Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  300/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Senohrad
  (from: 08/20/2014)
Registered seat: 
Senohrad 962 43
  (from: 02/22/1972)
Identification number (IČO): 
00 210 064
  (from: 02/22/1972)
Date of entry: 
02/22/1972
  (from: 02/22/1972)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/22/1972)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 02/24/1993)
výroba a predaj poľnohospodárskeho náradia a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 02/24/1993)
kúpa a predaj agregátov a náhradných súčiastok poľnohospodárskych strojov
  (from: 02/24/1993)
kúpa a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 10/22/1996)
poskytovanie služieb súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou, lesníctvom a poľovníctvom, strojmi, zariadeniami a mechanizmami slúžiacimi k danej výrobe
  (from: 05/30/2001)
stavebné stolárstvo, výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
  (from: 05/30/2001)
murárske práce
  (from: 05/30/2001)
prípravné práce pred zahájením stavby a úpravné práce po skončení stavby v rozsahu voľných živností
  (from: 05/30/2001)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 05/30/2001)
letná a zimná údržba komunikácií strojmi a zariadeniami slúžiacimi k danej údržbe v rozsahu voľných živností
  (from: 05/30/2001)
výroba drevných obalov - palety, bedne, sudy
  (from: 05/30/2001)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
  (from: 05/30/2001)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/30/2001)
vývoz fekálií
  (from: 05/30/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/24/1993)
Ing. Ján Kollárik - Chairman of the Board of Directors
22
Lackov 962 44
From: 07/02/2021
  (from: 08/03/2021)
Ing. Jozef Mlynarčík - Member of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 07/02/2021
  (from: 08/03/2021)
Ing. Juraj Béreš - Member of the Board of Directors
Vrbovská 24
Michalovce 071 01
From: 07/02/2021
  (from: 08/03/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok a listiny o právnych úkonoch podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
  (from: 08/03/2021)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Golian
102
Senohrad 962 43
From: 08/06/2020
  (from: 09/30/2020)
Margita Kiršnerová
9
Lackov 962 44
From: 08/06/2020
  (from: 09/30/2020)
Ján Vidhold
285
Senohrad 962 43
From: 08/06/2020
  (from: 09/30/2020)
Registered capital: 
296 090,48 EUR
  (from: 04/01/2009)
Basic member contribution: 
1 000 EUR
  (from: 10/15/2013)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi ko- nanej dňa 22.2.1972 prijatím vlastných stanov, schválených R ONV vo Zvolene uznesením č. 75/72-R/ONV dňa 31.3.1972 Členská schôdza konaná dňa 1.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospo- dárskoim družstevníctve. Starý spis: Dr 1066
  (from: 02/22/1972)
Členská schôdza prijala zmenu stanov dňa 14.1.1993. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obchod. zák. v súlade so zák. 42/92 Zb.
  (from: 02/24/1993)
Na členskej schôdzi konanej dňa 19.06.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/22/1996)
Na členskej schôdzi konanej dňa 30.3.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/30/2001)
Na členskej schôdzi konanej dňa 22.3.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/29/2001)
Na členskej schôdzi konanej dňa 22.3.2002 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 04/25/2002)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 10/26/2013
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2 R 8/2013 - 227 zo dňa 21. 10. 2013, právoplatným dňa 26. 10. 2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Poľnohospodárske družstvo Senohrad, 962 43 Senohrad, IČO: 00 210 064 a za správcu ustanovil Ing. Ladislava Kokavca, J. Vargu 16, 984 01 Lučenec.
  (from: 08/20/2014)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 06/10/2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2R/8/2013-354 zo dňa 02. 06. 2014, právoplatným dňa 10. 06. 2014 súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 12. 05. 2014 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka Poľnohospodárske družstvo Senohrad "v reštrukturalizácii", 962 43 Senohrad, IČO: 00 210 064.
  (from: 08/20/2014)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person