Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2360/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
TEMPUS IMMO, a.s.
  (from: 01/19/2013)
Registered seat: 
Rastislavova 110
Košice 040 01
  (from: 01/19/2013)
Identification number (IČO): 
35 781 254
  (from: 02/09/2000)
Date of entry: 
02/09/2000
  (from: 02/09/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/09/2000)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností bez poskytovania doplnkových služieb
  (from: 02/09/2000)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/26/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/26/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/26/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/26/2007)
organizovanie a technické zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, školení, kurzov, kongresov, seminárov a výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/2007)
kancelárske, administratívne a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 06/26/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/26/2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/2007)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 08/17/2010)
kuriérske služby
  (from: 01/11/2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/11/2011)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 01/11/2011)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 01/11/2011)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 01/11/2011)
finančný lízing
  (from: 01/11/2011)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/11/2011)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 01/11/2011)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 01/11/2011)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 01/11/2011)
služby požičovní
  (from: 01/11/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/09/2000)
Ing. Martin Sojka - predseda
Čordákova 46
Košice 040 11
From: 10/04/2005
  (from: 10/12/2005)
Ing. Vincent Vattai - podpredseda
Hanojská 3
Košice 040 13
From: 05/29/2007
  (from: 06/26/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu a označeniu svojej funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/26/2007)
Capital: 
3 546 000 EUR Paid up: 3 546 000 EUR
  (from: 08/14/2012)
Shares: 
Number of shares: 3546
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 08/14/2012)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Gajdoš
Pajorova 2
Košice 040 01
From: 05/29/2007
  (from: 06/26/2007)
Katarína Čemová
Trieda SNP 404/81
Košice 040 01
From: 01/20/2011
  (from: 02/26/2011)
Gabriela Bartošová
Kamenárska 3
Michalovce 071 01
From: 07/04/2012
  (from: 08/14/2012)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 7.12.1999 a rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 328/99 Nz 324/99 zo dňa 17.12.1999 v zmysle § 154 a § 172 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení nesk. predpisov.
  (from: 02/09/2000)
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 17.3.2000 vo forme notárskej zápisnice č. Nz 55/2000 notára JUDr. Gontkovičovej o znížení základného imania na 1.000.000,-Sk a o zmene spoločnosti.
  (from: 10/20/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 115/2000, Nz 115/2000.
  (from: 11/08/2000)
Po splnení podmienok uvedených v ust. § 215 a § 216 Obchodného zákonníka k zníženie základného imania dňom 16.11.2000.
  (from: 11/16/2000)
Notárska zápisnica č. N 175/01, Nz 169/01 spísaná dňa 15.5.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní člena predstavenstva a o zmene stanov.
  (from: 06/12/2001)
Uznesenie akcionára zo dňa 5.3.2002. Doplnenie rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 23.4.2002. Zánik funkcie členky dozornej rady: Annemarie Brunhuber dňa 5.3.2002.
  (from: 12/13/2002)
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Tomáša Wagnera dňa 12.6.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.6.2002 a rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.6.2002. Notárska zápisnica N 598/2002, Nz 592/2002 zo dňa 13.6.2002.
  (from: 02/10/2003)
Notárska zápisnica N 217/03, Nz 17055/03 spísaná dňa 7.3.2003 notárskou kandidátkou JUDr. Plichtovou notára JUDr. Belkovej osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania, zmene stanov.
  (from: 05/27/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.6.2003. Funkcia člena dozornej rady M. Hirschmanna sa končí dňom 25.6.2003.
  (from: 08/15/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 9.9.2004. Trvanie funkcie členky dozornej rady Mirjany Urosevic-Markovic od 5.3.2002 do 9.9.2004.
  (from: 10/09/2004)
Zvýšenie základného imania spoločnosti o 28 000 000,- Sk na základe rozhodnutia jediného akcionára dňa 09.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 355/2004, Nz 81012/2004.
  (from: 12/09/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2005.
  (from: 06/30/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 4.10.2005. Dr. Martin Laa, funkcia predsedu predstavenstva od 01.04.2004 do 04.10.2005. Ing. Peter Kramár, člen predstavenstva od 12.06.2002 do 04.10.2005. Mag. Franz Friedl, člen dozornej rady od 01.04.2004 do 04.10.2005. Dr. Peter Blaser, člen dozornej rady od 01.04.2004 do 04.10.2005. JUDr. Slávka Gajdošová, člen dozornej rady od 31.05.2005 do 04.10.2005.
  (from: 10/12/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.05.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 543/2007, Nz 21399/2007 - zmena obchodného mena spoločnosti.
  (from: 06/26/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2010.
  (from: 08/17/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 160/2010 Nz 55281/2010 zo dňa 14.12.2010.
  (from: 01/11/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2011.
  (from: 02/26/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.07.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 251/2012, NZ 24289/2012, NCRls 24834/2012.
  (from: 08/14/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 451/2012, Nz 51908/2012, NCRIs 52763/2012.
  (from: 01/19/2013)
Date of updating data in databases:  05/20/2024
Date of extract :  05/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person