Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  35167/N

Business name: 
Pannónia trade s.r.o.
  (from: 06/29/2007 until: 11/19/2019)
PPL spol. s r.o.
  (from: 04/11/1995 until: 06/28/2007)
Registered seat: 
E. B. Lukáča 1357/52
Komárno 945 01
  (from: 05/22/2013 until: 11/19/2019)
Poštová 93/4
Tornaľa 982 04
  (from: 06/29/2007 until: 05/21/2013)
Hurbanova 30
Tornaľa 982 04
  (from: 04/11/1995 until: 06/28/2007)
Identification number (IČO): 
31 627 439
  (from: 04/11/1995)
Date of entry: 
04/11/1995
  (from: 04/11/1995)
Date of deletion: 
11/20/2019
  (from: 11/20/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/20/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/11/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/11/1995 until: 11/19/2019)
veľkoobchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných
  (from: 04/11/1995 until: 11/19/2019)
maloobchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných
  (from: 04/11/1995 until: 11/19/2019)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 04/11/1995 until: 11/19/2019)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/11/1995 until: 11/19/2019)
prieskum trhu
  (from: 06/29/2007 until: 11/19/2019)
reklamná a marketingová činnosť
  (from: 06/29/2007 until: 11/19/2019)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií a periodík
  (from: 06/29/2007 until: 11/19/2019)
organizovanie seminárov a školení
  (from: 06/29/2007 until: 11/19/2019)
Partners: 
Pannonium trade, s.r.o.
Kremnická 9
Košice - Západ 040 11
Slovak Republic
  (from: 02/02/2010 until: 04/07/2011)
MVDr. Martin Bodnár
Kremnická 9
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 04/08/2011 until: 05/21/2013)
Ladislav Csomai
Orgovánová 538
Jesenské
Slovak Republic
  (from: 06/10/1997 until: 06/28/2007)
László Dicse
Rábska 2505/95
Kolárovo 946 03
Slovak Republic
  (from: 05/22/2013 until: 07/15/2014)
János Jagodics
Sárkány utca 1. 1 em. 8 a.
Kiskunhalas 6400
Republic of Hungary
  (from: 07/16/2014 until: 05/22/2015)
Ing. Alexander Lóska
455
Rimavská Seč
Slovak Republic
  (from: 04/11/1995 until: 06/09/1997)
Jozef Perjesi
399
Rimavská Seč
Slovak Republic
  (from: 04/11/1995 until: 06/28/2007)
Ján Pisoň
ČSA 93/15
Tornaľa
Slovak Republic
  (from: 04/11/1995 until: 06/09/1997)
Ing. Mária Prokopová r. Pankuchová
Sídlisko KVP, Starozagorská 1383/6
Košice 040 23
  (from: 06/29/2007 until: 02/01/2010)
Ferenc János Schubert
Balázs utca 38
Budapešť 1147
Republic of Hungary
  (from: 05/22/2013 until: 07/15/2014)
Beatrix Schubert
Kurjancs - Kiláto utca 25
Fót 2151
Republic of Hungary
  (from: 05/22/2013 until: 11/19/2019)
Sztella Basic
Sársziget utca 5
Sárvár 9600
Republic of Hungary
  (from: 05/23/2015 until: 11/19/2019)
Contribution of each member: 
Jozef Perjesi
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/11/1995 until: 06/28/2007)
Ing. Alexander Lóska
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 04/11/1995 until: 06/09/1997)
Ján Pisoň
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 04/11/1995 until: 06/09/1997)
Ladislav Csomai
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 06/10/1997 until: 06/28/2007)
Ing. Mária Prokopová r. Pankuchová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 02/01/2010)
Pannonium trade, s.r.o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/02/2010 until: 04/07/2011)
MVDr. Martin Bodnár
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/08/2011 until: 05/21/2013)
László Dicse
Amount of investment: 2 945 EUR Paid up: 2 945 EUR
  (from: 05/22/2013 until: 07/15/2014)
Beatrix Schubert
Amount of investment: 2 944 EUR Paid up: 2 944 EUR
  (from: 05/22/2013 until: 11/19/2019)
Ferenc János Schubert
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/22/2013 until: 07/15/2014)
János Jagodics
Amount of investment: 3 695 EUR Paid up: 3 695 EUR
  (from: 07/16/2014 until: 05/22/2015)
Sztella Basic
Amount of investment: 3 695 EUR Paid up: 3 695 EUR
  (from: 05/23/2015 until: 11/19/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/10/1997 until: 11/19/2019)
konatelia
  (from: 04/11/1995 until: 06/09/1997)
Csaba Asztalos
Nemocničná 27
Tornaľa 982 01
From: 03/02/2012
  (from: 03/14/2012 until: 05/21/2013)
Csaba Asztalos
Nemocničná 27
Tornaľa 982 01
From: 03/02/2012 Until: 02/28/2013
  (from: 05/22/2013 until: 05/21/2013)
Sztella Basic
Sársziget utca 5
Sárvár 9600
Maďarsko
From: 05/14/2015
  (from: 05/23/2015 until: 05/19/2017)
MVDr. Martin Bodnár
Kremnická 9
Košice 040 11
From: 01/07/2010
  (from: 02/02/2010 until: 03/13/2012)
MVDr. Martin Bodnár
Kremnická 9
Košice 040 11
From: 01/07/2010 Until: 03/02/2012
  (from: 03/14/2012 until: 03/13/2012)
Ladislav Csomai
Orgovánová 538
Jesenské
  (from: 06/10/1997 until: 06/28/2007)
Ladislav Csomai
Orgovánová 538
Jesenské
Until: 05/21/2007
  (from: 06/29/2007 until: 06/28/2007)
László Dicse
Rábska 2505/95
Kolárovo 946 03
From: 02/28/2013
  (from: 05/22/2013 until: 07/15/2014)
László Dicse
Rábska 2505/95
Kolárovo 946 03
From: 02/28/2013 Until: 07/04/2014
  (from: 07/16/2014 until: 07/15/2014)
János Jagodics
Sárkány utca 1. 1 em. 8 a.
Kiskunhalas 6400
Maďarsko
From: 07/04/2014
  (from: 07/16/2014 until: 05/22/2015)
János Jagodics
Sárkány utca 1. 1 em. 8 a.
Kiskunhalas 6400
Maďarsko
From: 07/04/2014 Until: 05/14/2015
  (from: 05/23/2015 until: 05/22/2015)
Jozef Perjesi
399
Rimavská Seč
  (from: 04/11/1995 until: 06/09/1997)
Ján Pisoň
ČSA 93/15
Tornaľa
  (from: 04/11/1995 until: 06/09/1997)
Ing. Mária Prokopová r. Pankuchová
Sídlisko KVP, Starozagorská 1383/6
Košice 040 23
From: 05/21/2007
  (from: 06/29/2007 until: 02/01/2010)
Ing. Mária Prokopová r. Pankuchová
Sídlisko KVP, Starozagorská 1383/6
Košice 040 23
From: 05/21/2007 Until: 01/07/2010
  (from: 02/02/2010 until: 02/01/2010)
Sztella Basic
Sársziget utca 5
Sárvár 9600
Maďarsko
From: 05/14/2015
  (from: 05/20/2017 until: 11/19/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 06/10/1997 until: 11/19/2019)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/11/1995 until: 06/09/1997)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/02/2010 until: 11/19/2019)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 02/01/2010)
100 000 Sk
  (from: 04/11/1995 until: 06/28/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/130/2018-59 zo dňa 02.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2019, bola zrušená obchodná spoločnosť Pannónia trade s.r.o., bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 35167/N sa v y m a z u j e dňom 20.11.2019 obchodná spoločnosť Pannónia trade s.r.o., t. č. bez sídla (predtým so sídlom E.B. Lukáča 1357/52, 945 01 Komárno), IČO: 31 627 439.
  (from: 11/20/2019)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.4.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7143
  (from: 04/11/1995 until: 11/19/2019)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.6.1997 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/10/1997 until: 11/19/2019)
Date of updating data in databases:  08/17/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person