Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  370/B

Business name: 
NOWAX Bratislava, všeobecná stavebná spoloč- nosť s ručením obmedzeným
  (from: 05/03/1993 until: 11/23/2021)
NOWAX Bratislava, všeobecná stavebná spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 01/18/1991 until: 05/02/1993)
Registered seat: 
Rajská 15
Bratislava 811 08
  (from: 06/29/1998 until: 11/23/2021)
Mišíkova 24
Bratislava 811 06
  (from: 02/24/1997 until: 06/28/1998)
Paulinyho č. 10
Bratislava
  (from: 01/18/1991 until: 02/23/1997)
Identification number (IČO): 
00 602 787
  (from: 01/18/1991)
Date of entry: 
01/18/1991
  (from: 01/18/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/18/1991)
Objects of the company: 
Príprava inžiniering a investorstvo, dodávatelstvo stavebnomontážnych prác vrátane budov umelecko-remeselných prác a inžinierskej činnosti na ktorú netreba zvláštne oprávnenie.
  (from: 01/18/1991 until: 05/02/1993)
Nákup, predaj, prenájom, zapožičiavanie materiálov a surovín, strojov a technológií a objektov.
  (from: 01/18/1991 until: 05/02/1993)
Poradenská a sprostredkovacia činnosť, servis, realizácia, obchodná činnosť, vykonávanie realizovanie technógie a stavebnej výroby.
  (from: 01/18/1991 until: 05/02/1993)
služby pre hygienu - čistenie a pranie šatstva a bielizne
  (from: 01/18/1991 until: 05/02/1993)
výsadbu a údržbu zelene a kvetov
  (from: 01/18/1991 until: 05/02/1993)
vykonávanie stavebných činností mimo dopravných stavieb
  (from: 05/03/1993 until: 11/23/2021)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 05/03/1993 until: 11/23/2021)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 05/03/1993 until: 11/23/2021)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/03/1993 until: 11/23/2021)
Partners: 
HBS Invest, a.s. IČO: 35 744 618
Rajská 15
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 06/29/1998 until: 11/23/2021)
Ing. Filip Alexy
Havlíčkova 3
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 02/24/1997 until: 06/28/1998)
Martin Huba
24Mišíkova
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/24/1997 until: 06/28/1998)
Ing. Peter Novosad
Plzenská č. 11
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 01/18/1991 until: 05/02/1993)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Novosad
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/18/1991 until: 05/02/1993)
Ing. Filip Alexy
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/24/1997 until: 06/28/1998)
Martin Huba
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/24/1997 until: 06/28/1998)
HBS Invest, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/29/1998 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/29/1998 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 02/24/1997 until: 06/28/1998)
konatelia
  (from: 05/03/1993 until: 02/23/1997)
konatelia
  (from: 01/18/1991 until: 05/02/1993)
Ing. Filip Alexy
Havlíčkova 3
Bratislava 811 03
  (from: 05/03/1993 until: 02/23/1997)
Ing. Filip Alexy
Havlíčkova 3
Bratislava 811 03
  (from: 02/24/1997 until: 06/28/1998)
Ing. Jozef Danajovič
Púpavova 31
Bratislava 841 04
  (from: 06/29/1998 until: 11/23/2021)
Martin Huba
24Mišíkova
Bratislava
  (from: 02/24/1997 until: 06/28/1998)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ samostatne.
  (from: 06/29/1998 until: 11/23/2021)
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú za ňu konatelia samostatne.
  (from: 02/24/1997 until: 06/28/1998)
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.
  (from: 05/03/1993 until: 02/23/1997)
Ing. Filip Alexy a Ing. Peter Novosad
  (from: 01/18/1991 until: 05/02/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 06/29/1998 until: 11/23/2021)
100 000 Sk
  (from: 01/18/1991 until: 06/28/1998)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo 17.3.1998. Zmluva o prevode obchodných podielov z 18.3.1998. Rozhodnutie spoločníka z 9.6.1998. Zmluva o prevode obchodného podielu z 10.6.1998. Rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania z 10.6.1998. Notárska zápisnica N 360/98, Nz 348/98 spísaná JUDr. Ivanom Macákom, notárom o schválení úplného znenia zakladateľskej listiny.
  (from: 06/29/1998 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica N 792/98, Nz 774/98 zo dňa 15.10.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej premene na akciovú spoločnosť NOVAX, a.s. so sídlom Rajská 15, 811 08 Bratislava. Akciová spoločnosť NOVAX, a.s. preberá na seba všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé imanie zrušenej spoločnosti NOWAX Bratislava, všeobecná stavebná spoločnosť s ručením obmedzeným. Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spoločnosť vymazuje z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť NOWAX Bratislava, všeobecná stavebná spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Rajská 15, 811 08 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. S.r.o. vo vložke č. 370/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu.
  (from: 02/04/1999 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person