Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  362/B

Business name: 
ISTROS, a.s.
  (from: 12/14/2010)
ISTROS, spol. s r.o.
  (from: 12/08/1993 until: 12/13/2010)
ISTROS, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 12/11/1990 until: 12/07/1993)
Registered seat: 
Vajnorská 127
Bratislava 831 04
  (from: 08/20/1992)
Bratislava
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
Identification number (IČO): 
00 603 830
  (from: 12/11/1990)
Date of entry: 
12/11/1990
  (from: 12/11/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/14/2010)
Private limited liability company
  (from: 12/11/1990 until: 12/13/2010)
Objects of the company: 
obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia
  (from: 12/14/2010)
vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych a inžinierskych stavieb ako i vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
  (from: 12/14/2010)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zapísaného predmetu podnikania
  (from: 12/14/2010)
veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2010)
maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno - technických služieb
  (from: 12/14/2010)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 12/14/2010)
odťahovacia služba, v rozsahu voľnej živnosti - nútený odťah
  (from: 12/14/2010)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 12/14/2010)
oprava karosérii
  (from: 12/14/2010)
chov koní
  (from: 12/14/2010)
nákup, predaj a prenájom koní
  (from: 12/14/2010)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavy a osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 12/14/2010)
vykonávanie stavebnej údržby a rekonštrukcie budov
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
výroba výrobkov drevospracujúceho priemyslu
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
podnikateľská činnosť na úseku veľkoobchodu a maloobchodu s tovarom, okrem potravín a ostatných tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
reklamná agentúra
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
vydavateľská
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia
  (from: 08/20/1992 until: 12/13/2010)
vykonávanie priemyselných, bytových, ob- čianskych a inžinierskych stavieb ako i vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
  (from: 08/20/1992 until: 12/13/2010)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zapísaného predmetu podnikania
  (from: 08/20/1992 until: 12/13/2010)
veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/28/2002 until: 12/13/2010)
maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/28/2002 until: 12/13/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno - technických služieb
  (from: 10/28/2002 until: 12/13/2010)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 10/28/2002 until: 12/13/2010)
odťahovacia služba, v rozsahu voľnej živnosti - nútený odťah
  (from: 10/28/2002 until: 12/13/2010)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 10/28/2002 until: 12/13/2010)
oprava karosérii
  (from: 10/28/2002 until: 12/13/2010)
chov koní
  (from: 10/28/2002 until: 12/13/2010)
nákup, predaj a prenájom koní
  (from: 10/28/2002 until: 12/13/2010)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavy a osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 10/28/2002 until: 12/13/2010)
Partners: 
Marián Baláž
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/08/1993 until: 10/30/1994)
Marián Baláž
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 12/07/1993)
Marián Baláž
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
Vojtech Domsitz
Pomlejská 35/1149
Šamorín
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Dušan Fajnor
Revolučná 28
Galanta
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Štefan Horváth
Dudvážšska 39
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Ľubica Chochlíková
Pankúchova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 12/07/1993)
Ladislav Kollár
Trebišovská 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Jozef Monsberger
Gorkého 20
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Roman Šarmír
J. Jesenského 6
Senec
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Juraj Váňa
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/19/1993 until: 12/07/1993)
Juraj Váňa
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Juraj Váňa
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
Juraj Vaňo
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/28/2002 until: 10/15/2004)
Juraj Vaňo
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/17/1996 until: 10/27/2002)
Juraj Vaňo
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/31/1994 until: 01/16/1996)
Juraj Vaňo
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/08/1993 until: 10/30/1994)
Peter Vaňo
Biely Kríž 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Jana Váňová
Rajecká 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 12/07/1993)
Karol Veleba
Korytnická 3
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 10/28/2002 until: 12/15/2006)
Karol Veleba
Korytnícka 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/17/1996 until: 10/27/2002)
Karol Veleba
Korytnícka 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/08/1993 until: 01/16/1996)
Karol Veleba
Korytnícka 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/19/1993 until: 12/07/1993)
Karol Veleba
Korytnícka 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Karol Veleba
Korytnícka 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
Alena Velebová
Korytnická 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 12/07/1993)
Anna Velebová
Korytnická 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 12/07/1993)
Anton Wagner
Sedmokráskova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Juraj Váňo
Rajecká 3
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 10/16/2004 until: 12/13/2010)
Ing. Emil Mayer
Višňová 8
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 10/28/2002 until: 12/13/2010)
Ing. Zdenek Ouzký
Hrdličkova 2955/2B
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 11/11/2010 until: 12/13/2010)
Contribution of each member: 
Karol Veleba
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
Juraj Váňa
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
Marián Baláž
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
Karol Veleba
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Juraj Váňa
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Marián Baláž
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 12/07/1993)
Anna Velebová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 12/07/1993)
Jana Váňová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 12/07/1993)
Alena Velebová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 12/07/1993)
Ľubica Chochlíková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 12/07/1993)
Anton Wagner
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Peter Vaňo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Dušan Fajnor
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Roman Šarmír
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Vojtech Domsitz
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Štefan Horváth
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Jozef Monsberger
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Ladislav Kollár
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 03/18/1993)
Karol Veleba
Amount of investment: 230 000 Sk Paid up: 174 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 12/07/1993)
Juraj Váňa
Amount of investment: 230 000 Sk Paid up: 174 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 12/07/1993)
Marián Baláž
Amount of investment: 110 000 Sk
  (from: 12/08/1993 until: 10/30/1994)
Karol Veleba
Amount of investment: 110 000 Sk
  (from: 12/08/1993 until: 01/16/1996)
Juraj Vaňo
Amount of investment: 110 000 Sk
  (from: 12/08/1993 until: 10/30/1994)
Juraj Vaňo
Amount of investment: 80 000 Sk
  (from: 10/31/1994 until: 01/16/1996)
Karol Veleba
Amount of investment: 165 000 Sk Paid up: 165 000 Sk
  (from: 01/17/1996 until: 10/27/2002)
Juraj Vaňo
Amount of investment: 165 000 Sk Paid up: 165 000 Sk
  (from: 01/17/1996 until: 10/27/2002)
Karol Veleba
Amount of investment: 186 000 Sk Paid up: 186 000 Sk
  (from: 10/28/2002 until: 12/15/2006)
Juraj Vaňo
Amount of investment: 186 000 Sk Paid up: 186 000 Sk
  (from: 10/28/2002 until: 10/15/2004)
Ing. Emil Mayer
Amount of investment: 158 000 Sk Paid up: 158 000 Sk
  (from: 10/28/2002 until: 12/15/2006)
Juraj Váňo
Amount of investment: 186 000 Sk Paid up: 186 000 Sk
  (from: 10/16/2004 until: 12/15/2006)
Ing. Emil Mayer
Amount of investment: 251 000 Sk Paid up: 251 000 Sk
  (from: 12/16/2006 until: 01/20/2009)
Juraj Váňo
Amount of investment: 279 000 Sk Paid up: 279 000 Sk
  (from: 12/16/2006 until: 01/20/2009)
Ing. Emil Mayer
Amount of investment: 8 332 EUR Paid up: 8 332 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 07/28/2010)
Juraj Váňo
Amount of investment: 9 262 EUR Paid up: 9 262 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 07/28/2010)
Ing. Emil Mayer
Amount of investment: 62 890 EUR Paid up: 62 890 EUR
  (from: 07/29/2010 until: 11/10/2010)
Juraj Váňo
Amount of investment: 69 910 EUR Paid up: 69 910 EUR
  (from: 07/29/2010 until: 11/10/2010)
Ing. Emil Mayer
Amount of investment: 21 000 EUR Paid up: 21 000 EUR
  (from: 11/11/2010 until: 12/13/2010)
Juraj Váňo
Amount of investment: 21 000 EUR Paid up: 21 000 EUR
  (from: 11/11/2010 until: 12/13/2010)
Ing. Zdenek Ouzký
Amount of investment: 90 800 EUR Paid up: 90 800 EUR
  (from: 11/11/2010 until: 12/13/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/14/2010)
konatelia
  (from: 10/28/2002 until: 12/13/2010)
konatelia
  (from: 10/31/1994 until: 10/27/2002)
konatelia
  (from: 08/20/1992 until: 10/30/1994)
konatelia
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
Juraj Váňo - podpredseda predstavenstva
Rajecká 8690/3
Bratislava 821 07
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Ing. Emil Mayer - predseda predstavenstva
Višňová 2933/8
Bratislava 831 01
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Martin Ouzký - člen predstavenstva
Hrdličkova 2B
Bratislava 831 01
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Zuzana Weissenpacherová - člen predstavenstva
Krčulova 1
Brezno 977 01
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Marián Baláž
Rajecká 3
Bratislava
  (from: 08/20/1992 until: 01/16/1996)
Ing. Emil Mayer
Francisciho 5
Bratislava
  (from: 10/31/1994 until: 01/16/1996)
Ing. Emil Mayer
Francisciho 5
Bratislava 811 08
From: 09/01/2002
  (from: 10/28/2002 until: 10/15/2004)
Ing. Emil Mayer
Višňová 8
Bratislava 831 01
From: 09/01/2002
  (from: 10/16/2004 until: 12/15/2006)
Juraj Váňa
Rajecká 3
Bratislava
  (from: 08/20/1992 until: 01/16/1996)
Juraj Vaňo
Rajecká 3
Bratislava
  (from: 01/17/1996 until: 10/15/2004)
Juraj Váňo
Rajecká 3
Bratislava 821 07
From: 12/11/1990
  (from: 10/16/2004 until: 12/15/2006)
Karol Veleba
Korytnícka 3
Bratislava
  (from: 08/20/1992 until: 01/16/1996)
Karol Veleba
Korytnícka 3
Bratislava
  (from: 01/17/1996 until: 10/15/2004)
Karol Veleba
Korytnická 3
Bratislava 821 07
From: 12/11/1990
  (from: 10/16/2004 until: 12/15/2006)
Karol Veleba
Korytnická 3
Bratislava 821 07
From: 12/11/1990 Until: 12/08/2006
  (from: 12/16/2006 until: 12/15/2006)
Ing. Emil Mayer
Višňová 2933/8
Bratislava 831 01
From: 09/01/2002 Until: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010 until: 12/13/2010)
Juraj Váňo
Rajecká 8690/3
Bratislava 821 07
From: 12/11/1990 Until: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010 until: 12/13/2010)
Ing. Emil Mayer
Višňová 2933/8
Bratislava 831 01
From: 09/01/2002
  (from: 12/16/2006 until: 12/13/2010)
Juraj Váňo
Rajecká 8690/3
Bratislava 821 07
From: 12/11/1990
  (from: 12/16/2006 until: 12/13/2010)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú a za spoločnosť sa podpisujú všetci členovia predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva nasledovne: Predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva.
  (from: 12/14/2010)
V mene spoločnosti konajú konatelia, a to vždy spoločne.
  (from: 12/16/2006 until: 12/13/2010)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/28/2002 until: 12/15/2006)
Za spoločnosť konajú a v jej mene podpisujú konatelia vo všetkých veciach spoločne, pričom na platnosť úkonu v mene spoločnosti sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch konateľov.
  (from: 10/31/1994 until: 10/27/2002)
Za spoločnosť konajú a v jej mene podpisujú konatelia vo všetkých veciach spoločne, pričom na platnosťúkonu v mene spoločnosti sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch konateľov.
  (from: 08/20/1992 until: 10/30/1994)
Karol Veleba /riaditeľ/ Juraj Váňa /zástupca riaditeľa/ Marián Baláž /zástupca riaditeľa/
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
Capital: 
132 800 EUR Paid up: 132 800 EUR
  (from: 12/14/2010)
132 800 EUR Paid up: 132 800 EUR
  (from: 07/29/2010 until: 12/13/2010)
17 594 EUR Paid up: 17 594 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 07/28/2010)
530 000 Sk Paid up: 530 000 Sk
  (from: 10/28/2002 until: 01/20/2009)
330 000 Sk
  (from: 12/08/1993 until: 10/27/2002)
710 000 Sk
  (from: 08/20/1992 until: 12/07/1993)
300 000 Sk
  (from: 12/11/1990 until: 08/19/1992)
Supervisory board: 
Ing. Zdenek Ouzký
Hrdličkova 2B
Bratislava 831 01
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
JUDr. Janka Hazlingerová
Čapkova 8
Bratislava 811 06
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Orest Mayer
Francisciho 5
Bratislava 811 08
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.11.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 557
  (from: 12/11/1990)
Spoločenská zmluva uzavretá medzi spoločníkmi v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) dňa 27.4.1992. Stary spis: S.r.o. 557
  (from: 08/20/1992)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 4.2.93 o znížení základného imania spoločnosti. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 10.6.93 ktorým sa schvaľujú zmluvy o prevodoch podielov. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 19.7.1993. Stary spis: S.r.o. 557
  (from: 12/08/1993)
Prevody častí obchodných podielov schválené na valnom zhromaždení dňa 18.04.1994. Spoločenská zmluva zo dňa 26.04.1994 schvá- lená na valnom zhromaždení dňa 20.04.1994. Stary spis: S.r.o. 557
  (from: 10/31/1994)
Prevod obchodných podielov schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.1.1996. Stary spis: S.r.o. 557
  (from: 01/17/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.8.2002, na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou ISTROS CARTHEN s.r.o., spoločnosť na seba dňom 1.11.2002 preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé imanie zrušenej spoločnosti ISTROS CARTHEN s.r.o., Vajnorská 127, Bratislava, IČO: 35 693 410. Spoločenská zmluva zo dňa 28.8.2002.
  (from: 10/28/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.12.2006.
  (from: 12/16/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2010 - zvýšenie základného imania.
  (from: 07/29/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2010.
  (from: 11/11/2010)
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka záložcu : Ing. Emila Mayera, r.č. Francisciho 5 811 08 Bratislava v prospech z á l o ž n é h o v e r i t e ľ a : Karola Veleba, r.č. Korytnická 3 821 07 Bratislava na uspokojenie pohľadávky vo výške 4 169 400,- Sk s titulom poskytnutej finančnej pôžičky a záložnej zmluvy zo dňa 25.9.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2002.
  (from: 03/24/2003 until: 12/15/2006)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person