Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  362/B

Business name: 
ISTROS, a.s.
  (from: 12/14/2010)
Registered seat: 
Vajnorská 127
Bratislava 831 04
  (from: 08/20/1992)
Identification number (IČO): 
00 603 830
  (from: 12/11/1990)
Date of entry: 
12/11/1990
  (from: 12/11/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/14/2010)
Objects of the company: 
obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia
  (from: 12/14/2010)
vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych a inžinierskych stavieb ako i vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
  (from: 12/14/2010)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zapísaného predmetu podnikania
  (from: 12/14/2010)
veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2010)
maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno - technických služieb
  (from: 12/14/2010)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 12/14/2010)
odťahovacia služba, v rozsahu voľnej živnosti - nútený odťah
  (from: 12/14/2010)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 12/14/2010)
oprava karosérii
  (from: 12/14/2010)
chov koní
  (from: 12/14/2010)
nákup, predaj a prenájom koní
  (from: 12/14/2010)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavy a osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 12/14/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/14/2010)
Juraj Váňo - podpredseda predstavenstva
Rajecká 8690/3
Bratislava 821 07
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Ing. Emil Mayer - predseda predstavenstva
Višňová 2933/8
Bratislava 831 01
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Martin Ouzký - člen predstavenstva
Hrdličkova 2B
Bratislava 831 01
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Zuzana Weissenpacherová - člen predstavenstva
Krčulova 1
Brezno 977 01
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú a za spoločnosť sa podpisujú všetci členovia predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva nasledovne: Predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva.
  (from: 12/14/2010)
Capital: 
132 800 EUR Paid up: 132 800 EUR
  (from: 12/14/2010)
Supervisory board: 
Ing. Zdenek Ouzký
Hrdličkova 2B
Bratislava 831 01
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
JUDr. Janka Hazlingerová
Čapkova 8
Bratislava 811 06
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Orest Mayer
Francisciho 5
Bratislava 811 08
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.11.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 557
  (from: 12/11/1990)
Spoločenská zmluva uzavretá medzi spoločníkmi v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) dňa 27.4.1992. Stary spis: S.r.o. 557
  (from: 08/20/1992)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 4.2.93 o znížení základného imania spoločnosti. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 10.6.93 ktorým sa schvaľujú zmluvy o prevodoch podielov. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 19.7.1993. Stary spis: S.r.o. 557
  (from: 12/08/1993)
Prevody častí obchodných podielov schválené na valnom zhromaždení dňa 18.04.1994. Spoločenská zmluva zo dňa 26.04.1994 schvá- lená na valnom zhromaždení dňa 20.04.1994. Stary spis: S.r.o. 557
  (from: 10/31/1994)
Prevod obchodných podielov schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.1.1996. Stary spis: S.r.o. 557
  (from: 01/17/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.8.2002, na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou ISTROS CARTHEN s.r.o., spoločnosť na seba dňom 1.11.2002 preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé imanie zrušenej spoločnosti ISTROS CARTHEN s.r.o., Vajnorská 127, Bratislava, IČO: 35 693 410. Spoločenská zmluva zo dňa 28.8.2002.
  (from: 10/28/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.12.2006.
  (from: 12/16/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2010 - zvýšenie základného imania.
  (from: 07/29/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2010.
  (from: 11/11/2010)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person