Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  300/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Senohrad
  (from: 08/20/2014)
Poľnohospodárske družstvo Senohrad „v reštrukturalizácii“
  (from: 02/20/2014 until: 08/19/2014)
Poľnohospodárske družstvo Senohrad
  (from: 02/22/1972 until: 02/19/2014)
Registered seat: 
Senohrad 962 43
  (from: 02/22/1972)
Identification number (IČO): 
00 210 064
  (from: 02/22/1972)
Date of entry: 
02/22/1972
  (from: 02/22/1972)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/22/1972)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 02/24/1993)
výroba a predaj poľnohospodárskeho náradia a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 02/24/1993)
kúpa a predaj agregátov a náhradných súčiastok poľnohospodárskych strojov
  (from: 02/24/1993)
kúpa a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 10/22/1996)
poskytovanie služieb súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou, lesníctvom a poľovníctvom, strojmi, zariadeniami a mechanizmami slúžiacimi k danej výrobe
  (from: 05/30/2001)
stavebné stolárstvo, výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
  (from: 05/30/2001)
murárske práce
  (from: 05/30/2001)
prípravné práce pred zahájením stavby a úpravné práce po skončení stavby v rozsahu voľných živností
  (from: 05/30/2001)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 05/30/2001)
letná a zimná údržba komunikácií strojmi a zariadeniami slúžiacimi k danej údržbe v rozsahu voľných živností
  (from: 05/30/2001)
výroba drevných obalov - palety, bedne, sudy
  (from: 05/30/2001)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
  (from: 05/30/2001)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/30/2001)
vývoz fekálií
  (from: 05/30/2001)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 10/22/1996 until: 05/29/2001)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 02/22/1972 until: 02/23/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 02/22/1972 until: 02/23/1993)
obchodná činnosť
  (from: 02/22/1972 until: 02/23/1993)
výroba vidiel
  (from: 02/22/1972 until: 02/23/1993)
práce a služby členom a občanom
  (from: 02/22/1972 until: 02/23/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/24/1993)
Managing board
  (from: 02/22/1972 until: 02/23/1993)
Ing. Ján Kollárik - Chairman of the Board of Directors
22
Lackov 962 44
From: 07/02/2021
  (from: 08/03/2021)
Ing. Jozef Mlynarčík - Member of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 07/02/2021
  (from: 08/03/2021)
Ing. Juraj Béreš - Member of the Board of Directors
Vrbovská 24
Michalovce 071 01
From: 07/02/2021
  (from: 08/03/2021)
Juraj Bartko - člen
43
Lackov
  (from: 02/24/1993 until: 10/21/1996)
Štefan Brčica - člen
36
Horné Mladonice
  (from: 02/24/1993 until: 10/21/1996)
Ján Bučík - člen
124
Senohrad
  (from: 10/22/1996 until: 10/28/2001)
Ľubomír Bučík - člen predstavenstva
124
Senohrad 962 43
From: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 10/14/2013)
Ing. Peter Búšik - člen predstavenstva
Tupého 13161/51E
Bratislava 831 01
From: 05/25/2015
  (from: 07/14/2015 until: 02/15/2018)
Ing. Peter Búšik - člen predstavenstva
Tupého 13161/51E
Bratislava 831 01
From: 05/25/2015 Until: 01/23/2018
  (from: 02/16/2018 until: 02/15/2018)
Anna Čierna - člen predstavenstva
102
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 01/26/2012)
Anna Čierna - člen predstavenstva
102
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Anna Drozdyová - člen
49
Senohrad
  (from: 10/29/2001 until: 05/31/2007)
Anna Drozdyová - člen
49
Senohrad
Until: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Anna Drozdyová - člen predstavenstva
49
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 01/26/2012)
Anna Drozdyová - člen predstavenstva
49
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Juraj Farbiak - člen
40
Lackov
  (from: 02/24/1993 until: 10/21/1996)
Pavol Farbiak - člen
1
Lackov
  (from: 10/22/1996 until: 07/15/1998)
Ján Farbiak - člen
61
Lackov
  (from: 10/29/2001 until: 05/31/2007)
Ján Farbiak - člen
61
Lackov
Until: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ján Farbiak - člen predstavenstva
61
Lackov 962 44
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 01/26/2012)
Ján Farbiak - člen predstavenstva
61
Lackov 962 44
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Pavol Farbiak - podpredseda
1
Lackov
  (from: 07/16/1998 until: 05/31/2007)
Pavol Farbiak - podpredseda
1
Lackov
Until: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Pavel Fulajtár - člen
42
Lackov
  (from: 02/24/1993 until: 02/04/1997)
Pavel Fulajtár - člen
42
Lackov
  (from: 02/05/1997 until: 10/28/2001)
Ján Fulajtár - člen
112
Horné Mladonice
  (from: 10/22/1996 until: 05/31/2007)
Ján Fulajtár - člen
112
Horné Mladonice
Until: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Pavel Fulajtár - člen predstavenstva
42
Lackov 962 44
From: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 10/14/2013)
Pavel Fulajtár - člen predstavenstva
42
Lackov 962 44
From: 12/19/2011 Until: 09/19/2013
  (from: 10/15/2013 until: 10/14/2013)
Ing. Jozef Golian - predseda
102
Senohrad
  (from: 02/22/1972 until: 02/04/1997)
Ing. Jozef Golian - predseda
102
Senohrad
  (from: 02/05/1997 until: 05/31/2007)
Ing. Jozef Golian - predseda
102
Senohrad
Until: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Jozef Golian - predseda predstavenstva
102
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 01/26/2012)
Ing. Jozef Golian - predseda predstavenstva
102
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Ing. Jozef Golian - Chairman of the Board of Directors
102
Senohrad 962 43
From: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 07/03/2014)
Ing. Jozef Golian - Chairman of the Board of Directors
102
Senohrad 962 43
From: 12/19/2011 Until: 05/28/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/03/2014)
Ing. Jozef Gutten - podpredseda
102
Senohrad
  (from: 02/24/1993 until: 02/04/1997)
Ing. Jozef Gutten - podpredseda
102
Senohrad
  (from: 02/05/1997 until: 07/15/1998)
Mgr. Marián Haverlík - člen prestavenstva
1727/12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/25/2015
  (from: 07/14/2015 until: 05/11/2018)
Mgr. Marián Haverlík - člen prestavenstva
1727/12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/25/2015 Until: 04/19/2018
  (from: 05/12/2018 until: 05/11/2018)
Mgr. Marián Haverlík - podpredseda predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/28/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/13/2015)
Mgr. Marián Haverlík - podpredseda predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/28/2014 Until: 05/25/2015
  (from: 07/14/2015 until: 07/13/2015)
Mgr. Marián Haverlík - Vice-chairman of the Board of Directors
Hviezdoslavova 1727/12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/19/2018
  (from: 05/12/2018 until: 10/16/2020)
Mgr. Marián Haverlík - Vice-chairman of the Board of Directors
Hviezdoslavova 1727/12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/19/2018 Until: 09/30/2020
  (from: 10/17/2020 until: 10/16/2020)
Anna Horváthová - člen
21
Horné Mladonice
  (from: 02/05/1997 until: 10/28/2001)
Anna Horváthová - člen
Sencovka 951
Krupina
  (from: 02/24/1993 until: 02/04/1997)
Jozef Jambrich - člen
77
Senohrad
  (from: 02/24/1993 until: 10/21/1996)
Ing. Maroš Kminiak - člen
480
Tužina 972 14
From: 09/19/2013
  (from: 10/15/2013 until: 07/03/2014)
Ing. Maroš Kminiak - člen
480
Tužina 972 14
From: 09/19/2013 Until: 05/28/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/03/2014)
Ing. Maroš Kminiak - podpredseda predstavenstva
480
Tužina 972 14
From: 05/25/2015
  (from: 07/14/2015 until: 05/11/2018)
Ing. Maroš Kminiak - podpredseda predstavenstva
480
Tužina 972 14
From: 05/25/2015 Until: 04/19/2018
  (from: 05/12/2018 until: 05/11/2018)
Ing. Maroš Kminiak - predseda predstavenstva
480
Tužina 972 14
From: 05/28/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/13/2015)
Ing. Maroš Kminiak - predseda predstavenstva
480
Tužina 972 14
From: 05/28/2014 Until: 05/25/2015
  (from: 07/14/2015 until: 07/13/2015)
Ing. Ján Kollárik - Chairman of the Board of Directors
22
Lackov 974 01
From: 04/19/2018
  (from: 05/12/2018 until: 07/31/2019)
Štefan Korčok - člen
30
Lackov
  (from: 02/24/1993 until: 10/21/1996)
Miroslav Korčok - člen
30
Lackov
  (from: 10/29/2001 until: 05/31/2007)
Miroslav Korčok - člen
30
Lackov
Until: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Miroslav Korčok - člen predstavenstva
30
Lackov 962 44
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 01/26/2012)
Miroslav Korčok - člen predstavenstva
30
Lackov 962 44
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Miroslav Korčok - člen predstavenstva
30
Lackov 962 44
From: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 10/14/2013)
Miroslav Korčok - člen predstavenstva
30
Lackov 962 44
From: 12/19/2011 Until: 09/19/2013
  (from: 10/15/2013 until: 10/14/2013)
Pavel Kotruch - člen
180
Senohrad
  (from: 02/24/1993 until: 10/21/1996)
Stanislav Kotruch - člen
288
Senohrad
  (from: 10/22/1996 until: 10/28/2001)
Juraj Lazár - člen
17
Senohrad
  (from: 02/24/1993 until: 10/21/1996)
Ing. Zdenko Mazúr - podpredseda
  (from: 02/22/1972 until: 02/23/1993)
Ing. Mária Mazúrová - člen
47
Senohrad
  (from: 07/16/1998 until: 10/28/2001)
Ing. Jozef Mlynarčík - Member of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 09/30/2020
  (from: 10/17/2020 until: 05/10/2021)
Ing. Jozef Mlynarčík - Member of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 09/30/2020 Until: 04/30/2021
  (from: 05/11/2021 until: 05/10/2021)
Ján Mojžiš - člen
167
Senohrad
  (from: 02/24/1993 until: 10/21/1996)
Ján Orem - člen
220
Senohrad
  (from: 10/22/1996 until: 10/28/2001)
Vojtech Packa - člen predstavenstva
8
Horné Mladonice 962 43
From: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 10/14/2013)
Vojtech Packa - člen predstavenstva
8
Horné Mladonice 962 43
From: 12/19/2011 Until: 09/19/2013
  (from: 10/15/2013 until: 10/14/2013)
Jozef Pálka - člen
31
Lackov
  (from: 10/22/1996 until: 05/31/2007)
Jozef Pálka - člen
31
Lackov
Until: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Jozef Pálka - člen predstavenstva
31
Lackov 962 44
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 01/26/2012)
Jozef Pálka - člen predstavenstva
31
Lackov 962 44
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Jozef Pálka - člen predstavenstva
31
Lackov 962 44
From: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 10/14/2013)
Jozef Pálka - člen predstavenstva
31
Lackov 962 44
From: 12/19/2011 Until: 09/19/2013
  (from: 10/15/2013 until: 10/14/2013)
Ing. Juraj Petruš - Member of the Board of Directors
145
Bzovík 962 41
From: 04/19/2018
  (from: 05/12/2018 until: 07/31/2019)
Ing. Juraj Petruš - Member of the Board of Directors
145
Bzovík 962 41
From: 04/19/2018 Until: 05/28/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/31/2019)
Ing. Juraj Petruš - predseda predstavenstva
145
Bzovík 962 41
From: 05/25/2015
  (from: 07/14/2015 until: 05/11/2018)
Ing. Juraj Petruš - predseda predstavenstva
145
Bzovík 962 41
From: 05/25/2015 Until: 04/19/2018
  (from: 05/12/2018 until: 05/11/2018)
Ing. Maroš Sabolčák - Member of the Board of Directors
268
Podlužany 935 27
From: 05/28/2019
  (from: 08/01/2019 until: 10/16/2020)
Ing. Maroš Sabolčák - Member of the Board of Directors
268
Podlužany 935 27
From: 05/28/2019 Until: 09/30/2020
  (from: 10/17/2020 until: 10/16/2020)
Jozef Slúka - člen
161
Senohrad
  (from: 10/22/1996 until: 10/28/2001)
Jozef Slúka - člen predstavenstva
161
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 01/26/2012)
Jozef Slúka - člen predstavenstva
161
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Jozef Škraban
106
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 11/23/2007)
Jozef Škraban - člen
106
Senohrad
  (from: 10/29/2001 until: 05/31/2007)
Jozef Škraban - člen
106
Senohrad
Until: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Jozef Škraban - člen predstavenstva
106
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 11/24/2007 until: 01/26/2012)
Jozef Škraban - člen predstavenstva
106
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Jaroslav Uramkin - člen
1
Horné Mladonice
  (from: 10/22/1996 until: 10/28/2001)
Ján Vidhold
285
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 11/23/2007)
Ján Vidhold - člen
285
Senohrad
  (from: 02/05/1997 until: 05/31/2007)
Ján Vidhold - člen
285
Senohrad
Until: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ján Vidhold - podpredseda predstavenstva
285
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 11/24/2007 until: 01/26/2012)
Ján Vidhold - podpredseda predstavenstva
285
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Ján Vidhold - podpredseda predstavenstva
285
Senohrad 962 43
From: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 10/14/2013)
Ján Vidhold - podpredseda predstavenstva
285
Senohrad 962 43
From: 12/19/2011 Until: 09/19/2013
  (from: 10/15/2013 until: 10/14/2013)
Ján Vinhold - člen
285
Senohrad
  (from: 02/24/1993 until: 02/04/1997)
Mgr. Marek Vízy - Member of the Board of Directors
Kmeťova 25/14
Nitra 949 11
From: 01/24/2018
  (from: 02/16/2018 until: 05/11/2018)
Mgr. Marek Vízy - Member of the Board of Directors
Kmeťova 25/14
Nitra 949 11
From: 01/24/2018 Until: 04/19/2018
  (from: 05/12/2018 until: 05/11/2018)
Mgr. Marek Vízy - Vice-chairman of the Board of Directors
Kmeťova 25/14
Nitra 949 11
From: 04/19/2018
  (from: 05/12/2018 until: 05/10/2021)
Mgr. Marek Vízy - Vice-chairman of the Board of Directors
Kmeťova 25/14
Nitra 949 11
From: 04/19/2018 Until: 04/30/2021
  (from: 05/11/2021 until: 05/10/2021)
Ing. Ján Kollárik - Chairman of the Board of Directors
22
Lackov 962 44
From: 04/19/2018 Until: 07/02/2021
  (from: 08/03/2021 until: 08/02/2021)
Ing. Ján Kollárik - Chairman of the Board of Directors
22
Lackov 962 44
From: 04/19/2018
  (from: 08/01/2019 until: 08/02/2021)
Ing. Dalibor Majerčiak - Vice-chairman of the Board of Directors
46
Pavčina Lehota 031 01
From: 09/30/2020 Until: 07/02/2021
  (from: 08/03/2021 until: 08/02/2021)
Ing. Dalibor Majerčiak - Vice-chairman of the Board of Directors
46
Pavčina Lehota 031 01
From: 09/30/2020
  (from: 10/17/2020 until: 08/02/2021)
Ing. Jozef Mlynarčík - Vice-chairman of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 04/30/2021 Until: 07/02/2021
  (from: 08/03/2021 until: 08/02/2021)
Ing. Jozef Mlynarčík - Vice-chairman of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 04/30/2021
  (from: 05/11/2021 until: 08/02/2021)
Ľubomír Bučík - člen predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
124
Senohrad 962 43
From: 12/19/2011 Until: 09/19/2013
  (from: 10/15/2013 until: 10/14/2013)
Acting: 
Za družstvo koná navonok a listiny o právnych úkonoch podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
  (from: 08/03/2021)
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje spoločne predseda predstavenstva a jeden z podpredsedov predstavenstva alebo spoločne člen predstavenstva a jeden z podpredsedov predstavenstva. Podpisovanie za Družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
  (from: 08/01/2019 until: 08/02/2021)
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje spoločne predseda predstavenstva a jeden z podpredsedov predstavenstva.
  (from: 05/12/2018 until: 07/31/2019)
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva samostatne. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisujú vždy spoločne predseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva alebo spoločne podpredseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 07/14/2015 until: 05/11/2018)
Za družstvo konajú obaja členovia predstavenstva družstva samostatne. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisujú obaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/04/2014 until: 07/13/2015)
Za družstvo konajú navonok obaja členovia predstavenstva družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisujú obaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/15/2013 until: 07/03/2014)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnychúkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďaľším člen predstavenstva.
  (from: 02/24/1993 until: 10/14/2013)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 02/22/1972 until: 02/23/1993)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Golian
102
Senohrad 962 43
From: 08/06/2020
  (from: 09/30/2020)
Margita Kiršnerová
9
Lackov 962 44
From: 08/06/2020
  (from: 09/30/2020)
Ján Vidhold
285
Senohrad 962 43
From: 08/06/2020
  (from: 09/30/2020)
Ľubomír Bučík
124
Senohrad 962 43
From: 06/26/2008
  (from: 07/30/2008 until: 01/26/2012)
Ľubomír Bučík
124
Senohrad 962 43
From: 06/26/2008 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Milan Drozdy
49
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 01/26/2012)
Milan Drozdy
49
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Štefan Drozdy
103
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 01/26/2012)
Štefan Drozdy
103
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Ján Farbiak
61
Lackov 962 44
From: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 07/03/2014)
Ján Farbiak
61
Lackov 962 44
From: 12/19/2011 Until: 05/28/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/03/2014)
Pavol Fulajtár
42
Lackov 962 44
From: 06/26/2008
  (from: 07/30/2008 until: 01/26/2012)
Pavol Fulajtár
42
Lackov 962 44
From: 06/26/2008 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Jozef Jambrich
77
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 01/26/2012)
Jozef Jambrich
77
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Jozef Jambrich
77
Senohrad 962 43
From: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 07/03/2014)
Jozef Jambrich
77
Senohrad 962 43
From: 12/19/2011 Until: 05/28/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/03/2014)
Ján Kiršner
203
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 07/29/2008)
Ján Kiršner
203
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006 Until: 06/26/2008
  (from: 07/30/2008 until: 07/29/2008)
Emil Korčok
92
Senohrad 962 43
From: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 07/03/2014)
Emil Korčok
92
Senohrad 962 43
From: 12/19/2011 Until: 05/28/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/03/2014)
Marta Kotruchová
288
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 01/26/2012)
Marta Kotruchová
288
Senohrad 962 43
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Vojtech Packa
8
Horné Mladonice 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 01/26/2012)
Vojtech Packa
8
Horné Mladonice 962 43
From: 03/30/2006 Until: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Ján Slúka
66
Horné Mladonice 962 43
From: 03/30/2006
  (from: 06/01/2007 until: 07/29/2008)
Ján Slúka
66
Horné Mladonice 962 43
From: 03/30/2006 Until: 06/26/2008
  (from: 07/30/2008 until: 07/29/2008)
Jozef Slúka
161
Senohrad 962 43
From: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 07/03/2014)
Jozef Slúka
161
Senohrad 962 43
From: 12/19/2011 Until: 05/28/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/03/2014)
Jozef Vician
2
Lackov 962 44
From: 12/19/2011
  (from: 01/27/2012 until: 07/03/2014)
Jozef Vician
2
Lackov 962 44
From: 12/19/2011 Until: 05/28/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/03/2014)
Ing. Jozef Golian
102
Senohrad 962 43
From: 05/28/2014 Until: 05/28/2019
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
Ing. Jozef Golian
102
Senohrad 962 43
From: 05/28/2014
  (from: 07/04/2014 until: 09/29/2020)
Margita Kiršnerová
9
Lackov 962 44
From: 05/28/2014 Until: 05/28/2019
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
Margita Kiršnerová
9
Lackov 962 44
From: 05/28/2014
  (from: 07/04/2014 until: 09/29/2020)
Ján Vidhold
285
Senohrad 962 43
From: 05/28/2014 Until: 05/28/2019
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
Ján Vidhold
285
Senohrad 962 43
From: 05/28/2014
  (from: 07/04/2014 until: 09/29/2020)
Registered capital: 
296 090,48 EUR
  (from: 04/01/2009)
8 920 000 Sk
  (from: 10/22/1996 until: 03/31/2009)
14 130 000 Sk
  (from: 02/24/1993 until: 10/21/1996)
Basic member contribution: 
1 000 EUR
  (from: 10/15/2013)
30 000 Sk
  (from: 02/24/1993 until: 10/21/1996)
20 000 Sk
  (from: 10/22/1996 until: 03/31/2009)
663,88 EUR
  (from: 04/01/2009 until: 10/14/2013)
15 000 Sk členský podiel
  (from: 02/22/1972 until: 02/23/1993)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi ko- nanej dňa 22.2.1972 prijatím vlastných stanov, schválených R ONV vo Zvolene uznesením č. 75/72-R/ONV dňa 31.3.1972 Členská schôdza konaná dňa 1.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospo- dárskoim družstevníctve. Starý spis: Dr 1066
  (from: 02/22/1972)
Členská schôdza prijala zmenu stanov dňa 14.1.1993. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obchod. zák. v súlade so zák. 42/92 Zb.
  (from: 02/24/1993)
Na členskej schôdzi konanej dňa 19.06.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/22/1996)
Na členskej schôdzi konanej dňa 30.3.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/30/2001)
Na členskej schôdzi konanej dňa 22.3.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/29/2001)
Na členskej schôdzi konanej dňa 22.3.2002 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 04/25/2002)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 10/26/2013
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2 R 8/2013 - 227 zo dňa 21. 10. 2013, právoplatným dňa 26. 10. 2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Poľnohospodárske družstvo Senohrad, 962 43 Senohrad, IČO: 00 210 064 a za správcu ustanovil Ing. Ladislava Kokavca, J. Vargu 16, 984 01 Lučenec.
  (from: 08/20/2014)
Authorisation of proceedings: 10/26/2013
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2 R 8/2013 - 227 zo dňa 21. 10. 2013, právoplatným dňa 26. 10. 2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Poľnohospodárske družstvo Senohrad, 962 43 Senohrad, IČO: 00 210 064 a za správcu ustanovil Ing. Ladislava Kokavca, J. Vargu 16, 984 01 Lučenec.
  (from: 02/20/2014 until: 08/19/2014)
Restructuring trustee: 
Ing. Ladislav Kokavec
J. Vargu 16
Lučenec 984 01
Mark: S1153
From: 10/26/2013
  (from: 02/20/2014 until: 08/19/2014)
Ing. Ladislav Kokavec
J. Vargu 16
Lučenec 984 01
Mark: S1153
From: 10/26/2013 Until: 06/10/2014
  (from: 08/20/2014 until: 08/19/2014)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 06/10/2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2R/8/2013-354 zo dňa 02. 06. 2014, právoplatným dňa 10. 06. 2014 súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 12. 05. 2014 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka Poľnohospodárske družstvo Senohrad "v reštrukturalizácii", 962 43 Senohrad, IČO: 00 210 064.
  (from: 08/20/2014)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person