján Makan - predseda
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica
From: 11/05/2002
  (from: 03/10/2003 until: 02/15/2008)
Ján Makan - predseda
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica
From: 11/05/2002 Until: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 02/15/2008)
Ján Makan - predseda družstva
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 01/24/2013)
Ján Makan - predseda družstva
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007 Until: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/24/2013)
Ján Makan - predseda družstva
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica 974 01
From: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/29/2018)
Ján Makan - predseda družstva
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica 974 01
From: 12/13/2012 Until: 11/22/2017
  (from: 01/30/2018 until: 01/29/2018)
Ivan Oravec - člen
Jaseňová 28
Banská Bystrica
  (from: 06/22/1993 until: 08/11/1997)
Ivan Oravec - člen
Jaseňová 28
Banská Bystrica
Until: 11/05/2002
  (from: 08/12/1997 until: 03/09/2003)
Ján Poliačik - člen
Buková 14
Banská Bystrica
Until: 11/05/2002
  (from: 08/12/1997 until: 03/09/2003)
Ing. Jozef Poliačik - podpredseda
Gliderova 2
Banská Bystrica
  (from: 02/25/1972 until: 08/11/1997)
Ing. Jozef Poliačik - podpredseda
Javornícka 2
Banská Bystrica
Until: 11/05/2002
  (from: 08/12/1997 until: 03/09/2003)
Jozef Poliačik - člen predstavenstva
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 00
From: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 01/24/2013)
Jozef Poliačik - člen predstavenstva
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 00
From: 11/09/2007 Until: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/24/2013)
Jozef Poliačik - člen predstavenstva
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 00
From: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/29/2018)
Jozef Poliačik - člen predstavenstva
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 00
From: 12/13/2012 Until: 11/22/2017
  (from: 01/30/2018 until: 01/29/2018)
Ing. Jozef Poliačik
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 11
From: 11/23/2017
  (from: 01/30/2018 until: 02/14/2018)
Ing. Jozef Poliačik - člen
Javornícka 2
Banská Bystrica
From: 11/05/2002
  (from: 03/10/2003 until: 02/15/2008)
Ing. Jozef Poliačik - člen
Javornícka 2
Banská Bystrica
From: 11/05/2002 Until: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 02/15/2008)
Libor Púchy - člen
32
Tajov
  (from: 06/22/1993 until: 08/11/1997)
Ján Riečan - člen
Mlynská 42
Banská Bystrica
Until: 11/05/2002
  (from: 08/12/1997 until: 03/09/2003)
Ján Riečan - člen
Mlynská 40
Banská Bystrica
From: 11/05/2002
  (from: 03/10/2003 until: 02/15/2008)
Ján Riečan - člen
Mlynská 40
Banská Bystrica
From: 11/05/2002 Until: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 02/15/2008)
Ján Riečan - podpredseda predstavenstva
Mlynská 40
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 01/24/2013)
Ján Riečan - podpredseda predstavenstva
Mlynská 40
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007 Until: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/24/2013)
Ján Riečan - podpredseda predstavenstva
Mlynská 42
Banská Bystrica 974 01
From: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/29/2018)
Ján Riečan - podpredseda predstavenstva
Mlynská 42
Banská Bystrica 974 01
From: 12/13/2012 Until: 11/22/2017
  (from: 01/30/2018 until: 01/29/2018)
Pavel Snopko - člen
Buková 14
Banská Bystrica
  (from: 06/22/1993 until: 08/11/1997)
Dušan Styk - člen
Pestovateľská 12
Banská Bystrica
From: 11/05/2002
  (from: 03/10/2003 until: 02/15/2008)
Dušan Styk - člen
Pestovateľská 12
Banská Bystrica
From: 11/05/2002 Until: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 02/15/2008)
Dušan Styk - člen predstavenstva
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 01/24/2013)
Dušan Styk - člen predstavenstva
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007 Until: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/24/2013)
Dušan Styk - člen predstavenstva
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 01
From: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/29/2018)
Dušan Styk - člen predstavenstva
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 01
From: 12/13/2012 Until: 11/22/2017
  (from: 01/30/2018 until: 01/29/2018)
Ladislav Surovčík - člen
93
Tajov
  (from: 06/22/1993 until: 08/11/1997)
Valéria Šmahelová - člen
Buková 12
Banská Bystrica
  (from: 06/22/1993 until: 08/11/1997)
Katarína Tillerová - člen
Pestovateľská 10
Banská Bystrica
Until: 11/05/2002
  (from: 08/12/1997 until: 03/09/2003)
Ladislav Žabka - predseda
171
Tajov
  (from: 02/25/1972 until: 08/11/1997)
Ladislav Žabka - predseda
171
Tajov
Until: 11/05/2002
  (from: 08/12/1997 until: 03/09/2003)
Ladislav Žabka - člen
171
Tajov
From: 11/05/2002
  (from: 03/10/2003 until: 02/15/2008)
Ladislav Žabka - člen
171
Tajov
From: 11/05/2002 Until: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 02/15/2008)
Ján Makan - Chairman of the Board of Directors
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica 974 01
From: 11/23/2017 Until: 08/31/2022
  (from: 12/17/2022 until: 12/16/2022)
Ján Riečan - Member of the Board of Directors
Mlynská 42
Banská Bystrica 974 09
From: 11/23/2017 Until: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022 until: 12/16/2022)
Zuzana Beňová - Member of the Board of Directors
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 09
From: 11/23/2017 Until: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022 until: 12/16/2022)
Ing. Miroslav Greško - Member of the Board of Directors
Azalkova 25
Banská Bystrica 974 01
From: 11/23/2017 Until: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022 until: 12/16/2022)
Dušan Styk - Member of the Board of Directors
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 09
From: 11/23/2017 Until: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022 until: 12/16/2022)
Ing. Jozef Poliačik - Vice-chairman of the Board of Directors
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 11
From: 11/23/2017 Until: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022 until: 12/16/2022)
Ing. Pavol Lupták - Member of the Board of Directors
Ďumbierska 20
Banská Bystrica 974 11
From: 11/23/2017 Until: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022 until: 12/16/2022)
Ján Makan - Chairman of the Board of Directors
Pod Jesenským vŕškom 1
Banská Bystrica 974 01
From: 11/23/2017
  (from: 01/30/2018 until: 12/16/2022)
Ing. Jozef Poliačik - Vice-chairman of the Board of Directors
Javornícka 2
Banská Bystrica 974 11
From: 11/23/2017
  (from: 02/15/2018 until: 12/16/2022)
Dušan Styk - Member of the Board of Directors
Pestovateľská 12
Banská Bystrica 974 09
From: 11/23/2017
  (from: 01/30/2018 until: 12/16/2022)
Ing. Pavol Lupták - Member of the Board of Directors
Ďumbierska 20
Banská Bystrica 974 11
From: 11/23/2017
  (from: 02/15/2018 until: 12/16/2022)
Ján Riečan - Member of the Board of Directors
Mlynská 42
Banská Bystrica 974 09
From: 11/23/2017
  (from: 01/30/2018 until: 12/16/2022)
Zuzana Beňová - Member of the Board of Directors
Povstalecká 18
Banská Bystrica 974 09
From: 11/23/2017
  (from: 01/30/2018 until: 12/16/2022)
Ing. Miroslav Greško - Member of the Board of Directors
Azalkova 25
Banská Bystrica 974 01
From: 11/23/2017
  (from: 01/30/2018 until: 12/16/2022)
Acting: 
Družstvo zastupuje a zaň vždy podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa pre právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člen predstavenstva.
  (from: 03/10/2003)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje vždy predseda, alebo podpredseda družstva, alebo predstavenstvomsplnomocnený člen predstavenstva.
  (from: 06/22/1993 until: 03/09/2003)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 02/25/1972 until: 06/21/1993)
Supervisory board: 
Ing. Ľuboš Kapusta
Ortútska cesta 130
Banská Bystrica 974 05
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Jozef Rajnoha
Jabriková 83
Tajov 976 34
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Erich Voskár
Mlynská 37
Banská Bystrica 974 09
From: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022)
Dušan Dobrotka - člen
Jaseňová 23
Banská Bystrica
From: 11/05/2002
  (from: 03/10/2003 until: 02/15/2008)
Dušan Dobrotka - člen
Jaseňová 23
Banská Bystrica
From: 11/05/2002 Until: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 02/15/2008)
Ing. Ľuboš Kapusta
Ortútska 130
Banská Bystrica - Malachov 974 05
From: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/29/2018)
Ing. Ľuboš Kapusta
Ortútska 130
Banská Bystrica - Malachov 974 05
From: 12/13/2012 Until: 11/22/2017
  (from: 01/30/2018 until: 01/29/2018)
JUDr. Ondrej Karvačka
Partizánska cesta 13/1153
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 01/24/2013)
JUDr. Ondrej Karvačka
Partizánska cesta 13/1153
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007 Until: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/24/2013)
JUDr. Ondrej Karvačka - člen
Tulská 24
Banská Bystrica
From: 11/05/2002
  (from: 03/10/2003 until: 02/15/2008)
JUDr. Ondrej Karvačka - člen
Tulská 24
Banská Bystrica
From: 11/05/2002 Until: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 02/15/2008)
Ing. Zuzana Kubišová - člen
Skubínska 69
Banská Bystrica
From: 11/05/2002
  (from: 03/10/2003 until: 02/15/2008)
Ing. Zuzana Kubišová - člen
Skubínska 69
Banská Bystrica
From: 11/05/2002 Until: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 02/15/2008)
Miriam Lopejská
Lipová 13
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 01/24/2013)
Miriam Lopejská
Lipová 13
Banská Bystrica 974 01
From: 11/09/2007 Until: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/24/2013)
Miriam Lopejská
Lipová 13
Banská Bystrica 974 01
From: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/29/2018)
Miriam Lopejská
Lipová 13
Banská Bystrica 974 01
From: 12/13/2012 Until: 11/22/2017
  (from: 01/30/2018 until: 01/29/2018)
Jozef Sedílek
40
Tajov 976 34
From: 11/09/2007
  (from: 02/16/2008 until: 01/24/2013)
Jozef Sedílek
40
Tajov 976 34
From: 11/09/2007 Until: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/24/2013)
Jozef Sedílek
Tajov 40
Tajov 976 34
From: 12/13/2012
  (from: 01/25/2013 until: 01/29/2018)
Jozef Sedílek
Tajov 40
Tajov 976 34
From: 12/13/2012 Until: 11/22/2017
  (from: 01/30/2018 until: 01/29/2018)
Ing. Ľuboš Kapusta
Ortútska cesta 130
Banská Bystrica 974 05
From: 11/23/2017 Until: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022 until: 12/16/2022)
Ing. Ľuboš Kapusta
Ortútska cesta 130
Banská Bystrica 974 05
From: 11/23/2017
  (from: 01/30/2018 until: 12/16/2022)
Miriam Lopejská
Lipová 13
Banská Bystrica 974 09
From: 11/23/2017 Until: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022 until: 12/16/2022)
Miriam Lopejská
Lipová 13
Banská Bystrica 974 09
From: 11/23/2017
  (from: 01/30/2018 until: 12/16/2022)
Boris Struhár
Mlynská 97
Banská Bystrica 974 09
From: 11/23/2017 Until: 11/22/2022
  (from: 12/17/2022 until: 12/16/2022)
Boris Struhár
Mlynská 97
Banská Bystrica 974 09
From: 11/23/2017
  (from: 01/30/2018 until: 12/16/2022)
Registered capital: 
547 667 EUR
  (from: 01/15/2010)
16 499 033 Sk
  (from: 06/22/1993 until: 01/14/2010)
Basic member contribution: 
359 EUR
  (from: 01/15/2010)
10 800 Sk
  (from: 06/22/1993 until: 01/14/2010)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučujúcej členskej schôdzi konanej dňa 3.2.1972 schválením vlastných a doplnkov vlastných stanov, schválených Radou ONV v Banskej Bystrici uznesením čis. 37/ /1972 zo dňa 25.2.1972. Členská schôdza schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162//90 b. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1060
  (from: 02/25/1972)
Družstvo vzniklo na zlučujúcej členskej schôdzi konanej dňa 3.2.1972 schválením vlast.stanov a doplnkov vlast.stanov, schválených Radou ONV v B.Bystrici uznesením č. 37/1972 zo dňa 25.2.1972. Členská schôdza schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Členská schôdza družstva dňa 5.3.1993 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (from: 06/22/1993)
Na členskej schôdzi konanej dňa 28.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/12/1997)
Uznesením členskej schôdze zo dňa 5.11.2002 bola schválená zmena stanov a ich úplné znenie v zmysle zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 03/10/2003)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person