Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2375/B

Business name: 
FirstFarms Mast Stupava a.s.
  (from: 04/03/2008)
Registered seat: 
Vinohrádok 5741
Malacky 901 01
  (from: 02/14/2014)
Identification number (IČO): 
36 529 401
  (from: 02/21/2000)
Date of entry: 
10/05/1998
  (from: 02/21/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/21/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 02/21/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 02/21/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/21/2000)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 02/21/2000)
factoring a forfaiting
  (from: 02/21/2000)
vydavateľská činnosť
  (from: 02/21/2000)
rastlinná výroba
  (from: 04/04/2000)
živočíšna výroba
  (from: 04/04/2000)
skladovanie poľnohospodárskych produktov rastlinnej výroby
  (from: 11/06/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/21/2000)
Soren Gerber Nielsen - Member of the Board of Directors
Veľkomoravská 2416/20
Malacky 901 01
From: 09/22/2020
  (from: 11/14/2020)
Anders Holger Norgaard - predseda
Vestergaards Alle 62
Hoerning 8362
Dánske kráľovstvo
From: 11/06/2012
  (from: 11/17/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 11/14/2020)
Capital: 
3 037 678 EUR Paid up: 3 037 678 EUR
  (from: 10/11/2011)
Shares: 
Number of shares: 16200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 04/02/2009)
Number of shares: 25
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
  (from: 10/11/2011)
Stockholder: 
FirstFarms s. r. o.
Vinohrádok 5741
Malacky 901 01
  (from: 11/24/2009)
Supervisory board: 
Ing. Blanka Švecová
Pribinova 10/6
Malacky 901 01
From: 12/05/2017
  (from: 03/06/2018)
Morten Knudsgaard
Aalborgvej 94a
Hadsund 9560
Dánske kráľovstvo
From: 09/22/2020
  (from: 11/14/2020)
Michael Hyldgaar
Orskovvanget 65
Herning 7400
Dánske kráľovstvo
From: 01/29/2021
  (from: 02/25/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 16.9.1998 bez výzvy na upisovanie akcií podľa §§ 56 - 75 a 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Valné zhromaždenie dňa 8.12.1999 schválilo zmenu stanov, ktoré boli prispôsobené zák. č. 127/1999 Z.z. /aj zmena obchodného mena z: FARMACEUTICKÁ INVESTIČNÁ SKUPINA, a.s. na: ZDRUŽENIE STUPAVSKÝCH VLASTNÍKOV PÔDY, a.s., zmena sídla z: Biovetská 32, Nitra na: F. Kostku 55, Stupava/.
  (from: 02/21/2000)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.3.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 75/2000 Nz 65/2000 spísaná notárkou Máriou Nagyovou.
  (from: 04/04/2000)
Notárska zápisnica č. N 166/03, Nz 20386/03 zo dňa 19.3.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (from: 11/06/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2005.
  (from: 07/05/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 122/2006, Nz 8087/2006, NCRIs 8046/2006 zo dňa 2.3.2006. Jozef Turčin, člen dozornej rady od 19.3.2003 do 2.3.2006.
  (from: 03/14/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 124/2006, NZ 28296/2006, NCRls 28250/2006 zo dňa 18.07.2006.
  (from: 07/28/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.03.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 50/2007, Nz 9185/2007.
  (from: 03/20/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 89/2008 Nz 11922/2008 zo dňa 20.03.2008 - zmena obchodného mena a sídla.
  (from: 04/03/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2009.
  (from: 11/24/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2010.
  (from: 03/20/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 278/2010, Nz 38674/2010 zo dňa 21.10.2010.
  (from: 11/03/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 373/2010, Nz 48065/2010, NCRls 48738/2010 zo dňa 30.11.2010.
  (from: 12/09/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 426/2011, Nz 35877/2011, NCRls 36728/2011 zo dňa 28.09.2011.
  (from: 10/11/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.07.2012.
  (from: 08/14/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2012 vo forme notárskej zápisnice N798/2012, Nz41323/2012.
  (from: 11/17/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.01.2014.
  (from: 02/14/2014)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person