Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  30/R

Business name: 
S T A B I L I T , spol. s r.o.
  (from: 11/26/1991)
Registered seat: 
Podjavorinskej 9
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 08/12/2022)
Identification number (IČO): 
31 102 361
  (from: 11/26/1991)
Date of entry: 
11/26/1991
  (from: 11/26/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/26/1991)
Objects of the company: 
údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácie stavebných objektov /vrátane bytovej a investičnej výstavby, stavieb, účelovej a občianskej výstavby a objektov technickej vybavenosti/
  (from: 02/28/1994)
veľkoobchod a maloobchod s tovarom okrem jedov, žieravín, odpadov, zbraní, streliva, výbušnín a starožitností
  (from: 02/28/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/28/1994)
sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť
  (from: 02/28/1994)
managment a marketing v danej oblasti
  (from: 02/28/1994)
výkopové a zemné práce
  (from: 10/22/2016)
služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami
  (from: 10/22/2016)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 10/22/2016)
Partners: 
Ing. Rudolf Trebatický
Ul. 1. mája 380
Čachtice 916 21
Slovak Republic
  (from: 08/12/2022)
Ing. Miloš Jamrich
Holubyho 2112/7
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 08/12/2022)
Diana Vargová
Malá ulica 890/2
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 08/12/2022)
Ing. Radovan Vrba , PhD.
Srnianska 1836/12
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 08/12/2022)
Contribution of each member: 
Diana Vargová
Amount of investment: 80 000 EUR Paid up: 80 000 EUR
  (from: 08/12/2022)
Ing. Radovan Vrba , PhD.
Amount of investment: 80 000 EUR Paid up: 80 000 EUR
  (from: 08/12/2022)
Ing. Rudolf Trebatický
Amount of investment: 80 000 EUR Paid up: 80 000 EUR
  (from: 08/12/2022)
Ing. Miloš Jamrich
Amount of investment: 80 000 EUR Paid up: 80 000 EUR
  (from: 08/12/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/28/1994)
Ing. Rudolf Trebatický
ul. 1. mája 380
Čachtice
From: 11/26/1991
  (from: 05/17/2022)
Ing. Miloš Jamrich
Holubyho 7
Nové Mesto nad Váhom
From: 11/26/1991
  (from: 05/17/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne a takto za spoločnosť podpisujú.
  (from: 02/28/1994)
Capital: 
320 000 EUR Paid up: 320 000 EUR
  (from: 10/22/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.11.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 195
  (from: 11/26/1991)
Vklady spoločníkov u každého 25 000.-Kčs boli spoločníkmi splatené. Stary spis: S.r.o. 195
  (from: 03/01/1993)
Dodatkom č.1 zo dňa 19.1.1994 k spoločenskej zmluve, bola táto prispôsobená v zmysle § 764 Obchodného zákonníka, zák. č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 195
  (from: 02/28/1994)
Dodatkom č. 2 zo dňa 28.11.1994 spoločenskej zmluvy boli prijaté obmedzenia v spoločnosti v prospech Fondu národného majetku SR. Stary spis: S.r.o. 195
  (from: 12/19/1994)
Valné zhromaždenie dňa 1.7.1998 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/07/1998)
Valné zhromaždenie dňa 18.12.2002 vo forme dodatku č.4 rozhodlo o zmene a prispôsobení spoločenskej zmluvy novele v zmysle ustanovenia § 768c Obchodného zákonníka a o zániku obmedzenia spoločnosti v prospech Fondu národného majetku SR v dôsledku splnenia platobných a ostatných zmluvných záväzkov.
  (from: 01/21/2003)
Date of updating data in databases:  10/03/2023
Date of extract :  10/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person