Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2916/R

Business name: 
COMA, s.r.o.
  (from: 01/11/1995 until: 11/14/2013)
Registered seat: 
Zámostie 182
Považská Bystrica 017 01
  (from: 01/11/1995 until: 11/14/2013)
Identification number (IČO): 
31 621 741
  (from: 01/11/1995)
Date of entry: 
01/11/1995
  (from: 01/11/1995)
Person dissolved from: 
8. 10. 2013
  (from: 11/15/2013)
Date of deletion: 
11/15/2013
  (from: 11/15/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/15/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/11/1995)
Objects of the company: 
veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 01/11/1995 until: 11/14/2013)
maloobchod a veľkoobchod s poľnohospodárskymi, stavebnými a lesnými strojmi, náhradnými dielmi
  (from: 01/11/1995 until: 11/14/2013)
predaj súčiastok a príslušenstva jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 01/11/1995 until: 11/14/2013)
nákup a predaj komponentov na výrobu poľnohospodárskych, stavebných a lesných strojov
  (from: 01/11/1995 until: 11/14/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/11/1995 until: 11/14/2013)
servis poľnohospodárskych, stavebných a lesných strojov
  (from: 01/11/1995 until: 11/14/2013)
Partners: 
Ing. Ľubomír Dobias
Lánska 925/1-26
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/18/1999 until: 09/29/2006)
Ing. Ľubomír Dobias
Lánska 925/1-26
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/18/1998 until: 03/17/1999)
Ing. Ľubomír Dobias
Lánska 925/1-26
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/11/1995 until: 05/17/1998)
Ing. Peter Vrabec
Šípošova 12/42
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/18/1998 until: 03/17/1999)
Ing. Peter Vrabec
Šípošova 12/42
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/11/1995 until: 05/17/1998)
Ing. Ľubomír Dobias
Lánska 925/1-26
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/30/2006 until: 11/14/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Ľubomír Dobias
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/11/1995 until: 05/17/1998)
Ing. Peter Vrabec
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/11/1995 until: 05/17/1998)
Ing. Ľubomír Dobias
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/18/1998 until: 03/17/1999)
Ing. Peter Vrabec
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/18/1998 until: 03/17/1999)
Ing. Ľubomír Dobias
( peňažný vklad )
  (from: 03/18/1999 until: 09/29/2006)
Ing. Ľubomír Dobias
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/30/2006 until: 11/27/2012)
Ing. Ľubomír Dobias
Amount of investment: 6 638,78 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 11/28/2012 until: 11/14/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/11/1995 until: 11/14/2013)
Ing. Ľubomír Dobias
Lánska 925/1-26
Považská Bystrica
  (from: 01/11/1995 until: 09/29/2006)
Ing. Ľubomír Dobias
Lánska 925/1-26
Považská Bystrica
From: 01/11/1995
  (from: 09/30/2006 until: 11/14/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 01/11/1995 until: 11/14/2013)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 11/28/2012 until: 11/14/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/30/2006 until: 11/27/2012)
100 000 Sk
  (from: 01/11/1995 until: 03/17/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/28/2011-39 zo dňa 30.08.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2013, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť COMA, s.r.o., so sídlom Zámostie 182, Považská Bystrica, IČO 31 621 741 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 2916/R.
  (from: 11/15/2013)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.10.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6637
  (from: 01/11/1995 until: 11/14/2013)
Dodatok č. 1 zo dňa 01.06.1998 k spoločenskej zmluve. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 01.06.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve spísaný formou notárskej zápisnice N 50/99, NZ 49/99 zo dňa 15.03.1999.
  (from: 03/18/1999 until: 11/14/2013)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person